Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPharmaceuticalDrugPrescriptionAuthor Nazwa wyświetlana [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej
Opis
en-US CDA Template for the author of the pharmaceutical drug prescription document
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 Zawierać active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 Ograniczanie active [2] Osoba (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 Ograniczanie active [2] Apteka (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 (2017‑04‑26)
Przykład
Przykład
<author>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81"/>  <functionCode code="FARM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" codeSystemName="ZAWODY_MED" displayName="Farmaceuta"/>  <time value="20150301122300"/>  <assignedAuthor>
    <id extension="545632" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1" displayable="true"/>    <assignedPerson>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>      <name>
        <prefix>mgr farm.</prefix>        <given>Artur</given>        <family>Zwoliński</family>      </name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31"/>      <id extension="123456789" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>      <id extension="1007" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.6" displayable="true"/>      <name>Apteka 24h</name>      <telecom use="PUB" value="tel:22-2345123"/>      <telecom use="PUB" value="fax:22-2345100"/>      <addr>
        <postalCode>00-950</postalCode>        <city>Warszawa</city>        <streetName>Dąbrowszczaków</streetName>        <houseNumber>34</houseNumber>      </addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:author
1 … * M (plCdotshor)
@typeCode
0 … 1 F AUT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotshor)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81
hl7:functionCode
CE 1 … 1 R (plCdotshor)
@code
CONF 0 … 1 F FARM
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18
@codeSystemName
0 … 1 F ZAWODY_MED
@displayName
0 … 1 F Farmaceuta
hl7:time
TS 1 … 1 M (plCdotshor)
  Schematron assert rola red error  
  test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:time/@value)  
  Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.  
hl7:assignedAuthor
1 … 1 R (plCdotshor)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotshor)
@extension
st 1 … 1 R
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1
hl7:addr
AD 0 … * (plCdotshor)
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotshor)
hl7:assignedPerson
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotshor)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotshor)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']]
  Schematron report rola red error  
  test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:functionCode/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:functionCode/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:functionCode/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:functionCode/@code=('DLAB')))  
  Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu autora dokumentu