Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDischargeSummaryNoteComponent Nazwa wyświetlana [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego
Opis Szablon CDA dla treści karty informacyjnej leczenia szpitalnego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60
Typ CDA Header Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 8 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 Zawierać active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 Ograniczanie active [3] Sekcja rozpoznań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56 Ograniczanie active [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35 Ograniczanie active [3] Sekcja wyników badań (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36 Ograniczanie active [3] Sekcja zastosowanego leczenia (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37 Ograniczanie active [3] Sekcja epikryzy (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 Ograniczanie active [3] Sekcja zaleceń (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Ograniczanie active [3] Sekcja załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60"/>  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56"/>        <text>
          <list>
            <caption>Pobyty na oddziałach:</caption>            <item ID="ENC_1">01.09.2014 - 03.09.2014 Oddział kardiologii</item>            <item ID="ENC_2">03.09.2014 - 06.09.2014 Oddział neurologii</item>          </list>
        </text>
        <entry>
          <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50"/>            <code code="4100" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział kardiologiczny"/>            <text>
              <reference value="#ENC_1"/>            </text>
            <effectiveTime>
              <low value="20140901"/>              <high value="20140903"/>            </effectiveTime>
          </encounter>
        </entry>
        <entry>
          <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50"/>            <code code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>            <text>
              <reference value="#ENC_2"/>            </text>
            <effectiveTime>
              <low value="20140903"/>              <high value="20140906"/>            </effectiveTime>
          </encounter>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>        <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>        <title>Rozpoznania</title>        <text>
          <table>
            <tbody>
              <tr ID="DIAG_1">
                <td>Udar niedokrwienny mózgu</td>                <td>I63.3</td>              </tr>
              <tr ID="DIAG_2">
                <td>Nadciśnienie tętnicze</td>                <td>I10</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I63.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych"/>                <text>
                  <reference value="#DIAG_1"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2"/>          <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
            <code code="85097005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Secondary diagnosis"/>            <statusCode code="completed"/>            <component>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="I10" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Samoistne (pierwotne) nadciśnienie"/>                <text>
                  <reference value="#DIAG_2"/>                </text>
              </observation>
            </component>
          </organizer>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35"/>        <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>        <title>Wyniki badań</title>        <text>
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <th>Nazwa badania</th>                <th>Wynik badania</th>                <th>Zakres referencyjny</th>              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr ID="OBS_1">
                <td colspan="3" styleCode="Bold">Morfologia krwi obwodowej</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_2">
                <td>WBC Krwinki białe</td>                <td>8,3 K/µl</td>                <td>4,0 - 10,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_3">
                <td>RBC Krwinki czerwone</td>                <td>3,35 M/µl</td>                <td>4,0 - 5,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_4">
                <td>PLT Płytki krwi</td>                <td>331,0 K/µl</td>                <td>140,0 - 400,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_5">
                <td>HGB Hemoglobina</td>                <td>7,8 g/dl</td>                <td>12,0 - 16,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_6">
                <td>HCT Hematokryt</td>                <td>27,1 %</td>                <td>37,0 - 47,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_7">
                <td>MCHC</td>                <td>28,8 g/dl</td>                <td>31,0 - 36,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_8">
                <td>MCV</td>                <td>80,9 fl</td>                <td>80,0 - 96,0</td>              </tr>
              <tr ID="OBS_9">
                <td>MCH</td>                <td>23 pg</td>                <td>26,0 - 32,0</td>              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36"/>        <code code="55753-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Treatment information"/>        <title>Leczenie</title>        <text>
          <paragraph> Farmakoterapia i rehabilitacja ruchowa. </paragraph>        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37"/>        <code code="11493-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Hospital discharge studies summary Narrative"/>        <title>Epikryza</title>        <text>
          <paragraph> 52-letni pacjent przyjęty do Kliniki z powodu nagłego
wystąpienia osłabienia siły mięśniowej lewych kończyn. W badaniu
neurologicznym przy przyjęciu - centralny niedowład n. VII lewego,
niedoczulica lewej połowy twarzy, średniego stopnia niedowład lewej
kończyny górnej, wzmożone napięcie mięśniowe kk. górnych typu
pozapiramidowego, drżenie w obrębie prawej kończyny górnej, średniego
stopnia niedowład lewej kończyny dolnej, wzmożone napięcie mięśniowe
kk. dolnych typu pozapiramidowego, dodatni objaw Babińskiego po
stronie lewej. W wywiadzie - nadciśnienie tętnicze, zespół
parkinsonowski, łagodny przerost gruczołu krokowego, stan po
cholecystektomii. W badaniu tomografii komputerowej głowy przy
przyjęciu - wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu oraz
zanik korowo-podkorowy mózgu. W badaniu USG tt. domózgowych - po
stronie lewej zwężenie początkowego odcinka tętnicy szyjnej
wewnętrznej o ok. 40-60%, po stronie prawej stopień zwężenia trudny do
oceny ze względu na cienie akustyczne od zwapnień - bez zaburzeń
hemodynamiki przepływu krwi. W badaniu przezczaszkowym USG tt.
mózgowych - bez zaburzeń przepływu. Ze względu na stwierdzane podczas
ostatniej hospitalizacji na Oddziale Kardiologii poszerzenie aorty
wstępującej w obrazie echokardiograficznym wykonano badanie kontrolne
- obraz serca i naczyń porównywany w badaniem poprzednim. W trakcie
hospitalizacji stosowano leczenie przeciwobrzękowe, przeciwpłytkowe,
przeciwnadciśnieniowe, hipolipemizujące oraz rehabilitację ruchową
uzyskując dużą poprawę stanu neurologicznego w zakresie sprawności
lewych kończyn. Ze względu na objawy pozapiramidowe włączono Madopar w
dawce 250mg / dobę w czterech dawkach podzielonych. Chorego w stanie
ogólnym dobrym wypisano do domu. W badaniu neurologicznym w dniu
wypisu - dyskretny niedowład lewej kończyny górnej, wzmożone napięcie
mięśniowe kk. górnych typu pozapiramidowego - o mniejszym nasileniu,
dyskretny niedowład lewej kończyny dolnej, wmożone napięcie mięśniowe
kk. dolnych typu pozapiramidowego - o mniejszym nasileniu, bez objawów
patologicznych.
</paragraph>
        </text>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32"/>        <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions/Prescription list"/>        <title>Zalecenia</title>        <text>
          <list>
            <item ID="SBADM_1">Polocard 150 mg, 2 x 1 tabl.</item>            <item ID="SBADM_2">Atoris 20 mg, 2 x 1 tabl. (rano i wieczorem)</item>            <item>Pić przynajmniej 2 litry wody dziennie</item>          </list>
        </text>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22"/>          <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
            <text>
              <reference value="#SBADM_1"/>            </text>
            <consumable>
              <manufacturedProduct>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>                <manufacturedLabeledDrug>
                  <code code="100997" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Polocard 150 mg tabletki"/>                </manufacturedLabeledDrug>
              </manufacturedProduct>
            </consumable>
          </substanceAdministration>
        </entry>
        <entry>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22"/>          <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
            <text>
              <reference value="#SBADM_2"/>            </text>
            <consumable>
              <manufacturedProduct>
                <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>                <manufacturedLabeledDrug>
                  <code code="100996" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Atoris 20 mg tabletki"/>                </manufacturedLabeledDrug>
              </manufacturedProduct>
            </consumable>
          </substanceAdministration>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56 [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35 [3] Sekcja wyników badań (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36 [3] Sekcja zastosowanego leczenia (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37 [3] Sekcja epikryzy (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.37']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 [3] Sekcja zaleceń (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.