Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja epikryzy

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDischargeSummarySection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja epikryzy
Opis Szablon CDA dla sekcji epikryzy
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 Ograniczanie active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37"/>  <code code="11493-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Hospital discharge studies summary Narrative"/>  <title>Epikryza</title>  <text>
    <paragraph> 52-letni pacjent przyjęty do Kliniki z powodu nagłego wystąpienia
osłabienia siły mięśniowej lewych kończyn. W badaniu neurologicznym przy
przyjęciu - centralny niedowład n. VII lewego, niedoczulica lewej połowy
twarzy, średniego stopnia niedowład lewej kończyny górnej, wzmożone napięcie
mięśniowe kk. górnych typu pozapiramidowego, drżenie w obrębie prawej kończyny
górnej, średniego stopnia niedowład lewej kończyny dolnej, wzmożone napięcie
mięśniowe kk. dolnych typu pozapiramidowego, dodatni objaw Babińskiego po
stronie lewej. W wywiadzie - nadciśnienie tętnicze, zespół parkinsonowski,
łagodny przerost gruczołu krokowego, stan po cholecystektomii. W badaniu
tomografii komputerowej głowy przy przyjęciu - wieloogniskowe naczyniopochodne
uszkodzenie mózgu oraz zanik korowo-podkorowy mózgu. W badaniu USG tt.
domózgowych - po stronie lewej zwężenie początkowego odcinka tętnicy szyjnej
wewnętrznej o ok. 40-60%, po stronie prawej stopień zwężenia trudny do oceny ze
względu na cienie akustyczne od zwapnień - bez zaburzeń hemodynamiki przepływu
krwi. W badaniu przezczaszkowym USG tt. mózgowych - bez zaburzeń przepływu. Ze
względu na stwierdzane podczas ostatniej hospitalizacji na Oddziale Kardiologii
poszerzenie aorty wstępującej w obrazie echokardiograficznym wykonano badanie
kontrolne - obraz serca i naczyń porównywany w badaniem poprzednim. W trakcie
hospitalizacji stosowano leczenie przeciwobrzękowe, przeciwpłytkowe,
przeciwnadciśnieniowe, hipolipemizujące oraz rehabilitację ruchową uzyskując
dużą poprawę stanu neurologicznego w zakresie sprawności lewych kończyn. Ze
względu na objawy pozapiramidowe włączono Madopar w dawce 250mg / dobę w
czterech dawkach podzielonych. Chorego w stanie ogólnym dobrym wypisano do
domu. W badaniu neurologicznym w dniu wypisu - dyskretny niedowład lewej
kończyny górnej, wzmożone napięcie mięśniowe kk. górnych typu pozapiramidowego
- o mniejszym nasileniu, dyskretny niedowład lewej kończyny dolnej, wmożone
napięcie mięśniowe kk. dolnych typu pozapiramidowego - o mniejszym nasileniu,
bez objawów patologicznych.
</paragraph>
  </text>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 11493-4
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Hospital discharge studies summary Narrative
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:entry
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1