Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja załączników

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaAttachmentListSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja załączników
Opis Szablon CDA dla sekcji załączników
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 38, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22 Ograniczanie retired [2] Treść dokumentu dla P1 (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu anulującego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 Ograniczanie active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58 Ograniczanie active [2] Treść opisu badania diagnostycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 Ograniczanie active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 Ograniczanie active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62 Ograniczanie retired [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 Ograniczanie active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 Ograniczanie active [2] Treść protokołu operacyjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.77 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu dla recepty na import docelowy (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 link active [1] Recepta na import docelowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 Ograniczanie active [4] Lista załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39"/>  <title>Załączniki</title>  <text>
    <list>
      <item ID="EXTDOC_1">Wynik badania laboratoryjnego z dnia 01.10.2014</item>      <item ID="EXTDOC_2">Wynik badania echokardiograficznego z dnia
09.09.2014
</item>
    </list>
  </text>
  <entry>
    <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31"/>      <statusCode code="completed"/>      <reference typeCode="REFR">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32"/>        <seperatableInd value="false"/>        <externalDocument>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33"/>          <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>          <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report">
            <translation code="06.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań laboratoryjnych"/>          </code>
          <text>
            <reference value="#EXTDOC_2"/>          </text>
          <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>          <versionNumber value="1"/>        </externalDocument>
      </reference>
      <reference typeCode="REFR">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32"/>        <seperatableInd value="false"/>        <externalDocument>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34"/>          <text>
            <reference value="#EXTDOC_2"/>          </text>
        </externalDocument>
      </reference>
    </organizer>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
  CONF
zawartość elementu musi być "Załączniki"
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:entry
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 [4] Lista załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:organizer [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP