Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaRefusalNote Nazwa wyświetlana [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala
Opis Szablon CDA karty odmowy przyjęcia do szpitala
Kontekst Nazwa ścieżki /
Typ CDA Document Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Szablony 1 transakcji i 0, Używa 11 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
plcda-transaction-34 Transakcja final Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2015‑08‑11
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 Zawierać active [2] Dane pacjenta (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 Zawierać active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 Zawierać active [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 Zawierać active [2] Odbiorca informacji (bazowy) (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 Zawierać active [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 Zawierać active [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 Zawierać active [2] Dane zlecenia (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 Zawierać active [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 Zawierać active [2] Dokument powiązany (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69 Zawierać active [2] Dane wizyty w izbie przyjęć (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 Zawierać active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Karta odmowy przyjęcia do szpitala - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Consult note">
    <translation code="00.65" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Informacja o odmowie przyjęcia"/>  </code>
  <title>Karta odmowy przyjęcia do szpitala</title>  <effectiveTime value="20140906"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>        <id extension="1099" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="LEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Lekarz"/>    <time value="20140906"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>dr n. med.</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.3" displayable="true"/>        <name>Izba przyjęć</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Solec</streetName>          <houseNumber>12</houseNumber>        </addr>
        <standardIndustryClassCode code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="11223344901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1099" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20140906"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <id extension="323432" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.98" displayable="true"/>      <code code="4900" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Izba przyjęć szpitala"/>      <effectiveTime value="20140906"/>    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1"/>          <code code="29548-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Diagnosis"/>          <title>Rozpoznania</title>          <text>
            <table>
              <tbody>
                <tr ID="DIAG_2">
                  <td>Nadciśnienie tętnicze</td>                  <td>I10</td>                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </text>
          <entry>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>            <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
              <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>              <statusCode code="completed"/>              <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="I10" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Samoistne (pierwotne) nadciśnienie"/>                  <text>
                    <reference value="#DIAG_2"/>                  </text>
                </observation>
              </component>
            </organizer>
          </entry>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30"/>          <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="History of present illness"/>          <title>Powód zgłoszenia do izby przyjęć</title>          <text>
            <paragraph> Pacjent zgłosił się do izby przyjęć z powodu silnego bólu
głowy w okolicy skroniowej. Ból jest silny (7/10), utrudnia
funkcjonowanie. Chory od ok. 3 lat uskarżał się na bóle głowy, ale
miały one inny charakter i znacznie mniejsze natężenie. W wywiadzie
nadciśnienie tętnicze.
</paragraph>
          </text>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31"/>          <code code="29545-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Physical findings"/>          <title>Badanie lekarskie</title>          <text>
            <paragraph> Bez objawów oponowych, prawidłowe napięcie mięśniowe w kk.
górnych, prawidłowe napięcie i siła mięśniowa kk. dolnych,objaw
Babińskiego ujemny.
</paragraph>
            <paragraph>
              <caption>Ciśnienie tętnicze</caption>               200/140 mmHg             </paragraph>
            <paragraph> Po godzinie od podania leku 140/90 mmHg </paragraph>          </text>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35"/>          <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Relevant diagnostic tests/laboratory data"/>          <title>Wyniki badań dodatkowych</title>          <text>
            <table>
              <thead>
                <tr>
                  <th>Nazwa badania</th>                  <th>Wynik badania</th>                  <th>Zakres referencyjny</th>                </tr>
              </thead>
              <tbody>
                <tr ID="OBS_1">
                  <td colspan="3" styleCode="Bold">Morfologia krwi
obwodowej
</td>
                </tr>
                <tr ID="OBS_2">
                  <td>WBC Krwinki białe</td>                  <td>8,3 K/µl</td>                  <td>4,0 - 10,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_3">
                  <td>RBC Krwinki czerwone</td>                  <td>3,35 M/µl</td>                  <td>4,0 - 5,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_4">
                  <td>PLT Płytki krwi</td>                  <td>331,0 K/µl</td>                  <td>140,0 - 400,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_5">
                  <td>HGB Hemoglobina</td>                  <td>7,8 g/dl</td>                  <td>12,0 - 16,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_6">
                  <td>HCT Hematokryt</td>                  <td>27,1 %</td>                  <td>37,0 - 47,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_7">
                  <td>MCHC</td>                  <td>28,8 g/dl</td>                  <td>31,0 - 36,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_8">
                  <td>MCV</td>                  <td>80,9 fl</td>                  <td>80,0 - 96,0</td>                </tr>
                <tr ID="OBS_9">
                  <td>MCH</td>                  <td>23 pg</td>                  <td>26,0 - 32,0</td>                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </text>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36"/>          <code code="55753-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Treatment information"/>          <title>Zastosowane leczenie</title>          <text>
            <paragraph> Captopril 25mg podjęzykowo </paragraph>          </text>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40"/>          <title>Powód odmowy przyjęcia</title>          <text>
            <paragraph> Po podaniu leku normalizacja ciśnienia tętniczego i
ustąpienie dolegliwości bólowych. Brak wskazań do przyjęcia do
szpitala.
</paragraph>
          </text>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32"/>          <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescriptions/Prescription list"/>          <title>Zalecenia</title>          <text>
            <list>
              <item>Kontynuacja leczenia nadciśnienia tętniczego w POZ</item>              <item ID="SBADM_1">Ramipril 5mg 2 x 1 tabl.</item>              <item>Regularna kontrola ciśnienia tętniczego</item>            </list>
          </text>
          <entry>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22"/>            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
              <text>
                <reference value="#SBADM_1"/>              </text>
              <consumable>
                <manufacturedProduct>
                  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>                  <manufacturedLabeledDrug>
                    <code code="100997" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Ramipril 5 mg tabletki"/>                  </manufacturedLabeledDrug>
                </manufacturedProduct>
              </consumable>
            </substanceAdministration>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Przykład
Przykład
<ClinicalDocument xsi:type="extPL:ClinicalDocument">
  <!-- Karta odmowy przyjęcia do szpitala - przykład 1 -->
  <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19" extension="1.3.1"/>  <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>  <code code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Consult note">
    <translation code="00.65" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Informacja o odmowie przyjęcia"/>  </code>
  <title>Karta odmowy przyjęcia do szpitala</title>  <effectiveTime value="20140906"/>  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>  <languageCode code="pl-PL"/>  <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>  <versionNumber value="1"/>  <recordTarget>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>    <patientRole>
      <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.17.1" displayable="false"/>      <id extension="62091599999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>      <addr>
        <city>Warszawa</city>        <postalCode>01-134</postalCode>        <streetName>Odkryta</streetName>        <houseNumber>41</houseNumber>        <unitID>12</unitID>      </addr>
      <patient>
        <name>
          <given>Jan</given>          <given>Franciszek</given>          <family>Kowalski</family>        </name>
        <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>        <birthTime value="19620915"/>      </patient>
      <providerOrganization classCode="ORG">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2"/>        <id extension="1099" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </providerOrganization>
    </patientRole>
  </recordTarget>
  <author>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4"/>    <functionCode code="LEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Lekarz"/>    <time value="20140906"/>    <assignedAuthor>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="false"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <prefix>dr n. med.</prefix>          <given>Piotr</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
      <representedOrganization>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18"/>        <id extension="2004-09" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.3" displayable="true"/>        <name>Izba przyjęć</name>        <telecom use="PUB" value="tel:22-1111123"/>        <addr>
          <postalCode>00-950</postalCode>          <city>Warszawa</city>          <streetName>Solec</streetName>          <houseNumber>12</houseNumber>        </addr>
        <standardIndustryClassCode code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>        <asOrganizationPartOf>
          <wholeOrganization>
            <id extension="11223344901234" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2" displayable="true"/>            <name>Wojewódzki szpital specjalistyczny</name>            <asOrganizationPartOf>
              <wholeOrganization>
                <id extension="2004" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="true"/>                <id extension="121212445" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>                <name>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny</name>              </wholeOrganization>
            </asOrganizationPartOf>
          </wholeOrganization>
        </asOrganizationPartOf>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <custodian>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id extension="1099" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1" displayable="false"/>      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <legalAuthenticator>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>    <time value="20140906"/>    <signatureCode code="S"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <componentOf typeCode="COMP">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69"/>    <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <id extension="323432" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.98" displayable="true"/>      <code code="4900" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Izba przyjęć szpitala"/>      <effectiveTime value="20140906"/>    </encompassingEncounter>
  </componentOf>
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67"/>    <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
      <component>
        <section>
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55"/>          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66"/>          <code code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Consult note"/>          <text>
            <renderMultiMedia referencedObject="DOCUMENT_CONTENT"/>          </text>
          <entry>
            <observationMedia ID="DOCUMENT_CONTENT" classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49"/>              <value representation="B64" mediaType="image/tiff">
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAxIAAAVpCAIAAABzk62kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAASdEVYdFNvZnR3YXJlAEdyZWVuc2hvdF5VCAUAAMi8SURBVHhe7P07ljM50KBp5rpiD7880xdxDk8vopbQQsi9gdZLCG3kUkvtk9KIpdUO/oHBcDEDDO5gBMkgg+8jZDoAgwF0OgnL+C75z38CAABgA2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAoA39nX5J7l8lebgePRs+Gk87T5f5Qaio2wCgPvSs/Hj89/S/s9/Pz/CHtMRu/kpq+uuE54suBo+7s9OX2vse3fgfvs5sLNVG/O9l4ZHo2wCgDvTA7EfzPW0HnrOT+4bn6y5aDpc9WTB1XDYr53dtwoVl/lkd9399nNgZ3c25iR+Jx0egLIJAO7NH3naEr7nCY/EGx7lGltrk1Sx/bxM2V4+CrzDfq53xQ28IhT3RNkEAPemvxZWzjz9Gc/H2GNPxBJf9AHtb+e7nqSqdPrD9aC1WsKOfHx+mil2tUQ6bUa91m34dVVN63vXaS9fdiO1ommZ/f79y6+GG7W3n6PVE7uCHTD9JaMm2N+YvXYvz+4lS9NLT9u8W2zYjF87z8ldl68+UmYep4WgbAKAuzPHT778+PwyB1I+vdrZVI4uxx2mZpIj/e6cqyE6W1v5+mCJOa2f30hnS1kSlhx2KcMmaK92ndYrycYVq8U9cTdibz/nq1vhutp5+GYFGzPXPrw+LE2ebKcerVVr30amDDEi2JFLi4KyCQDur59G+Spd9CMp97SzSSNbs5QHeo6ZY8wdb2VAWlOI6AN5wsESw5BfJbMRZfgyRgXTirJWdpa2DGurNN3Qehn/og4Cg/2sV/cj/YZqf71pXxe90vF2K6vlxsy1XbTyiyemo2+ldo+byZd9wC3gdrRKi4qyCQAeoJ5G+d/uUMr/boeb9prD1hxjZlCvBnlWi8kXl0/5Z23ZheMl7Gpzs7TbVG0WPWqaNiq7H/IMzXATbmhepiTuglkBt5/l6lNykeZM91O57o2NuXW1kZUMw7YS7Wkb0KHFZlqsbdZkUWtIi4ayCQAeIZ9GH5dLOorcQai/y6kfTu3Uss35TNT+6EwrQXmlNJ6b2qrhB0uEQ/G0pA7rkotpSkJ6hw1Yp7WtMu6GfFxp10R2cAxMzvZTx7SlSYM0mY2Rll6V90Guc8DZxqLsJnMwXFawv03OTcmtdOW7hE82pA7ToqJsAoBH0MMo88eVsIdT723qiWdO4iDMR7We3myrHCwRDOk8s/9MJmiwDJfRkqX3N+P05CSt47dXMpu4PB7M08gr9hNm8atbOjL0a6eusL+xfh3dE5ujbscG9hc3bkYr5k5m23X9LkSYFgVlEwA8RDuM2lHUeto5WLiTzwzqhNYxHpDjaVo6apg7AldL2EMzdeewPLF3K5mjSTRvGc+pbH/jE9TBg7T51xeznsln7pNLjw4L9/O1K/bTgqPVk75CVu+cTVbitasEbGzMXLtF6vLTixUlsm5D+c3416mxdl2/CxWmRUbZBACvQk+zP3+Yzcf4I91q9Ye8Wa42u507pf0TKJsA4BWUHwAkv1VPPMzrl02PerOomh6PsgkAXkE9if980fSXyqY7vwZd5ublzZ3S/hGUTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAPfwu3+Tws+9+v7vgrIJAIDvOf6LIZ+w7LhiSzmUv71pRNkEAMD3/N2yKb8yiqYZZRMAAN/zcmUTfoqyCQCA7zFlk9ZIjRRLpWz6zEHC1Fc+fC688vjlSxcQPaQMaQbp9rnagq1eM7sc6jw70+7B9FP1eZRNAAB8z07Z5JUqZBqyRYvYnSvz5qW1p8TbUslez0uE/ePO3hxlEwAA3zP88CbRmsPWH6V4qdVIbTaaY+w/mGuXsGy/ma75SyazYb9Cj/Lpvy7zQm+NsgkAgO8ZyqahoPGFiW+WYqlrYepg7jCktLOXOK3tqiaz4WkDosX3RPAomwAA+B5bY4yFy1jf2PF8XUN9WLGeG8S74aJs7SMXRy3YbDhcNvHJ+GnTgLIJAIDv6VWIXnXSpwWIU2qQYCQsm5xeyUirx0dL++4xViPmJcL+uiwyyiYAAL5no2yqf+RNmNKod35cLjI1LJvMn8Lr42XorGxqa9i6x5ZNSd9FVvttxmFfb4+yCQCAZzPWRt8x1EhC07quViVRIO2gbAIA4NncoGwaq6b+oyWfVuMomvZQNgEA8Gx+XjZNP1iqZdOUtP2a3PBTKAQomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAXo/8Jt7H/f5dWe0Wf9DqVnmAX0PZBABP5/SPUT1R2dT/WPvphn5SNk1/LizpS+/cjBZttxB2evMLlNdh9LVPso3vWs5jQ8cAPB/KJgB4Nun0zX919Poof+z5KqutC4E2dPq/L1vnOVQWGV9zukt95dPCSUJyeLtYdTr2BbagcSfFXjYzUeJcZOo4eRn4bZRNAPBk9PCUI9afvfkIz/L/c6McsKn34/NLhzReT+PMJOiza2+Os0tIR2ubI37eSmWCPLOaT1kb8SZt/7jicq3E7TySAurcHht2eq6/xsc72cjmZ8oEVx2bDOb+1eHU5d7oMcS0wx+MaR7psAuGjWkWGsomAHgu9fCUs6sdsa6pp5prtNPNzhoOwvEElGHX6U7RYb1xcjGsrnJn7ZOkYx6T2y3q++tVYQcHB0PKBrTrsHNgdt+3KsFd2fxONh0pE1K2FGNefr9MV6XPdOqqtd8kGpjFozxm4r+flw/TqJfh6igomwDgmZhDz1y60y4ZovxA1JKr0wPQHZLLJSYyTdS9DuE9UR3wAb01TBz0PKPzw93Obddh56S+uuSjFxmVzLsmW99riskhqUNDZdL8KnoqPy6t8EW3fF7PY3cg/5/hvdVRUDYBwBNx55RttMMuMyP+vJMwr41JoFgfg26N5RILOX2e4Lea25qo5lltcpzomQ1Zi27PBrXrqFP+Xcw7CfdXO8MlAiVeQjRX6qgr9+QS1WgqH5BIRx9W4xaDPHXB9G/dx9bqKCibAOB51JPQKKeWP9ektRywx+Ykr7CIcGfucomlOn0I74nqwCrf8To9Tyd9B1O6WiroZZkSdq7FMa13N5vGpX/WiNwhv2mpdthX2q8Xd8fegmHdOE/fQW6ngdw4WR0FZRMAPA059twpJcdWOc/MWO61DXNUTilGemaWK3+6m9XiJUxAltp9LUmnY24PptHyuADD9p//3qYwi3SaHVZ9sgkIO1ckpO2+xUqK0trOlobdL/flibbDzM/5NatcRlklXbxsnCeRKZfLh46lxuViXtJyFgRlEwA8i+ncS8ZDTKSDTA4+Pc7m01SmNCXK9NnDc1yvLZH6gyXysJvRJ/jzNVrPbTXaZGLy9XVcbJLD7coqd0usf01FjzfDYadj1m4hdmn7os+zqZzTTNR5dk5fVSoaDZWoHmP2VTKZnkQjozytvyZzDbGahYSyCQDwV/jSArg5yiYAwB+RqiZ+NoK7omwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibALwL+Tt9+OPpAH6AsgnAC/GVj/xlxlfUQY8vmx79ly/2v93ZvtDWG/5F0MP+ZMuHdzWa2NcNJ2rOpk0c+sM9Z+Eeq/lVmR4JPXzPdcYQEnWaHfWBk06TIewU4Q2fOuPprXe+B0NCm8GMLXeVhBsDZROAV2JOwdMDcXL9jJ+SFYcj/47SGVgXk+OwvFS5zN3tYtWZ5Fv0cXCbgokyp+YY0hXuxktIaSzeEIlw/amjJ82jvZlXr8F1+318sUSWp16+fEjY6bbQX8Cis87rfXGnyOuMN3zsLHvK1zJ/vGwXi80nKWRzq0W4MSSUTQBeSD0Q7EFS5K7CjPTuy2eZ3KQx/T/Py2ieIsdHEeboveFyNmE+vqu6bDBLulqCdgCahuvL4Zot77UPeG1SuqiL90RhpzZ0/+42GdHEOcM4t+9Z9HjfX4SdjUweR8eE9gW4bBLYt1pdvYu+nhF1ngemxnzDp855ivS3iyHg7BaO0dnYl5MfPQnvi7IJwAvRA+Ezfcf7r3Ppb1/7cgSUYXOA5BA/TbvaaWGC7TEi3cMpkyculrPHj5+6mGWC/v28pGKrNcql2UvuLItJd+sftDATf9KZL+XKjg7Cieb1+702LqOJiFY6WD0JR3tnvepbchPiO3aSc7IbL13Taq4zNWSOnxt0hnfYBvgMY3MQjEqX3WpqS8RxnndF2QTgheTvd+G/zaXbf+trgO+fToF5OGrJlc0+Ruam5h0GfHs5qxUSqevyVX/lxIS3gDHHip9QX3O7XnbWXbTRQThRlyvkZ2zTBiW0Maldf9lx37rLW7pkxpRe4jRr31NNY3a5Eoas59kNNq6zbdsmmDvba7FrhZ1mdr/D4yyz2ND0zre62AMUZROAF1K+yOXb3n6fu6MgSe087PunU6CdD1k7Qpo2JoGizF4tNyQc2stZ7errksbTHGm4qbUx5g9JUEnsG+066uy7MaNyWeRlo4ne+CIzEyrjbVaUIuiTrpIzXLR3muFyGU7wTnI618Tm/mmgdYY3POz06h22AUPwcu5yRPrrwMYe3hplE4AX0r7I8/d8O5+lZQ5rF9X7W3c1D5skMwnIEUNkzzumcO3lrHpSlZ8zpYHcGIP1t/ra9AEJcTH9EGwHbtQp/xrUCCvMZoSd7qXaENdfybjvtC87WMBkmRb6uFyCJbxwF1Gn9E2vLuyswtuhnfLPgf7q82DcRE+ZrurgsE74ina3Gm5syvXGKJsAvBB7IMj3e3RtG+YyHxo9SEiXOUZckkgK0PHVckNCt931LG3JCa9zU+NycVVT3b079SSDD/I5Vd+CjJbwsLPym/YOJwY7Uj5jn7lYKacx/RLWskpjHGyjQ8KcaLjn8/7CXUydMneKCjrTxLZCGw47m70NZPYV9AjptS8rmru7VSvew7ujbALwQvwXuT1EtKHsV73MqJ0pxJ0CMmaPG5ekpYkTh73LhDUkzpXkAfdSfJ7yOmznGNVeaaNL9P4weFhHh/zmrGCieVFTsmzI2Jo9lzIxJmcybMcN2rFx67pA6xnvmF+kBIad405zd9jpQtvKYWclg8edZk/2DvestTfcfGLXVzJyuKsk3Njbo2wCgFcgJ2JclQB4GMomAHgBVE3AM6BsAoDnR9UEPAXKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtvyRsukfAADwTMoJ/bfw0yYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCALyqfz8//vn4/Le0tP3P5au0kjHgyX1dyu+m/sfuuvXaV6ad82vLt+DoNUfZ+rpXTqzrZS90o7+PsgkA8LKGskhPdl8PvM5hnjZbty4vpGxcLnN3uyjFYVQS5r6Pg1JxzlbTyaXpHQUTp9v/DiibAACvyx3c6UT/uFw++sEvHWUwFwfKHPofn1/aL31jiGn3H6VMeaTDLhg2plln2lzzElxyzTnULDlYXtHQ30TZXFoT4EQTl8F/GWUTAOCFmapFT/F+qvsDvlYGvVNrmdrvyh/H1CdRHjPx38/Lh2nUy3D1Q21Js7a7ToZm7pD21N+F2WRLLX6xv3Bivkivt9h4WX8AZRMA4JXZ8qWWAXrCy7E+n+W9AvDj0gqP/pbP63nsDi5fX5e91Y/04sXGD3ODZt3FaolFNlmukDIouAnhRJnWFupb/tsomwAAL60c2HKa67mdOuQ07x3ClAb1sPcBiXT0YTWWA0GeumD6t+5ja/UlmdlCbMMNjM26B9cvl0Xey0G2orzcrYkltvCtP4uyCQDw2rRiSP+sp3bukN/iUzvickGugoNeumv/UAvEefoOcjsN5MbJ6jEZd5vS1PVytZk8NoiWWWdTYaeIJroNnL2wv4KyCQDw4uRMt7+4lI9w22GqgVyX6Pkul1GN0EoEM03FeRKZcrl86FhqXC69alrNmrLnnrH0yK8l3E0f8Vb9Yp1NSN/UqcKJZqWjRf8UyiYAwKvL5705teUQ9wVAjsikotFQieoxPaJmMj2JRkZ5Wn9N5hoinCWdNkg3bfVtKpff6NsQxxXMnM2ms/sZBBPdng+m/iWUTQAAPJwUHG9SafwplE0AADxaqprWPxHC86JsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlE/Cq/uf//J//v6y0s//xP/5H6kn/LO1KI5PS9spYlTKXgUxzrpSgqvQuFlr5f/6f/+f/m/23//bf5s0nJWk17LApw+vV22sJMxxsI7zbSUtY2pV2plnHAeGLBfC0KJuAV5VO93+ydiSnC+35L//lv2iP+r//7/9b+5NUGZTequWx/o//4/9oaf/P//P/LL2RFpYcLxRarW7riVVM6i8RWap1ytg///zHf/xH6TVsnjS99Gan22gBw+vSzmQogLQzzWr35L//9/9exv7zP9O1dg4vAcCTo2wCXlU7yFvhko751EwVw3CEpx6NTNIpXnqrlicVW6lC0iRJmqU/kjkum+xaxwvNbJmVVhlWn0sW3aFdxRaILUzZMkW15Kr07m2jlaT/9b/+V52VtM4kFW2lN//USjtTQLqHem23mpZIPSl5aQN4EZRNwKsayqZ0nGtzKBfaEZ6Obb0oA9VcfrVUaUh7VKsShn51utDAxttfMmtFzP/1f/1f2jPvMJUybZVWn7UwLUpsmZK0zbeSSPv3t6HNlFybSVsxaWFJu4HabKl0/8e3EcAzo2wCXpUtJtrZ32qIRs/sVBO0Xxga6qq5KFmd68fn/elCg1RnaJgtVtRQ2cw7VO3HTtpsYW0DcxmUFtWiKtH+/W0ME5PWk9gfHWl/K7BSZo3R0kpX5EdNwCvqn38Ar6VVCalm0gJi+PmK0iH9JaQc7n4uksxFSSs77C88Jcdl0+lCA40J9zz8eGZVNrUf6qQ7kJotLF3rhd2nbi+9tKH60eudbbTfO9W2oc1WeLVfVdSmvXs2lV6E9xDAk6NsAl5VqxL0hyKpLLC/zUi1n0Lpj1LaAa+jquVJR3u6brVISlgiqoMjf2chq/0Apv1Ixmpb0gJlaDZtUd1PC0vXuoF0Z3JgLwTTtS2brtpGur3a1OXa3WgX+tO11rRvR1uovVllAMBLWX6pAXhy7VDXn6MkQ1WRaPXQfpTSqgc94FXLY6WJWgBZrSDQusHaWchqqX5SNg37aWHpum1AaxctlVJd2K4Tm2FnG4ne6vRi07X+8ElfsvZrfp01F0btB06JbhjAy6FsAl5VO9RTiaDHdvvhSqMB9leLtMdWCS1POtfb0R7+otVQpljaf7yQdZOfNrVfNdN1W5iO6nV6RW0t/bU8WzZdtY1Eq0MtifT6v+Y/WKf3Te+/9mtpZbW15ooKwKugbAJelT3U27We4qr9xCXUfpg0FAetFkmlgAY0KUCH0pTSlW0uNNDRudRLtPJIdO5cvqhW5Gl/C9PRVuJofytWbNmU6PXONpJ2c/7H//gfWqpqKdbuQIrUfltBNhqzKiUBPD/KJuBVDcXEf6l/IL/VFu3UD7VzfS5K9PffJNpsUoD2pymlK9tcaDBvWKXKQ/tbKTPvMGm/02gO0+ZQzLUqcCib9reRtEWHv2KgBbf+VmlZOkTZBLwuyibgVQ3FxFxGaNP+/ClpB3z7Zbi5KGk/UxnKoxQQ9mvn6UKDVtb8x3/8h/7MJklLtKItBWhn22HaWApIUo/+UCeZw7SZtJhEf5NTMpRN+9tQmlP/aV+axrd/ll4vDSWUTcDromwCXlWrEtIZrz3tRx3polUDbbRpP1/Rn4jMeRLtGY7/FKD9aUrpMmXH6UKz9qtsM/tLhG2HM1urzWVTy29fyFA2JZvbUDbYjq76LR2lbAJeF2UT8KpaldB+jpK0SkWLg/+Ifvdx+2GS/vJZmKcVAbYYaj/QsmXT/kKhlEp/QtOk5vADnpanSS8z7dBuOJnLprDOa7/nqbSznW2o9rceJO2nU8mq39KfUVE2Aa+LsgnA7/uf//N/phInWf1c6jGeZBsAnhZlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZROAp/bv58c/H5//ltaTkE1dvkoDwPugbALwDVI3XF84fF3+uboEelTZ1Pe2URNRNgFvirIJwFN7VNnUUTYBWKFsAt5EOulT9SE/U8laJZL7v1IZkFy+pB5oJEYm9AJBhvPMdqFa2uFHUL0/d8usMm4WCuqPPnr5dCuZacfz+oKNZkld6SK8D2lOMGFKWrq2XgiAv4WyCXgTerybs94VBeOJ3wNs3dR7TQJ3HUdLv1xJTx5NYTXKzijMRLn09YudV7MXLf1kyljChn7t9WnCrbaQ4xcC4K+hbALehC8Ger3g+4tUArSSJCgW7Pwg8RRdBV02UzEnDHcaT5zyC/tyzrP7CCMK7voogD+Lsgl4E8NJ3yqJoAIYfm5SI2ykqREk2tOgIYswGdwsX234iX2lMWFqT2WKRI8Z53wmS0vS+4eIPL8Zg6NRAH8WZRPwJnwxIK2pAlC+yhAa4gL7/DlBEfTXLjPbXSs/sY/7/mBiI0M1dHw559ldRA+IguNRAH8WZRPwJuRUd7VEOeJrBVDMRVOic+3ATr1gFknXclXXMovk1MPsYXetYRP6xigN6phZqdCMpW9YSXvlyi0zb7UGx6MA/izKJuBN5JNe/liaKod9rwCU1AGdCzJN7TA1gpvW+3Valuf2tfqEy+Xg19pkJIX2cbPQNCkYdPsyezi5D2WaJuk5+la3XwiAv4WyCXgTtiy4nlQHdrZki+uW76/xGD+7DwDeG2UT8CZ+VC5M9VCU7TUKEsomAN9H2QS8iZ+UC75q0l+XCn49Sgee/FeqKJsAfB9lEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QS8g38/P/75+Py3tAAA30LZ9HvkIPtnfZR9XY5GI3PCkyUm18Y/lGzu8lUa3sHQSEJ//ALze2Nsrv0dstQt3pCbvG4AeHeUTaF6LPZzJhcUtz12csp1zhcqm2Ran3Srg34kq1xTNsX78Hv9Jkl9x1LJutXdvMnrBoB3R9kUyiVLVg9HOXUee+zkPbzGQWeO5DuezpL6mrIpdpMNPrBsupU7vjEA8D4om0JasnyYH73IqdOPndwq9PjshZZIfa7qmRtxSFbO4z5aVrP9RduQcgkz2yPXH59fbespX3sdbhc9g1mrd+oku4z0SDuPlG0WbYWkjEhXC5IVooaZV4f7vGnQpNRXKXtz6zTSu/ECL199kTmJ23Whs0rCOnhtfhNfeiWsTe1zdNy2+wpjVOusAXkVsyoAYBNlUyifK+mQ6edLPor02JFLc6a5A0iPPemwQ3ptputAXaXOq+MX16XxOmby10RlIDNZCtujc3Vyuc4jNs8Ur9d9z61RgjLp+fj8TPG2t0SWWTldz9ZyXVJxahLrZYq10/S6DpvpVe3qa5hOT3pLSLpswXamhPRW30AX9flZ4tr8ub+m/bpogHSWUHM56uldkmiy3QkA4DqUTSE5WvLZkg8hd+G1wCwH1TOrN+TqcqmnY57Sr3RyvvT5dfRyMSmH5cbm1PY99nqxUxvjkrn4iY6acJVfd58izZ46D6Qu+QGN9g7hRZ9Vx+XfQ2Ae+myR6iyfl/ZUu4cQM1Lle9Pl4VXi4jx/nMD0ymUQodsxMTakLasDUtrO9wQAsImyKZSPRT1u8mX5JZV6HuW+znX3M6tN0aNLRtOJVfJJgIvPDWVGi3LS5YxmBZcgGdu+x15rJpc2N3qMdnolfiKxaZJMtqtL205J7b6VfPV1SeNptjQkSY/OG6l0lgmom6ur1bZbziespLdO86u4bC1Eg4Y8Qdc4K7sqf5R0DJZWZgJlXotoAZ2O9YF5DQDAJsqmUD7uylGk503+jU65R9vl7DGBrj/LPfq7iVK3tMpvLZonV2Ux6Suj5fci6ZRhxphgTmh77LXbrGmYmDnZkr60FJkzlazaag0TlaTk6bL8nCkN5EYLtpH9ekinHdpThmTLdV4Qn/l8PUB3lC97SCZZhzxB1zjr+vxTgizsNZ0y24zHSZI6MMQDAK5B2RSSs6UfLrklco+cP/U41BHp1t7hPMqdUnDl6HxgSfVVj9K+SgosU3tfu9LUPUdNYDei+uTK9thrN9c0VvGWhtsB6altmRVd+4a05BcgdQepIb+I2V6KhNq96TS5bCGZJPFDOdxM9fGi55bxuqE8zzb6Tu1uqqBrnPWN/Dmopg1+b1PXOmWuH3VJjJ5nFQEAOEXZFJLTaDzZek8+d1T+LUup23SJOtXP8y2/is2pJ5oZLYP9bK2Gw88mVLZnXq5MNw2fwa01hNtlpKe3c466s9xQdkYUVRuiT5M7rDNlFYkJUtYhIcO533YmbVrv01ci8k/1bDazWZlo95YEXeMscX3+tsnWZYLNYOmyPYmZYmivW1TmmR0AADZRNuGUHs5jmQAAwLuhbMKZXDVRNAEAQNmEM+3XfCidAADvjbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDa9tH8/P/7555+Pz39L+0dumgxX2LrzXxfeHQD4bZRNoXxEWSfH1W9VHM9QNum98tP6/XP9ukJW+82dXq/cgi5fpWe5hDftzexAHEz9MV2777hseOjIO9i68z38yPIFTrfi9sorbOpLHfvLwPHToCRSO/t9O7b9jLVek7lH2hulvaZndZPD6T/sTK4KBnBnlE0h/U6q36flW/Lgi1sjHv/99VvrFnn5y5f8y+yh9OZruZHlcojK0nC9qxIZv5CWoydbLGGt9/ao2yUb61vL+7FvlnYEO1/I6U73Hr3AvNJ0K27PvuDycnPD3wil42U7qaFXUWTcGYteYppe50qmMiyXbXM6nrdUQmtv6RvyRsuE03/amVwVDOD+KJtC8lXkvoxsR/7OKqTHtuvX8hhj6FD51rUNWePj8zOv1Hsq8zXdkn9cLm26je1rmt6eQBf6alt0wS0seAlu6510m05J015zauhQu1hx0wwzsYW42MPMw96G5l25u6UN4TrKi5DXY/aVm2rozM2SS+a6NYR0mKZ1MHQbuu3ykszOXH8R9S16587pVRcp8vgFSqqcyETavr6KTzXcuvBOhtN/2KmX+8EA7o+yKSRfS+aLKck96dtJvjFLv35554b/Ho9jKhdrG7poy2L3MIWFM4SdZSLdPsq03LIDQ3yJNhF2G4Z0m05J05rSkLk55kOmZyW3MSRpbH+7DpcIDWml2S1n3YYupqvnHWuVq6tKR9tAbpRtmmtNUIJqv83qlsgOXqAMmcjbyzusa5qduf6i7dPtKIoMOqdXrfIL3HrG2oXtlHVaTmn0BDY+kWZXwsLpP+wsl9vBAO6Psikk30T+u2juKX3520u/R9sXmdFjKhdrGz50mNiarn9cV9vmC3eI1BE3YBquv1t0d5LbjecZSo4xWVW6Wow0/K2MupRNbq6DJULT3pp8R+KhW8lLtJefLoYOd0NKyw30+DpgK68T4wuU9l1fb96h3a19SZ1/car0hZE27SEJbC9QGsOc3mVvhbk2y/uHan3r8os4mv7DzlX/KhjAvVE2hfRLyX4X5Z789Wi+sETu0xOgf7FGMZWLtY2+xDAg6qDvH6KCDJ75yq1hpjH3d22NgKy0Gpc0smr9t/Itl8BsO0eMY/NCJdk4UcVT1LCLO5AVZI28N1lKN1k6+r5yXG6aV9HoHjWX2ty1f4FHt+Im7A6Ttla9C9oalVk5Oow8nm5IYA/zLf/qbSO+LX720a0b1lH36EyuCgZwF5RNIfkmct9FtUO+P9tA7szfptpdvlgXMVUQqw0fOkxsTde/XjeZly7cgGn0y5OXMJDoxbjMzWlczNQwu56kFDW2ZbPCzuZgbyczb0KWKD8i0l1MHZn2moBgx2Wg/Ja0rX3LlB54dCtuIu8w2Nmqv+rjYeTZ9OaKZyzlrIOSfko+dF77FO3kVPudyVXBAO6DsikkX0X9yyh/6WpTL3VAg/TbNF+XL9ZVTGWS62WQozZLGpNSL82M0rD9xZCwcf2m0S8XLyFYQ0j31CnyVM1ig8ylRIRTux4twSVbY5eI+L2l6BYrI0czbyPvT9RNtA67du40tyS6J60/b7xM1+u9F+hvxR3oS5tvadCf9tK2oq8hD4cZ5s7xVVfmFZpLmT/G9mEZHbecVxwX7CnScBvMW4k2fJpT7HcmVwUDuBfKplD+MrL6F1P+nlSXSwozX9OZtBcxTUtffnjQv8BdqEnjvhqj6S62pRl6Sw63kGnY/vAlaGedmbSdFCaPsl/oNqV2D9tLTO6uh7V0iyWscG92xXCtW2sL1m1OHcLe+em2lEATUwLSgF6ZV2Lntu7wVtyeLjO/H+PyOcS9yDonjBw76898o1dhspacbp3M3cOkbdgsFPVlebLN2XcRTf9pZ3JVMIC7o2wCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWz6iX8/P/7555+Pz39L+yncbFNflx/mecrb85zkVpUbJZeXr9wLAHgylE0H9NhPVqfYU9YFN9vUL5RNMsPG5wz27o8Bz09vQnX0JJXXJZffK5uunKk7s3czv+N3ub9RZu3LXustBfDOKJvW8rHy8SFny+Iwmg+ev+THZdM3yB01S+rJau5+6nil253337evT1S0f/O65fIBZVNeMT3cZtU02ezjVhaZ062pe5W7dONFAeBOKJuWzNe9O7l1QHxcLnKl3/j63f+Zz/neU5hDoffanCY2KSNtoaR06SpfbSB19+2URXKuvuLeNoIN9DxlCY3c21Xr74sGE7XLbCv3tHaan+9xzZc7yqDJVodTV9uF9I0hpt0XnfJIh10wbEyzIhJvX5uwCXuSy2e6LKFm/Z4gdfaXdrGbyvH25icmUzFtMqXWSX6Dmsxvucp7+Ff2VFO2BVZTjKPM9qYAwFOjbFrJx4N8l+vZ0L7Vc79+/5cTJGi4MJvAdV9KbKdJcqjMKouaBGUVe52zaYjZSdmHW29jG5rTB9nc57taLhNN1EuNKExgmp6GJEnv6JlLn+m0S7tEAxkpa0Z5zMR0cz7cvvUyXH1ilul6pxmWy3Yb6jKSuU3XiGjRIU3fy9EmU6TMMXOLuaeTsZpHr0vD7XTlIPPRogDwXCibFuQoKN/lekSU73XT70fcQBSWj5jc38M8E+f1bDavCx/X0Jgrt+E3oJP1J2rBpkxyt4xpuP5u0V3IaF4u7aZm12DZ3rwR6Y3G84tZ7DtavOexO7h8fV32Vp/EE+rqftSkyQPmp0/ZkKvt0A0MQZ3JLlrc0J/MPZ1L7xp9O2vrzDuzAeBJUDbF5Ku8fcvLN35pmUs/EM3wysmQ49RwVrgMiYkUecTG6CIliWn0mCu3MWzArt+3anuTaVe2Mfd3fZ2RBKb1ZPO6bOqQ6N4hXDpN5gOS+vrtWiV7E+SpC6Z/6z62Vp/IjGmodfp9mFi5zOwu/eq97frHoMUm66vTCX6Hc0+3Xsu/ltgi89GCAPB8KJtC7sCp8rd7Hqnf8/KdX1tuYGjN7EylPe5Yas2ezeZ1IaZhYq7ZxrCBNtn8ZqGdXcXLLybG0ngaTf+sm8kdso/aIelqgn4tVzXCyGubpU1InKfvILfTQG6crD4bFhM9XK76oElTBmRyT+yjE+2Yk7SWNMJNSuKBX6e3vCl9awQvdBJllr7TiQDwTCibIvlksd/x+fs99/SrdgCZRp8zpcjS7NI3jNu0mXbokaLr5EE7zYbYho3Z3sa0gWlMktsl87DOcKuYRr9cTAxWFSlC/pBXeWka5jokRWnkFJpBLluIIenaflxAnCeRKZfLh46lhvw27DZzMWvKPuQs7Roi4WUs99tGjrHRrbPROW5F6bKvwE6222jchGzu6WSsreYafa28lNlSN2U2rx8AXgZl0yx/9QfHST2j5Ps+Kz+J0cjcayeVKVU5S0yvOV2G2JzGRsqfncqddhUNcHn7/tpOhtSLbQxR41plOIXaieGubGPebdYnamed2fmXUOPK3rMckUk2DZWoHtMjaibTk2hklKf112SuIcJZ0mmDVA9NzEtK2i1J3SmsDNpXIZNzt39p2XxP2mKaqa/sX1onKWq/22cyx7s9uIbM1Ube1LDRMLPu3oo2CADPhrIJuAVXRzxEL1YAAA9C2QTcQKqaHvzjEqomAHg8yibgFVE1AcAvoGwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsmnp6/KP8fH5b+kXbswM+Tni8jV1567mO6ncZlKP39x//vv5UcO744nDtTMkAgDgXVE2rUjt0QoGqSRqWZGril5K5BplqFsyidMwmyqH18a3Un1cLh8mqI8VOUviEx1PlDnRNQAA6CibVlJV0WsMKTG01a+aqXBJXJhLJVXJj1JdvqQEqh09XaEppkTHE9NoeA0AADrKpgVbd8i1NqTW8OVIMlUuQ5RN1VvfTSXDqbdGlZ7KZh/6DybWWeXaTgQAABVlUyyXK02rW2x90Qyd0rSFh6SqwzmtDv4o1XyRSavE+0zHE8dro6cAAODtUTbFUtVR6o9cR5TqQa5tGZO5AsVGFzLe2fLkO6nMrmSs9wwpff7jiatrAABgUTaFanFRr03NMRQVtkuuh0LHpzJ+nCrXN5+mzkodozp0PNGOukgAAGBRNkWkeOg1jdQjpZSQAVNW5GYNlLChEEp8KuN7qUxJU8qk0mM2qczChxNtoLsGAAAeZVNkqEFcsxQdqpcYUnAM8uBUzhjXp3IlTZ6uPXLpxpK+8sHE0qo7zCPGaucAALwjyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE34tn8/P/7555+Pz39L2wkGD+PVRsjST+b+xG+tCwB4OMqml/B1SQfzP5ev0ixt01EP78x2HyppzJGfs+xWAIf1wjSYFzvb2k9KkCvmbobuhf1kzwCAl0LZ9BJs2VRrnWSoo/LJ3a/O9VQ1Uy4BdiuA160Xblo2AQDeBmXTnenJK7Z/BhQwZVO6TOe46RCmVtIF9xbTaR+mNsizW53QN28yts6Py8XMnIows6dpTDs+Pr+mu+Nm2XlD53fnJvZVtaE5eA67el0JMIkTN0W5vQEAnhpl0135M/P7B6TmqWdu4jv0hC+tPLS3VA3N/87TcyadLJclpclvsuseXEPj03W6GCNr1oud3Bftc2uonza+wm/OVdpVQtfBUdjOur2/rTr0H+wNAPC8KJvuSQ/F7tvHoz10M9/hDl9zKJ9poTmBu/BaoEuuy+ZWsKjpypd+2E0YQ6fLdZly7Vxldp4sg33Y1et2bgfL5QAAz46y6a7yCdnMx+kuzWMOV9+xPpWFjmbDDkxovrx85dgapYs0qVtT1fHe8v3K7cOk0m3Oo9rol2bbzc/nKrffdfDwsnbXbRMqN/FsbwCA50XZdGf9kPzJ0ZjPXZth6DDnsi64t5g9zsuJL7/RyVQAJU8LtDPqFGm5fhV0rSaYRnzp/WSuMhtJlsE+7LvrujuZLJcDADw7yqaXkE/ag7LJnMx5xEQe8Qe45qw99rDXEem2hUSJN42SKgWleb0ntctI77PxtmH7XYzxk7mFH14GH4SZhu231/k+2DtW+KwAgNdB2fQS8kFryiLLntfZ/oE8nt8lR+nRAz+7XNLIuFD5Q2V1vg1vGw1SaUXnljYN12/niRvMrdqoxq+CXdjV66Y0Q+IStVoOAPDcKJuAJhdAVDEAgAXKJqDKVRNFEwBghbIJqNqvnVE6AQAilE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKpifw7+fHP/9cvkoLuAIPDwA8EGXTb/u6cOrhm3h4AOCxKJsAAAC2UDYtyX/Jd/6/6d3Yx+e/pVt+waS35rbvWCRJ/NJ+LBmGk747P2ZmytLzDybWezBDtX+x7tjdO8cX1dr2WuVfawo2mAz5h4l+eBxM+lpDoiTYf9nC+NZJUG+HUxLfX+OjdQ/yp8s2Mk5tS+n9UjYPAOCeKJtWbJmRz6jayCdZPynzmDkgzRmmZ14PzR3aPErilh7HRj2lBtrlUkeflwLNkDjagzTqdYqbl+/rSuiQWZe+XMzydqPzlLx2Mq8zBufIFnb0EoppLRXvPyfo3W4dk2QxxfXnOfPraZmW+cfkLWGTl+yp0+Q5BgBwD5RNK+kw6idTP+OCw9CceePx9/Fhjr3dJHLtRvvEgc0T5LQ0p8kcxEuX7mG5onJzTc4udeafqLQRl3GcogvrP0tXNwZv30Y1Thduogsw89s6cuGTuinmlU2peitzXav8NolLWMzbAQA8CmXTgpxw7ijLrfDIMuemXJZhPfHMudcyniXxS4u5J3FpzPRQDjY/ztnZwyLhMNW8wq50ptA6ZsOGl1ObZnljCE5Kz9lLUPP0ef+t5YMlcP7VtMSH9daYygQl037j/EOS6YbI+HyXAAAPQdkU0yOtX5eTyp5pjelsZ2C9aGPmdDxJYpdWZm4j8aYvNWtLoquSR4J9hpM9iJJnWHhY162WDC9hvhiutVUSRpvywaJO2HgJwfST/btXW8aOtpRDyiSfapg1riui/NJX43xCjYvyAAAehbIpJqdTZw/J6cxyJ3VqSEDrkxlyYYLOkpQU3Twhn6dtzSTIWVfWhPYXC5OzPTR+pWndYLeid9Zd2DB77TYS7WrKX4OiYIn2+/PTZc7R/sdxaftwIYt0fbynivIEiaL8dj9+89kqEwDgISibQvF5mbuHg2zo0pPOnHf58sumO0kyLZ0yuHgJGDc39/lVxgPYj2ZBl+jd8xqJdI59vjMv/WnKGTsqr23gs035292QkdOXYKfL9ZB9yi/ZezNYIhmmNONadaZchxOi/GOSaZ7fIQDgsSibIsF5poYjMDddYJ5pf7RTCgMbdJgkJ2jBecwdk61sGOR1TKA7XiWNTXK4h3TdF2jLxevKvKl3WC3vrC9mprg9iimd75CWT7R4CZWZvrP/IeO8P+GndL6/TY3XVXN+m2SxkEzqs1LQKjsA4PYomyLheVnkY6uajiw561y3dozJ1kncyLSAZnN6hJ867aEpm9nbgwav1h12q9Gpc07XeqRVw3xc0gaLPLWLwptxMGnpNvfvU8ikOem4xWro1+bh+2Xzt8A+POytJ3dJo60AAO6Fsgl4bnH5BgD4BZRNwDOTookfKQHAk6BsAp5Z/SU5SicAeAKUTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWy6Q/69/Pjn8tXaVzvh9NjX5d/Pj7/LY1vukWOh5A7+Nw7fbW342wtueP2of3h3u7yEbidq17dzd+mR77vv+rGD9U3vM2tfjGUTUvpkTW+8SWaP3Xfeupl6e9/a3/vO799R+xMH79QTm3v6SDzdo57yXs7f0Nf4LvuB7eyvUGPfDtO1pru+A/39siX9g1Xba8Fy8UtXtU9bs6t9jbIadefxeNv+LOH6iR5aO+Lvd2NYUU8C8qmFfvItuf4MWS5Hxy8Pzy2fzg9doukd9nYe3q1t+PatX64tyd/0q7a3s1fy5PfnH3XfsP//IVf+8X+Z271X0PZtOIeWfu850+Y/vfJp/ng2f7cNXxGUr7CJPr4/KqzSm/PkvTpfXbiPuvak3Yy7C/IZ74War62gsTlcT89Wwcn8+uq+tKXSwpqqy+2lNXMweuVrstXGygzU7uvK7PtLlJ7vsO+P3VOay1yDtn7NB+szAub8hurHdpUfZJkqtduN9KwA5Vdrffbt8O9VtfI6t7nlezF4iWYV967zTbMQ2v7/baFvu6WzQzHs9re3AtyDRVvpvSWZrSEbkivZbzlrSu7tVzE+dxOeqo+YuIkV51/Emxm9UjpONhqIiuIaJd99dRpPlAlqnKbWX0e5731iXt3rO7U35G+yMS98HGNqqX3i03J59Vbl3bYpG5XPixpC9mL4L65/Q/bwV1RNi3Yj5Fp5Ye/9OfnvVz7/vz8mqfajrbnO3fWbrucDNTrQZvsc7adlJzRumYJk6XstXSVT2adni2D05XNb+KEHVrdKLOlYkhi23liDZeJfS81hb0W05QyqP12HSG9hzlThjonZzDZcr/trLfKaHFGnrLaYbk2/SaFdLrwHhFMdP156jRzbCTSbsvpRetyF2cvwQeXznEb9domUdMSZVOrWW65lsk1hJ3eNpM7r/sE9b31NdrFcJ2czi2k3TqCV+fGz4L9RR3N76p02DT1OmmTSqjpsmm0USP9EuNm2utdbTKY2Ma1083rEVM2CW57mpkNjJtZ9dtsJnm0uglv3wXSVzMXQVjrchfBfbPp7DXujrIpNj6S5dm2HzX7yfH9mclgR3Oy3JDeMt2m8teOzWOv3ZTFujqgQX0PTUtgpquDYJt/CPNLt+xDf99S0QOFC5ZGH3MZw9yJm2LW8qmUmxzmNHfGBrcX7jJM4lHpDXbog/3OW4T8zGgMX030/S2LuxwaSXtpXQuxF31WzyDdderiFsXB7vUqGe4dbdpylo0I5hV+uhmVTGXAxyyWiN4Ik8/nSE7nZr49Lv2ZRktbHAeX9PnCR2YtZhqUREN0Dh5Wz/N622fxm+lhOZFe18ujiXqVLs4e+75nuerpRjmuM3s52YMyycPV24UxpBBBWIuyF32iSdIvJWJYDHdE2RST57CzH4r+dPZW9NT6Z9oogS6XbSw+Av4DttrJuK5JJEH2w2f2YhL06d0iuHRXZqlhaZfdxrktJT1Qr8McwkxsA9PO/ZS+tO8X0mO7wpz9WlIZOrHnn435q8UOh1QSZVZOI6kndaRG7q7/Xk/0/WZVt4FhdiZ97SWa+PlC9EaZV2mnix2Ce38eKC8om6cFL8rMavFu4vjq5qy1lSJP7mcbST2po07oE01C26lO54oSVPWl89WHf54Og/NAvRgisxY07kHIhPYGxqv3BNn5ZoRp1MvlxDqSelJH3WX9d9tjVXP0gIgblbWO91A3WZ2u3gZax5C7GsLaQvOFsI123TeDh6BsCrkntXMPvjT6R2p8bHtoNJq4R9004qX7YqqnHxr9elg32EaPTVc65vI6U/DidWUujTQ08GxLJbNerYYSN1FHZMKwcTfFjLv+RIZcR5izN8IXfnA3gvyFLtMbusDBXZLr/Jt8JFAb+s82Gk7sey+NEuUmmP5Bn56uWsbhQrTGsJOi53GN5bYLt0QbXc+q8S5CljPhy83Y6/US+Xr9Rog0loLdKsX5XL9WYpqaVzrajLPgfjFEFjqY/un30PUhDXWrm1XExmaGRrlcT8zX2499lcLNHkdmvijBQyrTNPsVPfli9coHLvfTw9pC84UIGumf68S4B8qmyOqjIA+o9ktE/0+E3i8D0mk/I+Fj7T5ENiKKnvv6irqTuttx3drv4kuAxPYcudNOF4fB0U6LcXs1Lt5SdZA5pynR+boPS1P+A3jciiSxU+pabRU1r5XMOe2scIp5OSm2D4fBarVDk8pdJ3lKTZgafpOrif1almnzzaLabxYyL8JH5c75QsgypWEuu3Ebdbl4q1WOLV352iwRzXJ7006/nFptpk1PDjYmzUQjU2N6AvPqwWOZnM5N7HL2um0v77rM2grOF2Y09ZXpMjrvYRjPk1oeuajxrVOdbkbIwDh9NTGR5vqOmWSdXW7Ilsho75HW8R7c5ufkw+ppuPSYdea4KKxlni+ET5Knxc8Y7omyKRJ8EpQ8p1l6xlNQi2n9dV4arJ+4RPJV/dPRAlyjBvcOkzwpa5qdyG/krjtZrhv2mlw67qeLg2CXf5hntudu1GJLWc3c5mZ5qnTlP7do+pqc0nclqyl1ld7qhm3anKnD7Ne8itZtUvWJq/xitcNkeZfyQO1yDbWY2LaROlNIW2rVn/VcpV+ic9b5wg1nZiet1yxnH9rltoXMueYumV2Y5eZXt9pMCjRbWG4sD9Qu16hy57CmOp8r8oDqw+bV5QCXRQXB0T2xe8uz5632pGUsXN12quPNDI0xZxFkdFHBeFFGUleNkSWGl2cnJCabGem942s0yZN49WK4y37nU1hbaL5ww0WeP79xuDPKpruQx/thT3P67NiP0qONH+VHk6+O4F7/6K5MOaM39Kcv/Jfft9/1VC/+HpuZHqHn9UJb3XbXb+CHfr0f+Itv3EugbLqHu3+s0gL1e/6nh/cP/fY3yOqb4yf7mnMG2X78wn/7zj1cesFP8tAmd94MRdPvuuuH667J91E0/RrKphuTj9QjfnAqnxn1u8dP3cjvfH7X3xxp5JtbGnIu39CfvvDv7/BllVuW/PJDK+64meERemYvtNVNd/0GftTX+7m/98a9EMomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWy6Uae5O/yAAAAd0PZdOhr868PlqLpyr/95VfrrN3XtaP8VSbf+1tEbrmR1/fLd2N7+Z/v8wGv9DE383f/c+nsNebPptneD+/J775Y9Zi3NXmGF4vnRNl0IH1C6wen1Qad/zYam8NfoqddonV/+2M5rPYNG0vnF7yxisR9/2ts8x7kzTzmy/I7du+VkycV5aVt3o172V7+qsDCv3vnGX78kP/0ZsoGzh+5nVXyXfjRa1k5WT29hGtv+6Gf3tJbuNUeTt+UX3mxp7vCU6BsWlp/bmTEfB/ZwPLc+y9907JfxtO32p5h9e/45sqBH27mdht5Kfkp6S883YX8ePzy3dhefjPw61KjyqciX2enGX7+kD/mZv7uW3bt6j/c7e++WPWwPTzDi8WTomxaSR8b903fDN/o0Re86/OJzKdxuULmPra1kc+fqvbo/8Fd2+GsrE+9XPrCZnrio3uIjur/iL7vuA8kuXu1+sYqKdqGa2QZlLafVLnNhEvE8bJavXbZpZEH+iz7qsNV2pxEEiu7BS+nrhMMzVMznL0Et5mPz8/xvfbrxxlsv30qquW6tWXftQM5j8ltMpgN1PtsVx2yp/V6h21Md22xyWA57e138t+aK6u7Xk6Urr6n4520QT/FbWAYi9dVkq0/MHasz7LdOzvJ/KI1oPSWZrSEbkivZbylriungL6ci5j0/OMNP3sJKWa4mS1XnWrzrBdK0uyTPffpJr30Lt7QozsvuXKO1fS4/4q7ipugbFpwj6IxPpXyIeiflsJO9gF2eji1ksA2aBtuILfM52o1K4eVa1nW9deW2Y/056SriYVZInEt08hJDlbJ43WibZSfV6Qp9RW60CHVaokgXrpLSul04enSzsrjZnhapeWys1rnTOZFQ2PyvZdso2qQvRaHGcq1dLtJh7NkVTd+JAfaV1wzuBRuAzIQpHbdvdHySRa9qF3yb5e1Nuxyud/tUJis4USd5aeZOeNOXBITJ0oqHRxu9bRuM80qGe2sMdvZThI7unqxNsYsYZLlmXaRfNkuhuuRzd/2kLQFbEDrVHmoDJZrHZXGUZ7FizXT3LWw0819qBm0Nfaba7PtpPUcTp/7pbtEuGvcC2VTzDyrVnuwizhsfIzNjOEz4D82Vgrsg7bhBnI+34xmSVTfpgly031/vlxOLHyPa5mGZGkDvj//mMTMyrHDHTW304+aO7hY4iher9KF/JylNSTcz2qhOl6vW7/5d5slK5kUlsthhcl92vVLXs9YZ/D9fb5azdLA4V0LSYZsDKxL+SVq73htuO7eCO52Hjx8tEwuGRiXs8HLibKwW3e1kxRuk4xhMtY20PPbKba/cLP6sJ81vnHpygbMG/bTW1b3Yk+XkIvpY+UChhyeH+tz2qUNOLqZbsy/gClP701MrOn24WPb34eWajF/3HbSAhfTj/rLpUT4pLgDyqZQ/PSZz0U2tivzQA+Z7IzDJ1wC26CNnPOZHItZyzkuPuh340NLHIybNV2/acjlx8f8nWeaWeqLvxRygjyyWGIZX0dST+qoC5R/u2S25QZqo/5bMho9gSfh4WCYfPclJ61dX021yuD7x3SH647v2jGZYbdUl/JL2taweOUm+BhpmbsukeMml8v5ASE9vWs5UVZ1t1oEO5Hr0l31fIlboDfW62bzcPC29v4Wf7STKGtt9Re7XKKOpJ7UUSf0iSah7Rwt91AvZRmjxyZuslulN2rMcqG9Pcs2+vQcp+Mub29IvGGmZi1wMX3Z36/HHeI+KJsi8hhOj9/UOXxqGtvvJ9lWuEblBiWfnWXW9B+T1Sy3UZvNTTeNermcWLj5yz27KNPQS5m2uF1KUun4MGqa8RLr+Hydf1uIZNaG/jON9QVLo04KVyn/HtZac9kNm7wnG9KaptuM0I4p/TKDi5SGTXe2rnSELyMyJNMMBxuQ+CC3SzNuWPSEuoTf5HI5Dc6XmR0TRxOjfSZ9JF1J+HALvBIzNlx6afgEblbLPyxkmiX+cCfBorXRr9dL5OvVx0rpLtwqEzcqjZpeJx+/hBKTubVN1hpjurRhFjL703DflwzbME2dkHtN43DbSQuMp6/7ayP90+8Qd0LZFAke8Klr+Yz6SAkrLRloU2zUvFzvyZP6qF9VBs0eVrP6HrS/znHTTebWv5pYzJuJVj9dJYeXzr6idEunnW5G3fVqiVV8Is32glJDfjYxzco7mzcsJEgarbN2OD1VJ309Ms3PAde+BBefSY95Fc0qQ7+WmXZP4nTdPCnYZJY6WrYcaEZbhuUGZKBN7yTKxrfrEuvHc2cOLMOr5VqwmhffnChtMzLsZPGahMtj4lbrqtynw3o9zfLXOztJxkWn6clqiUSabaepMT2Qksd35p6eIRn3UIPbHiTAZe3sPvMGamYz4PIcLqSkec0ny003ezWXgTZrNX3Vn6x2iPugbIq4B1TYD0WWn1PbkUiQVcZNt3/OFx+BTMazlCQN99GSLeeeNrGaFfe76aYxXM4TCzc/iYNd1JC69suLMt2FJkhjbbq7mb13tUQSxos8ULtcw+whdaWhoxdiO81apS8n8jdNtPxCh6fkfVb4Elx8kQPn1RYZzDZSZ3+Zzem6EpCvc6JhekueuCGTYbmBsnRfVi3i+0ZLj1mib3I13QabmMyEZNO6fWJ2upPKznMbmBo13KybyVj+k1/KjpmF+jo7O8nMovJHtuIXGy4h8oBbZ1wgd47bdS9t9cJ3XoKNyY2WOc0oAyYmXsjEqrzasMfMbKNPmPbQh0y8X8EErqYfpD3YIe6Bsik0fm5G8pT+5CG183+a69c8ZOPy/cDXwY6XfY7eyXjcPbX0RN18r+NT+gpP7fPvkc/+Y1E2hY4P658+pDZ7yvUyX6PeQz6qVE2b+OJ8Ac//NKcd1q8j2eytv5rGp/QVvv2e/5PFZ//RKJti5uvj1u7xdfRY8grEfT+qZRW+Dzbwxfka5H168me6bDG5+ZfUKz6lz79nPvuPR9kEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZdIWv+/ydtndKC7y83/1sXLF6/stZ+VsHgTdA2bRPvhnv8MUYp/3u3/36VF/f997Mcf48+kuH7ubbJ2Hf3OF191ai7UJje+64k+u3ffz+bqf6hv3V9+qr7214a9bO87b3TN79rgKvjrJp395349XCtPLl9YhTDHfxfG+ff8rkBHWH496R+nB3+sht+t3Vr7HzvPGVAtwGZdNS/s+uTM8TaV++9MDxPyMwkZ85qPZ+fH7lIQ1ehtVLyZ1Ce1xS16nr9p4pf+ms2ZI+KWmvos5K+sTV9ly/dF2R025m3r+a57b17A6+kV9GW2wdrh3Bq3C9fRGx2oAuotpN613JvF7p2d3AamlZZf3aZxJT42Xux8fwFrupU3QdrMumAL8XaZ3Oslf5Ui2ft0tL2F9iMqUyw+5lSMz+Gzf299V9/7B6Xdu+2u89rt97oyWgqf1D5ByzsVyflDt6yqTuKN4S8KdRNsXyV0b5bvi6yDdC+RLRvvRlUb8lfGSLKPHtu+QorKUvfdrbGm6sxmvn+F3VRh3Tq7NKMtmHSVuvp1fR+k3qzZw5xCYx84SdW651VBpmSo25In+KLAv1Pv8a3EicJMtDiw3Ua3vT8kC9Psxs22FY7qzdV95bR8ZKmN6Yfnts3sJkyi/MrpAvTTrfeTirR8hFHc6xJjTqL8wKYSozLvJQHTSv0k7ZWd33ywJ1ofrvNnC8aI6w2Xzn1bMKaZehJI4MYnaXO/zgTwsBfx1lU8h8kVTS1b4XUqNc+8je7+MPwz4+P11sYgL83P5NJb1ujnDzCjvdz+rRLmbZ37l+aQQ526UNtt+0ws51Y9Io19/LbxKMi1Z2YpxEyViwATvF9vtrFzZktkNxmPRGaetlPCsgg3lGvWgz24jVlkoX8mOX1qgLtICw82yW6UratGW/cqN10HaOd0DGWoaezeW5uj+rg8E9l+hg0XZps/Xp35tVmPhlpIvJQbvLWbbfXgf3AfirKJsiwZeGfC+0rt5w3ba1HEiGMPn1EjOauPWlYZiJbo6YO6XHdLmA3vDzeiu4D8leznYZ71+5uSnQffmXxjfzu2w1qOXR6b29SJItNuC6XUuStZFl5p0NLJZul0fbHqRQuR9tbzbFPK/0pqA0qUytKbK2Gdt5NqtOapOz3irzizkqGJQpRg9IXILemPNqa7W6789sirKD2nTZTaNexhv+3qzCbXAR6WK2luvRlYz27sMtAX8YZVNAvh7aUVCkL4nWZcbd94s0apCNPw3z30f2eyzeTOLzF2OnXSlzAb0hccH2wqV3c9bLxf6VnetetaxSGt/LbxI0Pqmdtb1J03Ar2Hzuhawy721gsXS9PNz2QKeMOeR3t4y3SehrSCEyqA39Zxk3+Uzn2Sydk//tOuueVv1DQ6QOaUt612+VmLEhua5YPVqiJyv6XDdkGuVyseHvzVLuFi8iXcz3lktjtvNwS8BfRtkUMd8Q6dtBvm7c144Ml0aPlIj+H10ufiMsd9cJJn/iW8WQXwWL+hgXYIZX2+v9MiCd+zlb/zylGeeWtdzA9/L3WenKzNAV5ilXbLI25DK6aUOuMPPcGYatlm79y+TtTjb51dvfBy5hyRyZlVGNTg03VUz5xPEst+3o1h319zTCpfJDTYsRJu47q5e7lAaks2QuLe03U0unW7T1m77ue7MKPxZH+t6t5fxLntOGC5mJwF9F2RSS748ifzNIu30buC+dFpmG03dG6Xfx4jzMfuHItcbaZqZ9U37hO9uKWfwqXCNLPX17Lon0XZHT9s/7V9Pctm6aEeS5In9PYIc1v0zt6prbm3SNGp5mt83XVDVwyry7gdXStj+eZTZT6aItXe2YA1XO6xYxU7PcOUw/nDW8giy1U1jLEva3ziz3mVS6TGFWczFzo4afrm77p9X72iV4Wqc0bP+84e/NasrQYaSN2VhOLgt5ZaaZ1BsTv5B+34C/ibIJf5B8fT/Xt7c5kv4GOTM5IJ/Wn3vegKdB2YS/5+mqpucr436Ioump/bnnDXgilE34U+TASJ7tzCi/nvFHjjKKpmf3t5434KlQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyaenr8o9x+Srdxb+fH3Ovn/LPx+e/ZaBaz3Kxqae1h2vHJLJhKgx2YTnCbmbjRZlF+oBLGea3/T7htB4AAM+KsmlFSoh6oOdyYq4vxsLITikxLmA56+Ny+TCdUlfYpaPrwTwUBptOWWTefri9nqdPku4a2GuiVX6bxCUEAOCFUDat9FpAG/ao1+bQOUxJbGmRrGddvlKoqzFaw+Yc8xvzUBhcO9O//SYS7ZtGXB4Zza3hpVU1eMxik7iEAAC8EMqmBXvwD0VAbY6lwxCWREmCWdI0dVPpqdc2g51o2TAVBuewz7SBITipGY5elFzXRr4eV1jlH5KsXgUAAM+Nsikm1YNhDnpTV9hqQAd8tWBCz2fNF8G10VP4MBUGS+fHhy+LVB5Zba8L1+jZVvmlv071CYeMAAA8NcqmmPuZSD7qTeVRB1xj/jFKH96aJf2yiM2zuh7MQ2Gwdvr1xfb2girHdq/y282EGwMA4CVQNoXk6DclQjrrtSkXgxo2TNFYrRB2Z+WS4tP8tMeOTvm7eSgMbp19Z9nm9uQ6qHh69yr/mKReAwDwYiibIr5CkFY+66UccGe+iQumlNizWWasFDC1x+b0+Z15KAy2naaw2X9RNTL1+k5tLfK7fp8QAIDXQtkUkVPf0IPelgJVrSQWU0r/4Sw3mLO4ubWiySOGqXT8kMwOg2221pJ/HW5vXKilqtq4D46T2ImixwMA8PwomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsom37Fv58f/1y+SuNOZI2Pz39L60084sZ+m3lH3vLNuY+vyz/P+5Z34ZN5m8f1ng/TbXZ4J+aF3/Me/DXcq5+ibArJg2Xc/Htj9WWU173JaukwecdPxurGPpgc5fPtN19X5vJ5xa/i0DemrOylSlHn7/cNd/Vt4ZN5i8c1vbg7vjY+ULf1jUdxc8ppWAt4lXv1vCibQu7B+saTfuZJvoz+nqe+seap4pvr3YRP5vN/D/CB+nu4Vz9F2RTyD5bUTe2rQxpF65PwZngg7ZibcPlqqdoUv66ZqjN1Wh4LdlUbwYp7E1UwPXemfc0bTnbi7QpBvHS1kGh7fpcSXnfQltBxzRSuOxh22F5R7v/SPbaUhabTNeQqcTtrDRPSp18+02VZp/TWVc0adt7JKm3zZrBIs+2rM8Nmqdo7BNtb0WJWa/X+3L0zJZm317Z1xeptTu2d0yqbykyqfXY4LxU21ns4n5uYQBnRlxl2RszioswJXkvutA9wbk73xG9O8tS1+0p5XHc4To8MC7XXMuxHUxaaTteQq8TtrDVMSJ9+8w9UuS7aeJES2Bdohs1qtXcItnfjdK3en7t3piQ2TEybagFlxN85MabEAmVTSB6l9qTLo1oeKNtvuis3TeRHsgbJBPeoloGh3+S3M/O1jJfOfz8vH6ZRLxcrnk9Ui+nabyfZ/pN4G7OIl+4WEW2v3YHS2aeVBVOEXOX8JTJf10kTG2kTuf68cL1ue5CQNnH5LrRQl7hvsu08N0uK/Xsi/6oZ7N1RuoT22fzRy3HBNq9c5l7T59by/XJ1OkXJqF+9NCR0c/U23k1px1DbadYyqQ7e0PjlnM9VtW1e4aJzlobLqFstfC3a35e2TTPFvgjp1sn9SiLkajE9YCNtItefF67XbQ8S0ib+1geqXNUk9gYpXaVH1uHoFblgm1cuc6/pc2v5frk6naJaWOZbmXbJP829CjePE5RNofJsNeVpOnky03NXn0Y1REhTA+ZEvd+nyHp3e7RTl/xH4JiuX2X7E9Vyuh9o/Xvxi247cLq9/pnunUM24bqkoYkCfnIPDZIWPeZ0t/XSJ+sJxkuzYB85XMXPGnIMHdIoixm9d87l++dxbfn+7GxK4TpcY36fV6nkygwIFyqN8qprvxu3EWdvqJ/oW6cPg8od5scjWdg5sbnSauEC0lwOtGaPCm70NFWsps/85B4aJC16zOk9rJc+WU8wXpoF+8hP3uXEdUijrGf03jmX75/HteX7s7MpxTw8JGoBcjHvfdWNGWVTyD9B7RGUz51nHsz+PdSMXakdfah8f1/XLVe6a+jXJc1P4dIw2ZYrnk1Uy+lDZE+2Fd+6l/Htarm92jCdY7ZksW7AR/bQoV9XaTZ3W6/9DqW3JDCXPqbnPl5FZnk2RwtTPeUwUXt9cI8+W0v63arnUwq3omv0nBupJETUF+cyycQyYFP1cRtRrw4+Vp5JczK3kJ5xZtw5c/sssf1KtZhhad/smdqACRhzJsvpk2Hd1X50laa/rnz1ex8oHR7YNDYy6VmHidrrg3t07V+tJf1u1fMpxbCidoi6zRYgF23v0eZxgrIp5B+s1mwP3ix43M2DqnpWP+D7y7rm0l2nhdJl+U+lNJAbLZlEhiueTVTL6X6g9W/G69LpYhm/sT2dazMM2YTvausGfKS0NHTV769PdluTLJMNlz3GjhytMswa+eF2H2zyfu2D534/3gX9Z1MKN+waaaulsZlKAzTCh7ZXvUolzXo3Dm51MkwcHM8tSoo00NZcdE4kqllsSZqaIhjoTd2qXuuIHR+mivX0kY+UVrSf3u+vNfMvfqCSYeLID7dbYfP3ax889/vxLug/m1IshqVb+1uAXJQdm0t3jUOUTSH/BElLH7j0WQmfLOmPnmgXbxo5Y50x9JdLkzJH2zQfl8uHjqXG5WK/ok2yoXEyUa2mrzZ8FO82dRKvrePt6R7sjbYJ9LtwtW4ODbKVLpNoylBbeULbrqRe77YlGRK7ht2azdsbR6v4wNH0KjRUJpVu83J0Z3PelsTu1rJ7GO7/Fdtzjb7D09WbNEfHXabe3fvdrvwWJXrzYzU5nqvcy6mjy043XTKaZuG2ZBotp/JN2Wl7GXmh/s4nNue7faASHzuaXoiGyqTSbV6Rbq70m7wtid2wZffw/c+U0TYaLR1vHicom0L5ETLM4ygPWmMevs4/u2asP5Mpf/vTJUmbYR5oO1M+3H1y7q9TXEOFK4qziSqcLhvLvwlD2Xnr+BaUQobtqyu3p++K69SuLPcv15V808zoFfkMdrtXvAsmSdthmtr3I73m1fdFbG9yuIqZNc7zr6Kva+b0l5ODT27FYq326sq0jSnCbc81ZJI2zlKZvprcZZKAMrBI5feUB1xUTyXMxHHq6dxk3EPOsOzcW9t0905/E4ZmmmG2nlfyS2lXlvuX02XtaeaLf6ASM3Gc6l9IX9rMeZrPlA2sYS1ALtrcaPM4Qdn0VNwD/Uz8Z/K3yEf8W7sItv8cr+gpXHErvv0O3MTvrv5bhi+FdBNu9hXBB+peXuYzhW+gbHoqT/vV8xQb+8mX/HTS8C3fbN+K371n7/qO+cde7sKtyiY+UHezfTe4bS+IsulpyHfY+IPXp/EMH+7b/lcZX1fN/q3QZ/S3HtLfXf0XyRvU3O7l84G6n1f5TOE7KJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNd3fbvx3leuHfIPKdv2RF5pz87SK3+rtbfp7nVju5iSs2c3aTn+p1AcDboWz6NimHzv+OshR1fsrtpfqm8KD9zul7dqIntzrUf55nlUH6b7HFnKc7zrjazPS+p47v3OG7Pj+DW91AAHhJlE1/XnjQrg7yIzLn5cumW3E346xsueFm7v26AABHKJtC6XBKx6CchvVnCXJcZe14tAdYi3T/Id7m1N45rbKpzKTaZ4fzUlFjWqwysyVc9x92Rnra/P/z7oFmvb5gS5suglfq9p6Da74W2aani3H6wsFOWoa2b7uom6ozdVoeG7br9z7ksYNTzpo13kyOSRepswX0daZkbYouqqlMp7mTJo3rFmXIpHfRiUxoXRJXdm0uRbhcihleTluoTZ1jhFt1XAsAfh9lU0i/5fX7u3zja0O+1ssXufTnTvvlbr7223g3pR1DbadZy6T69/PyYRr1MsXaafVa1CCz9UXnTMLMy3Wv3S1o+nO3RmuECbZ7k26d1q8kQq4W0wNudNhJGxj6+1puZr6W8dK5uNXK5umz45w5eLWZ3GsD8nW/LLOq2mWyDHnMq2uT0/W4pF7aiJ5P2Ok2r11itVzOXFp6XRpmlSmmR9g0bk8A8Osom0LyhV2/vH2jf63XbjdsWnJlBoQLlYY5QuZUJqKtmrrkxxbaO4QXfZbKUf4nRYvOiV+gJ/b90YCL6OPB7Rti1Wr6ZJjbQ/2A7w+S9e7NWy0dlhtUPaefHfS7AD8+ZM6R4buZwlwa07L96fWFL0maNmd/pxIzOFxGy/kB14je/9IoSRcRAPAcKJtC13zvS4/nZop6HPmDIE0czp+eXPWIevV1SeMpXBpTtq4uKOomXOawc+L3I3M08XKfbUvT3uqO6oAJGLMly+mj850o19+TyfSmdNfQ9a0WPo+0akCQc5g+b9IHtPEkZ26Jetttp053S2clqmeUEO3sV8qumrhhWaAMmksJ8cqEup+50bO6brt4HfABAPAcKJtC13zvn369S4BG+NB+VCxSSbMeJhpcfviRBnKjBdtIey1KUtl47w47JyWq6Il9fzTgI/orrSN23Mdm6+mDYa40oy36/pLMXLprXW51qws7IanNOKdcrTaT+33A/Hpl3EWmEBNTp/s0XZ5e1YAhWJp2VVmhDZvB4TJazg+4Rs/qJ9uXrCPL5ADwmyibQld978uFPXAm7UzwR0E/Klq/ZG+pXCNHXy4fOj01LhdzlEtoaUgutx23TxsVdtZrZbaQB2vDbW0Iaml7phTRd6SJ7EI2W/+9TeF0CV3t0DV0lRI69JdLkytH2zTrW12YPKWVQ+Kc+XKxmdzbLjJZv6VWrctNsUvlS5PbSt09e+OCp5kmf76so9KogYvl+n6mhszoSfumUn9PpOu1V5fknt4EgF9D2RS69ntfepvy/W/66ongMpmjYpHKn0h5wEX1VHaaHPJ25pg8jy07XdIk94kUkQJ74r6g6Wxpbf4c22NKSrdOW6X0L6fLqm5mstrJx+dXS9vmSOYW1Wf6m5b76xTXaMyOsxYQ5TzaTG60iyyl0Hk9V9ucjZTh3D92Nu0lxb3RAp1kVflPAZYA6TWxYWL3clxDwrXhuqXfJNWV+6h2mDYA/BbKplvqhwIOfPs2+aP2WyTFXCH8bcNr9iXKtR5yA/kgAXhWlE23c4ND/S38pGr68YH9jm+Sv+E/rHsecQOpmgA8LcqmG5Jve/NLFQj93pmo7887vj1S6zTfvwEPuoFUTQCeF2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCa+Ev9IHAPCLKJuuoX9roPvr/oKu0UbI0k/m/sRvrXuCqgkA8Jsom9b070RWWkBMxUQOOTvHH1Q2bYbuhf1kzyFzM03W1mvvYdiZpZE+WcPmLc5bXye8GVnUbUU6KPAA4K+hbIrp2dsOvtScz+cnM5cLoc2w20qFS72VUsOU1eUyd7eLVadKPTozv4bLl/xrfCG578P2HyS8nWkr0nGvxQAAv4WyKSQnbHTG5v56PGqQKIHS8fH5JWe67faz7Lyh87tzk1xINGVoDp7Drl5XAkzixE1Rbm8DCctT0kWNa31xpzJDaqpVSoy8mtZ/kDBJKdKoDGRptN2ilmEzpjeEdNS12lQ1bAEA8DoomyJ6zgXHWx7Q49Fc/vt56V1lnp6smsKE+mk95EdzlXaV0HVwFLazbu9vqw79B3szZDTHtYvTTpVWMC0xBOQOaa+STPHaVfeq1+b1lNjdGJdaOlqUCdI+AMBromwKuLPRMcVBvvRHpRmdQ6fLuk4/gr87V2lPkMIH+7Cr1+3cDpbLjSSwb8TOyNdh59Qohj5p5tSrJEGONmdq+I3uxEzykJ2Q4sfXAAB4JZRNkVwE9NOxywP15NOoTEPnUW30y+h0/flcpeMlxTrYhe2v2yZUbuLZ3goJa4lso12HncN14zvThkrjiiTS1TbqGvL6+h3biXGpe1zfVw8HALwmyqaInHnhwS8H33Dyamzuc6OmEV96P5mrzEaSZbAP++66mqXfoOVyXZ5ib2maYxceiwzTmefO74b0tjXzDrw8FiesXGLX6MG7MW0rosXJRdNmAgBeEmVTrBzC5oCsZ3A5jdNpWI7J3tevXLfrdzHGT+YWfngZfBBmGrbfXqfXrX+EzeQQPutEhsdRyaJ9Mlpu9bIzqDh6rOf6w4SNy+waPXo3xm2lxaWYFg8AeHGUTUty8DXlSJRzsl6b8XIu2lHbcP0+703mVm1U41fBLuzqdVOaIXGJWi2XDEOJzun9JnrulB6bruzOaBvNJN70hKsULrVryBLa2I1xmzBxbrN+pwCA10LZ9Ofpqd2O+tfjKpVXM9RT6c2gcAKA10XZ9NflqumFi6bXrprMD6TE9EMpAMBLoWz66+Skzl65dHpl7Q0Q1EwA8NIomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyibgXvxf2gQAeHmUTU/hef4axJvv5J4vTXIfliWnAXdF1QQAfw1lUyz/3drV/Quaw9pC9nK4hdOAKzxN2bTzou5XNun7P68vCX1/e1KmddJIC2xRm3NvbHoTvn1jAOC9UTaF7DGTT0p35tzedKz9mpvv5J4vTXLfvGySOWlStO/c92H7pfDJC7SLpldNJWPtnS7nubc2vRjpuO+SAPAnUTaF/DHjjrV8BhbTwSORRhlfTOndl8+2no01XXlaukg9bQ23pdowOzBLVTb72U66YV07fGVCE16jh+QtiYSWRjBLmZj4hZsAGdd9yFULkQj7gppgIE38+Pyy/blHr13WZDXU+g/mNmkTKUaG6wuTbWV17m5MbwjpqCu2qSrcCAAgo2wK+WOmn2r5QLLHjTuLUkdpm1NpNcUskUN8qnE4J9C4eScuoKbpm67slCt2UnvNYjb6ioQpxEbrtU1uE8p1vgxnqRYjF3XXNqgGSF8d91nsTGcaSB3Stv2r6yQt0lrh6gdzOxmom9Xr0jApd2PcAtLRokyQ9gEAFiibQvaYyUdRP5XMwWKjEjvaDqPVFN8/ZLKHmQl1c8yU2u/Gh9bUbvPnWW4nySLCd6/6W7fTe120CfZZ1JirxvhY08qX4w/QpJyIVvSGgZbU9q+ux8l5yUJ+ka/uOZxryYDbamv0F7EbM8lDdoJ96AAAEcqmkD9mgnNIDedMb/bA1RTfL+uZTPNgbtkjrmfq/TLN69Fj0j5/XszsJPPrLiZuJZShRnvPXpR2di1XUmNcQFZmSoBtZ25/bnuWH/D7qv0716O6+la8DLittkZ/EbsxboEe119ZDwcALFA2haZjRrlDaYqSZlPDVlN8v8s0Hl8t1M/p513t9+OjYVSaZzspFhG+e9Xfus3V2Nuj4xc1z1I2xuykKwNyR/s8d3/HlI0bkCmDPNa3a7Mut5P0sHiu5zK5Rp+yG+NeZYuTi6bNBADEKJtC0zFTyEHU+l0jSe3g3FlNMZd6dJl+n8YdcX0oBZr5ud+tNXGjpmEu3U4a7S0rxxN3Ekp3SZK7tbdtPksxZqb0x7NUm2tWdFpAnmrT6HW+DGfmoVXK1t8bwzbL5UiibNg0d+BSuUafsxvjXkyLSzEtHgBwhrIpNB0zXT751BRhxuzoYoosUjtTiA65FHqitSOuXWRtiutfbKG4Ziddzi+/Q0jZY/a6hD36cqm95y8qmqXsXLOTvpcxwORWl6++YuUyJX5Y5poem6r39BeUmYx2ZJ47crlcQ1JqYzfGvQwT517ucCsAAB5l080MR1M6jf7KGeTOYhx7rZv1dx9aALgLyqab6f9tL4bz6KVRNu17sXv1dx9aALgLyqYbklOn+UPHD2XTH/ZXH1oAuAvKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNuHYv58f//xz+SotAADeGGUTDnxdKJkAAKgomwAAALZQNsXkl6Y+Pv8trbldOr6GbvnpjLTl3z4+9bT26lqn6U93XH+WB5vxZ0D519LGXj9lTJisZ7nYs81Mmd3wmMra2JJ2DGSe21XO22ctNqDvWl9ybJeO1dsq7HZqn9uJmDoAAH8CZdOCP/j0FDZnuXRI0527tVN6Py6XjyFBnS5zgmsJaTNsjBpnueHcYc5x5ZPkGBewnHWweXWUWaKXg0cTRe6ZtpT5qa7tbt3hBtKYSZ0jbVLpkKbMaXG1c0iVB3L/uLNhFQDAn0HZtNDPynKIfpij0Zyq7TIfqSUin6epo52dZoI/VOu1XU7YGOV6hnBtjjmmJG4XR7MONq/WmSXdHNxWWE/MNNRO6MaptT1ES3O9ARuc177ibTWXXt1JJYFRHADg1VE2LZijT09Fczbas7cEyj/b0VlCU5+ZYUfb7Hz9OR/HboVsmtVHa9PtIdlLEsw62LxaZpZkw4hbYTnRXY9byqTTTs3B060724DJkhKkTv1n7ehTNdDMzMPTroSbJ0xOAMCfQtm00A7MetEOR3uUCmlPvyrUIv1FcC0/7xgPWRujpMcwE3IObfrzO05SQs9nzRdN3CPppgpC9M71RH8ZpUl9ZTTL0fOtO9lAX6RetDGzfCbtpCWTwGExVQK9aQ8AgL+AsmmlHNPuWJULcwYXdaQqMxMzp52487VEta7MxijXkw9qXdHN9YmmJH14a5b0j5tXy8w+VZGi6+353pYykyXTVGPg2QbaFlqfzCiv0uXvI0paQ0BRMjbhHgAAfwJl04qehuZMzJfyZ6yGw3M8Jt1xmyd9miPZjrbrFGVTuAzZ0CPxbeJgSl71RXZnpTi/ebXOLCP2ViS263tbysbMLVVPIU42kOTX9J23VRYaQrK2k8rkBgD8MZRNK/nYtL9hWM7NZDoSh/N0OEbLrNpjD2N7LWFRv/I90soJh5VdXDClxJ7NMmPD5tU6c2n18NxsseuJR1tSKcK27bhMdmssNyDyzG+8rSWw9aQ8eYrdSSYdbh4A4O+gbFrJJ649EbVjOhHHc3M44PW0bT32MPYHc2/5fpFzdJpNOt1KiU9iuA0cznKDOcsQvspcuOE5WdfGpD/KYu7BWIv44bnVjHm//bYKDS3KjGGjuWNaFADwR1A2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibHuPr8o+6fJWeWY75+Py3NLf9+/mxNfG7+a3dtZJbLLd0xT6up2/WwTsFAHhTlE0hPZXnw7NVP9cd2Jru7BymbNpH2QQA+AWUTSE9OD8+0tlsjuZ8VufOKw/svQrirnVGcu/8g7sud9eyCQCAGGVTSMumy2euk+rZnI9q7eudGqlc58fnpxmqyo8wlrN6K47x3YmM+IlaUSj3E5MeVkJkVDrrVn1F6LLqqmmCX6vQUdXGSmS7CzowZ52WaNfKLNZe2sflcvYuXL1QX8cGAADQUTaF6sGZz+lynmrVpF2lz56vc38/iHPbt1azStQiJl/2qxJgJkp3Oe9tRFbDTL66kJntV50G7CbVYqsuc+/fXWKVcM69iN9daOxMbEIAADrKplA7OPNxmk/W3FV7TJceu21SNODbO7NWMXJRuvM+9GgfoquxW9v6c5pWE/igXj3I1eWSBnNkjupXdq2hozfdQL9rp0usEi7yLeOvW6hHl4FyDQBAR9kU6gdnPU7bYdsP7H5lJuWmO5AT296ZtYzJAz2kRLjlcqPrSdxIqwncXJM29ad/yWgKzUE6ZYjfejmJCTtZYpXQ9/fWKn5zIc+8xnINAEBH2RQyB6c5XU07n8s5KjqwhwHf3pm1inFHfRvv0TpeDvwhSW1/aY5FUM6gQSlCWmXGIn7s6E03YDd2ssQqYZBvXsc1r1uoywMlCACAjrIpZA9OPaGHpp62c1h8IPv2zqw4Jl/NB32fOKULd6FRGmYXzXSNj1xp6HD+neKaM4gv6+j4vL7dV522s8Sc0OawuZcb2FvIvRZlEwIA0FE2hdzBqUexb7kKoGoH7Xgej+2dWQcxnfbbiWZa/u088S5KVJo+bq0tUfp8y69VrbdafrrjB86WWCVskS1vnbKKv26hNlXjbB4AAARl0yvJ57mvFTjcb4+yCQAQo2x6Ib5Q4nC/E73N5mdSAAAoyqbXUn6dqaBmurlygymaAAAByiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABseeuyKf/mXwAAcK6cne/t3cumcgXcB88YHoDHDA/AY6Yom4A74hnDA/CY4QF4zBRlE3BHPGN4AB4zPACPmaJsek7uf6Nyje/+Fdf81dj38QvPmHsrDx4knrG/I93XcvV9334ebqL8PbNP8Hf46k74q4QD6b6Uq/dG2RSqn+H+JZK/8h/3ncKR9kekm1quJuPXc3noho4fvpUHOXjG/o50X8uVp7fcWdYD334ebkD3+Rylin4OKZsC6b6Uq/dG2RTST46on578uX7cd8rDjzTcR3ozytXMfz/XE669dzc5Sg4eJJ6xvyO9H+VqzT9us28/Dzfwm2tj285j9g4om0L6Kf4wp4Mvm+oRJ/R7SL+TqtTnvgjmhk6b8xRlwmfN2r9Rwimt8+NykasaHgRL5o/PrzZQc7gtrjeG66T7V65mepPLPe933HXIzXdxZmDnrezXZYH+bpYhnrE/IN3CcrWS7/3hzQ8fFX0r9RnRyZooa9lsr3srd6bbrfjNqL7KTrbSGT1+SY+/fOm6bZo2U6zG6KQw1Wri35deZ7l6b5RNofzJSZ+L/O/+UdFPilyWD8n0iekfOTuk12Z6HjjPozN0sF3OU+pug3mL4HJtum2SeCK+I929chXQu9vfuVKQmDdEL22ceUs23sp27VKoMj33mWG51Dw2qck5zlsEH28snohvSjewXMX0HuutX938+u64WPtmm5h0ad82130psWJvuhvwLRe2ma2E5da0y359+cxjJVsPHMJao0fo1TTx70svtFy9N8qmUP60yMcifybchdcCM/cJ6g25ulxSZB7JU8ZPmc8ztDXTuHgL2Yg1MS7aNFx/t+jGpnT3ylWkPyP5Ptf/Am4d7cb3Vo/wIaZh+/XalmONm84z9tLSDSxXkcUblo3v2vCo+PfGtcYnMVpgb/owsgzbzLZI5mdnvWt6MYep4ol/X3ql5eq9UTaFxg9IOc/c56cLPlaiTUn96V8ymj5dJV+OWORJXCr9ZGprnmJHfWyY32U2jbm/q924Wrp75SqkN7o8XvJU6Ps3PG9JfXvquO1zAUO/LqCG73Y33T43dk6SOu0oz9gTSjewXAX0Trt3P7r5tq8Fu7dM33ivRJrJdqGrppe4ddhmNhfWGu6preqoDprph6nMtZ3496WXWq7eG2VTyH5AysdNfqNT7nEfFBM4f4Byj/7KeOqWVvll8hy0ypO5douMpwSx0lrkd9Gm0S8PN4brpLtXrmJ6f/N/4tv3wXQUub/8frvovTEN21+uy+/OKBOVm84z9tLSDSxXk3x33Tt//K75R8W/N2fvVH8yit3pbmQZtpltkSyMz53Bx6o0Fqlqw0/8+9JrLVfvjbIp5D4g5RNSe+yXTvnspO7pC0PkTvlk5WgJzh8znRvnKcqSZsG+yNHSZt4if77UYNfol4cbw3XS3StXC3qHE/eeZPoWVPq2JO3dMO+ea9j+dl2mm5xloRzYn6H43e/jbl4c3Bdt/WZmvlxMxDelG1iuBnpzoydp/a7puAb0tywbmkWaUPrG8a3piR9YhW1mc/2mYfvTlvUGlBdrEuUwe3uCVMk88e9Lr7ZcvTfKppD/gNRPUu1pH5j04ZLfspS6TZeoU/083wrz6ICGTn+CI1lMKZnbHO0Og3NoXck0bP/BxnCddAvL1UK719NbXDuqMtDfjJ230lyX+S2tDPGM/Q3pLpYrr71pndzos3etPyrurRRmqigPjU1oH9vN6VNcHLaZzYW5RrTN0tfT5hllfJ0qmPj3pZdbrt4bZRNwR7d8xoavbaDiq+z7xo+VLZsOvd/nkcdMUTYBd3TDZ2z76xxvh6+ybxs/VvpDpI1q6A0/j+n1lqv3RtkE3NHtnjGqJizxVfZd/mOlra0fIb3j5zG94HL13iibgDviGcMD8JjhAXjMFGUTcEc8Y3gAHjM8AI+ZeveyCQAA7Chn53t797KpXAH3wTOGB+AxwwPwmCnKJuCOeMbwADxmeAAeM0XZBNzR7z5j8qd9+LN3b4CvMjwAj5mibPrD5G8g2Tg0N8MGMou/evHUrz5jp1XT9956PB3OMzwAj5mibAqMFYG03elSA/JA5w8gO+jqC59ejrbvlR+nM2Wh6VCcZ4VhyXF+/yqwkN78chWSe1zE5UsPmG/22YOUek7eodVbjxeTno9yFZM3ev1pbg/ZVc+Czhpynqb63lp4CultK1fvjbIpMpQE+kk3H/PUkYddnETFDYkz6cysYaEbk+wbX06bYYP7bv3POPyikadE77zczeBN+LrUW+wfKGXegujdqE/pge+99Xg6x+dZfjo+Vp/X9hT2x/FMeVynp+401TfWwvM4fszeB2VTyH0fpE/4x+VizhfpyIP+a6N/Exx/J9RZ5bun9Ob+9n9WvXymf9sFg4bMrxcpn/RnLbIF6KS+5xaRaU+b3l6QiZTLos4tXTW6TTfr47xssvfv8MYFAfIWyPz8VkyTTXL7ViZ9xPfjZZ0/ZvLF0p4HyzwnwTN2qD6A1WmqH6yFJ3D4mL0RyqaYOU/0o24+5f3SfW347oNvBJ31mcLtV472968Sk+Tfz0v6T8XWqJftyk7M10Oo7Kwt1edXdrqNbZGpr84oL1KntKTSrNf9NiBJd6lcReRmyd06vWn5ho8RetvnBylLKXtveyuzPuT78bIOHrP0Hsu7rQ/L9Ji4/lXMyhB/muona+EJHH+bvQ/KpoV2kKWPd/50t7NGPu/lqJFLq3SfHIJt1vCtYRILuwP5YVC4eg3oE6VREud++bGVXcgFZ76nz58jx1G7jkswTntf6W0uVwvyNs/PQlOGwwC504sx8+4I/560R5n36q9ID0G5GrR3eHgiGtu/ilkZ4k9T/WQtPIHlY/ZmKJtWStUin249WMph0zvGj7608lCZulJmSZT73rCZRT3dvi6pNw1Gq+drP7FOKxsSNqsPFkNPm2/6Za9NHy3ruNHML/DO0s0oVwG5cXoP8y08umv5vSz3uypvQc/SmDcnM29lkiaUQd+Pl7V6zPxbPTwlme2fYqSjiB6TIf4wlTgNwHNLz0G5em+UTUv6jZP+Wb8wcof8FoH2DbL62kiRB6dRC5MLEydNN6vuoAbnhl89N/xEnSVXpV92U3p6p+F7pKXRtb/3jKN+HQSOnjH3mLhGZA5ob4Fc2LHpDfEd0xOCV7d4zOSZGdRPctOfhvNncNAewOI01Q/WwhNIz0+5em+UTWvyGe+/p6h8SdiO4WtDWmUwX7oR8+1iZ8mXR72Wfv9FIju4XD60MzUuF1M19Xg/USZpRhdQI+ZV8mjtMxuqkdJlJpdhuYxeBZyjZ8zeNnM7+/1One2tCu7x6i2Q/jYvk56esx+ecyRe0vl5Zh8W+4yZAdO5x+dcpbrNWngC54/Ze6BsOiAfbfu1IB9692HXjs5+D7gx+91ivjtEXiRPlP7hm6QPjo2kxfuJKaxkt/0yOXfPq6Se9if47Ao9Mq+cSeGm2WXUvKwekpj+d5fuRrmKyE2s2n2XW1kadny+qf4tyO+AzOvvWzOso29WmhqE4hWlt7NcrcwPS3vj+9Ox/Sy4j3tSM0epfroWnkZ628rVe6NsAu7o6mfsx5VMlODHSfHcrnvMHvk48Oj9IZyYirIJuKNrn7F0ysw/VrpGeExxdv1xVz1mP37GrvDItXBvnJiKsgm4o+d4xiib/ji+yvAAPGaKsgm4I54xPACPGR6Ax0xRNgF3xDOGB+AxwwPwmKl3L5sAAMCOcna+t3cvm8oVcB88Y3gAHjM8AI+ZomwC7ohnDA/AY4YH4DFTlE3AHT3/M+b+NkK8Jr7K8AA8Zoqy6S/hz5k/nad/xk6rJh6qF8B5hgfgMVOUTSE5Kox2aqz6Mzvo/oo3Gegdck5972+AO50ZnnDfXw8/l56FchWSN0ct3qI5YHgGp3k6Y04X96fexcpV+FDhuaR3tlzF9KFZvdPtIdt+n88ewuz6tHhu6b0sV++Nsikk3wrtq0A+/aWx6h8aEtcbdpZLcHOSna+op3L4RfN1qc+Cf3yaKODkEcrDH+lQGx6ElEC6h5nSu86V8VC9gOPzrD4T8Vstj1Z+g9vFuZOHUHwnLZ4bZZOibAr5b4X+uV/1H38z1FnybxuW2u3/oXv5TP9uYy5fa8j8epHySX/WIluATtKdms6uzc1DEtK019djzPy89BV7Tmz2FpDzBC8hCdd9VelFlKtj7u5FWoDczvYezXRY3iGbTnovXymHn2k7NESv7Yjvx1M6fMzyeylPRPjYmGcgXW6+1ScPYfKttHhuu99mfx1lU8h9K5hP/aL/5GTRWZ8p3H/TSH//QjFJ/v28pP82NGsOy9iJ+XoIlZ21pfr8Snr6V5rZkxnwMX6X1+65hZt92Tw2Rq6jdV/V+hmz3F2KmAC9c9U0qdxAex/znZRG+Vfj2jKjZ+tDvh9PKT0J5WqS3j95J/0D0dn+VcxMIrvg8fheWjy39F6Xq/dG2RRy3wrmE++/Ldr3xcn53mYN3x3Sb6a1LKlffjKg0SaoXbqJ0iiJc7/8CMgu5ILF1FGZU9THmNYw+WzPQ7g0p5e17B5nv6L0rperkNy/zL5j1mGA3J9xoN1L827WS9OV9Lue+ZvdQ//Am/D3pQekXA3auze8243tX8UckknzrB+nxRNaPmZvhrIpZD7ocm61z7z/AshfGPKdJDEHJ0uZ5TIJ6bfT6lH1dUm9aVAaNqZd+4n+hMtsVh+cLHbruqXhlaEx28mex7Vq+JCndS/XfVXpFZSrQ3I76rsYWgSM91cD+72UsX6r220WPVD1MNFDfT+e0uox82+jfbsr2z/FSEdx8AjMD+FJWryo9ByUq/dG2RRyH3TzrTB8AbRm9MXRtTC5MHHSdLP0S678zCaN5kYPafF+os6Sq9Ivuyk9vbObOsTwCsIYMQ0c73kIl6buzA+0lzClf3XbXzTDGzALA+bOfovLzTQh7TYn051evCN/7y35ixaPmbz3g/YAVOahMI/KNcJpP0+Lp5Oen3L13iibQubsSfrH3vdLywz4kd5wsyRXvZZ+/3Ui3zWXy4d2psblYqqmHu8nyiTN6AJqRLiK2Y9cSc86xgqzHezZ5TGN1Utw8X/A0RdNugftFpjXLZfaHwWkf7c+uYnDu5H76g3M4/7+2yE/0yTTeSV0jsTTOXrMlLyN7UEwz5gZMJ0nVg/hD9PiyZ0/Zu+Bsinkv2N6M39FGPbbwI2ZyWM2+RbRidI/fJ/0wbGRtHg/MYWV7LZfJrc9mySZ9BUylBdqbIam7j/I5rbpGsrk6Xdh9RK00fXu15ReQrkKmLdheP3l1kQB8aRGhn0u1yoNf/szmzcN6buQwoNQPJv0VpWrlfm5aG9qf+e332f7sPSsP06L55bey3L13iibgDu6+hl7SJUSLfKQhXEf1z1md3qreYL+Ok5MRdkE3NG1z1g6esx/vd9JeL5x6L2wqx6zOz1jD3l08Zs4MRVlE3BHr/OMUTa9ML7K8AA8ZoqyCbgjnjE8AI8ZHoDHTL172QQAAHaUs/O9vXvZVK6A++AZwwPwmOEBeMwUZRNwRzxjeAAeMzwAj5mibALu6IWeMfeX7uCl8FWGB+AxU5RNjyd/ZOmaP6m780ec+GNQT+p1vmhOqyaesefFeYYH4DFTlE0x/TuSi17jDBWPNCd9fC9JwB9Q4XEluYed/PhIG3LiBtI7X65C/RExNz7sLL0H70+bFj4I/qmb3+rUc5Bb3OQZw12kd71cBVZPjryh0TOWrN7n04ADm8vddQ/4kXTTy9V7o2wK2TMmf9pLw/Zb8kmePsTXJukkoqfzrdhODH7B4RdN+R8g56v2eASd+em5fB0+OO0RDJ9F99RFedKsZeqCZ+x5rR6zgycn933Y/rNH6DzgwOZyp0ucBuB+KJsUZVPIf830D2j09SPCj/BRkiQN+Wka/6WjKk+X/hIlEzSl6RSrmJbv8mknuIVbY8iJG0i3vlwd849CMXTK+9MfKC+F1qEwVZss/w5Xapn9Y9BHeDye18ljFjw5+X2VL4fWf/oInQYc2FzudInTANzR7rfZX0fZFPJfM/3zGXz9ZOEnOEwinUnpt/NMuFz2dLUlwS2fD1nH+Pzl+t/PS/rvvtaol0NO3MDeF01+p8ZbP3VKR3+gHDsUh2nvp30+uvTY9F6J7Mv2Id+PZ3LymE2PROqQtu1fXTenAWspXKJXGdr1KqA5DcA97X2b/X2UTaHx01mPi9Un1ZY/zU6SPlF6awp7XVrywyK7sg/Zimlrpf7LV/21IBM0xOMGTr5o5D3J7PsWdiby/gxdlR2Kw6Q3SpoME6TZH4O0mTLm+/FM0vtarkKrd9j2r66b04AVCd5bbhXQnAbgnk4es7dB2RSST2TXz4rVJ7VXP8ZWEmnIUP2361Qtj13Bh2zFtBPw65J606A0bMwYj59Lb0m5OpTfv/HJGjulPcYUdigOK73ypA6DY7y0+2NA2fQKTh4z/xb7t7T2r66bswDpK9xjcsVyq4DmNAD3lN7acvXeKJtCq0/kql8Oo+lE2UsiLf09mz1B2PIHng/ZiqlfYOXnTGk0N3rIFI8f2/6iCR8h3ynvT393PX1r62XwNrbJcmHHp3fdd/TEUyCexslj1t58Ic/HII+dPkKnAaGrljtd4jQAd5Teu3L13iibQu5rxlj1h5/gzSTSFGa+j5BWHsyRJax1qp2YRL50LpcP7UyNy8VUTUE8furoiybd73a75QnKb3nYqeT9cQ+Ueez6mOm07GSbV/p9uPSUrnxZQ+dIPIujxyyxb77l+nvDPkLXPGNnzpe7/x7wAyeP2dugbAq5z7ch/UYLCT/CR0lsvyb10yVhXUDG7RfI1JnsxIic1waukuA20h0uVwG54VV7IqLO8jg0pV+62xvW54XvoQy3NfpbH7zndgNpSNdOU4NQPIn0DpWrweLJKfxDET5C1zxjZzaWu/se8APppper90bZ9ATctwL+lDs+Y3J+/PSxiXLcIi8e616P2TM8CzyPT4OySVE2/T6qpj/sfs9YOk38jw6+ITyROKZez50es1s8Yz/1DHuAomxSlE2/jqrpL3vBLxrKptfDeYYH4DFTlE3AHfGM4QF4zPAAPGaKsgm4I54xPACPGR6Ax0y9e9kEAAB2lLPzvb172VSugPvgGcMD8JjhAXjMFGUTcEc8Y3gAHjM8AI+ZomwC7ugXnzH+iOb74KsMD8Bjpiib3s3pHy/nz5/f0u89Y3HVJO9u+WtweKP/Ds4zPACPmaJsCpnDRY1HjJxJXR+ROGM4lU7TPsDpkqsAecn8vXPXSg9BuRoNj4oIbq950K57UNLE6N0yj+AvPHy4k/R4lKuAPkP+aTDP1eJD3SKuekaitdyzHq72vbXwaOkdKlfvjbIpZA4XZY+Y/Bm3o6mjjrmJEjhlWaZ9kNMlf2FPf9juF830aGTyBOl7IePXvC1p5pwuMevwRv8dq8esPDbj02W+saYvKdWevP4InlmsZR+52DfWwq+gbFKUTaHwo68f6OMvAT86fg0cpE0kuuiTUkSa0YbSgMzJbKbWmZgVTUohI3bJcJYGtJltlTYxXQxbqkw+0/vW0q0oV4fkbga3LHXX+x9GtDdB9XEzMenvy+UzXZaR9obi5aW3tlyF5K02z4OzerAOH7wD41r+UQz8YC081slj9jYom0LT10w7Yo6+gBI3PH0JrNO6ITtP+mtLr0tDgsqE3F8nmP50aSJKQLtczdJVysDQ3yeWAJskxdp09fq9pTtVrg7IXSx3eSA3Uu5keENT5/z+Zn0kMdn1rVtMwus6eczWD1g8ZDsP5oaG+Nz8kMcumx+4n6yFx0pvYLl6b5RNIfn4TvIn3p5f+UxTtWuc6L8l1mllpMealhtwjbYTPzc381eP7Z9P2NWsYSDodwF93Ip731F6g8vV2vHdKk9ZfJPr+9Df38Tns2FuzA/glZ08Zv6JsNq3iGPj13NjQ7ws0JrRaj9ZC4+18232DiibQtPHVzry5z34YLexct2HpWW/JqbJbWo5G40yzSb3jfYVNH4XpbYu0i5sSM2xnOUWifp9QF9Eczat962lG1GulsZ3wpAhvY/51g5R/da7FPL+mJvv05vB4Y3GCzt5zIZHolp0+4EpSDqK6PEZ4v3j51vZ4Vp4KuktL1fvjbIpFH5V6MddPvj+k93HponHTTPV5nDcgGu0b6BhrjTzInLRTDlWs4aBoN8HpG308fri7PV7S7e+XC0c3Sp3yEwnjsxs/Dtm43zbLDcG4nWlJ6Bchcy73kjf8v1vn+rguTsxrOWa0T5+shYe6+QxexuUTaHp4y0d9fMsn+3xi6GO+YnSsl8DB2klqRsqbHLf6F8xbm5vpCuzdtVyLGblgLbroT/3ul1IRFuuducULfdbO/uice+C6jfSDso99YFptL8NjX93hMmS3xjbCBLgBZ08ZtPDEzx29sEzE0znnnEt0zaXt1kLj3X2bfYuKJtC40c/d9gPtHzAux4qcZb/EjhO63LWMBcxhUdzzQJRRpsjnJUCPj6/UpSaF3e7kBx1bk93ufTe95ZuRrmKyK0091LJbax9OaAY48L31785RcuSYvr7FYbiJaX3tlwN3COS5PfePlUqd9sHz8RsPyPhWolZruX66Vr4DekdKlfvjbLpz5LvovrFlfTjEg909TMmb9vW4RG+v9uz8afc4KvskY8Oj+lromxSlE1/lvvvufGQxYNc+4yl92nzbYreX/khIcfRG/r5V9n+g/dzj1wLN0TZpCib/jA5Shu+p35FuvPl6vZ4f1GkB6BcAXfDY6Yom4A74hnDA/CY4QF4zNS7l00AAGBHOTvf27uXTeUKuA+eMTwAjxkegMdMUTYBd8QzhgfgMcMD8JgpyibgjnjG8AA8ZngAHjNF2fSe5A9h8SfVH+Dhz1j743X27eUv7frjHv6Y4R3xmCnKppCcPe6cGcoM+0e/Jc62m5bgLNtN7eX+/g7uufc/KD0H5Sokf/lSkZ8QubsD9+QUOm0xkt+dlKgN1z78WelpKFez/ozpE3HVM5Zc++xo/seshYdK71C5em+UTSH5tLuPt3TUj7R8xvtgGjGRMjZ99A+z3dpe7u/v4J57/4MOv2jS01JvpX+oiunBSaQvzYqGkv7u1Ny8X+9g/Zh9XepjEj5i4TOWtC+ydrEp5/sIc958LTwYZZOibApNn+9++Bx/tMPRg2yJTCn6zBSRZrShNCBzMpOp9ZWppt3jbGdbQDpLQxbR2NTZ/m908n+V8/tJQf3/VJe4V4SFdKPK1YngyQkfpkLfkPkdSHNyd34v9cegqxT4O7Yes+h5Wjxj9THSyyseoTxRvieCh/PWa+HRtr/N/jjKptB0KLXj5+QcCj/362xuyM6V/trS69KQoDIhXdZwM7XnFnmujSpza5Tp8ou6nHlkmIkt62fMM3e4mHus5agMZOlN4r16FxuPWX4whqdh9RTZ/lVMJMVKaDjl1mvh8TYes7dA2RSSj+8kf+XYYiIQDq+zyUgPNy034BrLFcrXzXqmDcsDn31WNkT3lezAEIRj6Z0uV4fmd7W/V6GTYVHeKfmXOInGKzt6zOTZyqYnYPkQ2YGNJ60oD1w85cZr4Tekh6hcvTfKptD08ZWO/I0QVi3dWVGjXDavTG4RU8Ou4KaXFZbBIrU1TKIyO+qmJrXt+scgHEq3uFytyS0dD4vxnRtFc5wUIOPt7WpvPf6g3cfMPQPrZ8w+XdOTlvMoN7s/YdOUb6+Fp5Le8nL13iibQuFXhX7qj8+zcHSdracduAHXaCvYrOZ6PdOGlQFJ1nc2RNcO3z0F4cjpF43cz+mGSqd7YiYnEemNbW/0cIE/aO88c99Oh09Qe34WX2kBiRu09LdeC78jvafl6r1RNoWmj7l0lM+zXJrB1DSR4ef+IJvEu6HCrDc02gpmKQmoafxiLr9ptJR5qknT1snyaGJ6fX6cOP6iWbz9Qbd5t7PDtyEF17H2nqY+/97iD1k+Zun9b2+7e6yOn7H+eJnObePDec+18EDH32bvg7IpNH7uc0f/QEurcXHhB/84m0xpapiLmMJLo8+UP/fWVijdtW3y903YlBKQR9w6SrrGVzTkx5F0o8rVTG+u1d6G8X3IN137zPuZTe9DCrB9NZ736w9L72+5GtmHrD8CJ89Y0ueNYedk7qPWwgOld6hcvTfKJhxyX2+42m2eMTlXeBewdIPH7JHPGM/za+LEVJRNOELV9EM3ecbSKcPPinDg54/ZI58xnucXxYmpKJtwgKrpp3jG8AA8ZngAHjNF2QTcEc8YHoDHDA/AY6Yom4A74hnDA/CY4QF4zNS7l00AAGBHOTvf27uXTeUKuA+eMTwAjxkegMdMUTYBd8QzhgfgMcMD8Jgpyibgjp7tGePPRv5JfJXhAXjMFGUTcEdP9ozFVZP87YPlL9LhLyJ8SXyV4QF4zBRlU0yOl+j/RxH0y0FTmbNnijGHUTAFf1N6h8tVSJ+nrD8IpjOuYE4DVtLE6Hkzz+vwpOI1pCehXM3602Lfe+09+PZp0655HOK17BdeuOK31sLDpXeoXL03yqZQPkc+5v+VUvp4S3f/6MvnvbfStNwwx5Cyh1E8BX/T4RdNehTmp0KutFeemuAgOQ1YSjPDh808r/ZJxctYP2Zfl/qWt0esPDbmXZ+1h6w/beeCtZLDdcS31sIvoGxSlE0h/aR/DUeIHinps22/HKKP+fRFoTPlim+G97L9RWPPjuPn6yxAOo0+biYm8kyWiM/+vPYnFS8kvYvl6sDwtEzfUsbZM3aqz/JPXeDHa+FRth6zN0DZFCrfKP6LpXy8+6d8ecRMX0gtcjkFf9PuF415ZOTskIdkeYYcBqwfzz6SmPXksv1sgAf0JW08Zvlttm+teQRGduggbMmslafLD+7V/Gz9dC08TnoDy9V7o2wKtY+vOWrqZe9KV/ERk781RjlyOQV/U3rjy9Wh4bmQZrI+QZYB8ujVRCmoB/gTyYa5MT+AF5GehXI1K8/K9LT4J8KxQwdhs3kt6XGN8en69lp4uPTGlqv3RtkU6h/f+kGXHv3Ap57yyY6+BLLp099mL6fgb9r5ovGPizwi/dkLnpbjgNQXPZ7DI+nG7GB7UvFKdh8z+wwMj4Rlh6awnEctn5S+ln/SfCs7XAtPJb3l5eq9UTaFzMdXLvNvaKof93RZP9nBl0A2ffo1iVytpuBvOv2ikUfDPhHuAYmeluOAnK7qI/0BVL4tLfe45168jvRml6sj/mkx7/okRZ59yZ2o09wq4ZI/XwsPsveY/X2UTSH78ZbrpH3azadcx/r3QGrmxvTtIB3l62AxBX/T8ReNHBPD22+7zHPUD5RFQJFGg3PHPH+FyZKfSNvg4Ho5y8csvZ/t7bRPTjI9PP0ZM2Om80y8llnGXP50LfyG42+z90HZFDKf76R/BZRWb2hoUwb89EQ6+vdBNAV/U3qHy9XMPQdZfhhstzuGaiMMaCSy0afLP35Fy5Ji+jMdhuLZpbexXI3sw1K/a9wjkpR++4yZefuPQ7RWYrpbrh+vhV+Q3qFy9d4om4A7us0zJufK1okigebA0nJoezZe1Q0es0c+JTyRr4kTU1E2AXd0k2csnTKmFjri/iO+FFHjXz+Gv+fnj9n+M/Zzj1wLN8SJqSibgDt6+DMmpVLD4fQm0ntdroC74TFTlE3AHfGM4QF4zPAAPGbq3csmAACwo5yd7+3dy6ZyBdwHzxgegMcMD8BjpiibgDviGcMD8JjhAXjMFGUTcEc8Y3gAHjM8AI+ZomwC7ug3nrH6txnK3zogf7COv33gz/uNxwxvh8dMUTbF9OSZ//x20G//xHce8H93TiYx/GHwd5QeinIVqhVOYh6Z1rsoePqs4KHyzxpl01tIj0K5mn3vGTsPiCyeTPMdGX4NfmstPFx6h8rVe6NsCuWj5yN91IePcfp4S3f/6Mvn3Z1R0pBON9GfZHgjh180/UHJ50p5Zlrv9BxlYagh473Pt/BHrR+zbz1jGwGBxZMp3Yffft9ZC7+BsklRNoX0kz7+9cp6BKXPdv0SWH3Mh36dVxp4K2dl0/wonT1frtMEi3xwVTmIZ+8tpLe7XI3CxynstE4DIi6yZTCpYt9aC79h/Zi9F8qmkJZN+X/m1T/y5ePdP+XrI8lN5OR6Y8dfNHJMyLNhjgv76Pjnr5DY1mkmVv5x4+F7CweP2XeesdOAUPhk5unyg3s1P4vfWwu/Ib2B5eq9UTaF2sc3ffjrx7he9q76zRAwn3+5XEThzzv9opGHKKlP2c4pUqYIOZCGh8s/bzx9byE9CuUqcvUzdhqwEDyZ0tWmS2N8Gr+7Fh4vva/l6r1RNoX6x7d+0KVHP/Cpp3yyoy+BqmXoE/GGDr9o+pEiV/qY2JPDXseCR9A/cDx+b2H9mH3rGTsMkI7i4MmqT6Z/QhfP6+Fm8DTSW16u3htlU8h8fOUy/4am+nFPl/WTHXwJNCXFUQj+vqMvGvdstMbm85VFAfrAlsbQwh+1fMy++YydBpxps8xX6dCofrwWHoWySVE2hezHW66T9mk3n3Id698DqdkbOdD9sTu8n6MvGjkk6tPRn7h+ZQ+R6ECRvvmUkfm907fwRy0fs28+Y3HANvtk9lT28nZr4XGOvs3eCWVTyHy+E/k0u1ZvaGhjB8qXh+/Cm0lPQLmK2Iennxe9t/eZEyU/Vio6Y2S2zxVF4U9Jz0K5mnzrGYsDziyeTLOD1v3jtfAL0jtUrt4bZRNwR7d5xuRc4UTB0g0es0c+YzzPr4kTU1E2AXd0k2csnTL80BIHfv6YPfIZ43l+UZyYirIJuCOeMTwAjxkegMdMUTYBd8QzhgfgMcMD8JgpyibgjnjG8AA8ZngAHjP17mUTAADYUc7O9/buZVO5Au6DZwwPwGOGB+AxU5RNwB3xjOEBeMzwADxmirIJuCOeMTwAjxkegMdMUTYBd8QzhgfgMcMD8JgpyqaY/m8C5r+TLeiXv/G2KgPSNcXwt+K+o/RQlKuQ+d9R9Aemd84PIBBIz0q5moXPmPveCh+zNu2aL67w0V1swPjWWni49A6Vq/dG2RTKdc9H+loZPsbp4+3/77zyee+tNC03KJtQHH7RpKenPhX9Qfq61EfHP1zA0voxC5+x+RtqJLF5XrvYED668Qasb62FX0DZpCibQvqt8jUUO1r8pM+2/XKIPuaUTSi2v2iiZynoS09SerJkIDNPWetTPG7vJL3h5epIe57SRVC+GCagTbpKPCvs/fFaeJS9x+zvo2wKlbrHlz/l490/5ctiyM9LlpH443a/aKZHRrumpyZ31l4zaeOpxN+19Zi1xyVfyA/T1fy0mAfLXe+SOSdpm5+uhcdJD0u5em+UTaH28fX/JTR0pav4gMrfGiOOsneU3vhydcg9StLIghNEHq3+JLXn1Hb3BxTvIj0s5WqtP2Ny1R4R9+gV7bkark8dPbrhSj9YCw+X3thy9d4om0L941s/6tLTvnPKJzv+GkimT3+fjfey80WzOiykfxwYnqT2MG48lfi7Th8z94z5RyR4YGz09HTmx1Itn7McM81yHdXhWngq6S0vV++NsilkPr5ymX9DU/2O6AfU8oSaPv2apDTwRk6/aOTRWD4b8wPmn6T2oOUsFU/a20nvermKjM9Ye2ymRrXxJXfCTRs34Px8LTzI8WP2PiibQvarJH/k/Q+123Ueay1p5oadnkkHXwfv6PiLRo4J96DkR6U9KfFwSlki+ni64vl6YwePWfAQ2S8ocymR5SnqvabzzOLRjTbw47XwG46/zd4HZVPIfJck/nOfWvZLQEKbMuCnJ9LB98E7Sg9FuZq5RyeTh8b2uocoy0/SZwvpD5U8pM08D39aes/L1SB+xly/K3Vaowfsf3FFj+5iAz9eC78gvUPl6r1RNgF3dOtnTE6Y+WyRXlMqDZU9/rwbPGbxk3Ufj1wLt8OJqSibgDt6TNnk/tt9LKLw9/38MUsPzcOemUeuhRvixFSUTcAdPaZs0v6GM+ndpDe9XAF3w2OmKJuAO+IZwwPwmOEBeMzUu5dNAABgRzk73xt3AQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADY8s///r//7//b//a//a//6//6v/wv/8v/O/t/AQAAYPLP/wcAAAAb+EU6AACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQtfl38Gl68y9J//+e/nh+/I+pSPz39TW6MGOjTkr51qzFMtpsgyNnBsjx3h5nNuNyv1tLZbOTGTbZhaBtv7oXPG0BIcZsidRzvc2S0AAD9B2bRBzmFz9tbj353htjaxZ3giQ+7ozud678n56oRFnqMpfrkcadeTjmFmYmYkqffjcvkY0tRZMscktOahODgv29On7GNMXzDMkDo3dxhvAACAn6NsOiOns6sx9Li2h3YiZ7WvRLoUaoemhLYCiPMcTrGXOv/D1A1DQo21M7LUcflKoS3STUuj857UPBQFSza/4EA2dLxc6tzcYTgdAIAboGw6NJ/3csBLhzu1E+mPj2uJ7CnmjIlJFuQ5m2IW0JLBFA51u6q2zOSsTEjdZl4LsNcDn15EwRK1ypAMry9crnSud9gShNMBALgFyqYDchr7I9jUG/aoVvn4nwsEf47P0xLfOeY5m9I2VS/amNmub80Ltnh/Ua6NPs2HqShYFuu7GI2j4XJtofkiuDZqNwAAN0DZtJLPX3/qSlc74V2jm6bNFco0y4eonud8SmpIQOuTGXLhglwan7PMT8zMNmyvB/NQECw5+za8YCxcrnee7TCcDgDATVA2hcKjPp3Io6AakKnm4D5uiqBLtO7zKVoqmIIhX36loL6/g81LthaYp36aesuNevNQGCxLRxkkeBoIM7jOwx2G0wEAuA3KpoCc80OhEhz+ckLnqHTRo8e5+ZA3qWSWyZObJWCV52CKkh73+8BlcuKzxZvXSzNW5tYeEziahxbBOWVbIgVJjHmBRphBOvd2uNgAAAA3Qdk0kaN3oD/dGM/jXouUgzwz53synPiZjfZJl3nWU4Tu2HRrR8sgsw83P2+i9biVE7MtPyQzlsHunkpveJPTkmGG1Hmyw7rQcgMAANwAZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZdPL+ffz45/LV2m8Ftn6x+e/pXUrL3xDAACvhbJpTY7j6luH/U3P869L2cWUVUaKsk278+T2lco3yb7sFm9zc256mwEAWKNsWmhVSpZO5m/UHvc5z4esaaO15Sqrp6mVjPvs6z63GQCACWVTSAqQ+CSWM7qoAakr1QLtZz5aF5i4Xn/ZzpY+nF77v3RGCpa5eU67mNVtS0jL0wwLlZyZCW7jalxpSGJXadkSM613Xz77vqQ3XrVNtflybH15qmWQi9ItES2rnV/GTejwJttGMBEAgISyKeJOVysdrrW/n7N6ypZ+adSD26fJYXZ2CVtNd/0mWbuYtMk6tarBNmGJ0IbZTLo0ywfL2CS5YXdb44dXZ0OCfnfdb2vTh+1g75Ur6TWramewnxqbLy8fplEvFxMBAKBsigVn90SO1+koTnq/H/BRG9ODCbk59HfhriU6SugababtTZ3ldVh+dWnlIN+96m/d06WPMZn8PvpLNGH50vwgSwxZpKmj9qVevr4u2tvDlxMBAKBsCvXTeSJDzXjmZv2YdwNjzha2mh4c4Lk59BfSG5/vbWE30TX63trqps8ZVq/xY3TcbzZpLiXG8wvYZl3ebkOuT6a1/fSrr0saT1OlYbKtJwIAQNkUGg/PQo7Xeoj2a3PoJibGDfiojenBhNwc+oV0jX1Ney1uomu4kCZM6FeXVt6t7171t+7pMlwreh802E0pDYktGaec0qxjKS5dlp8zpYHcaMEHEwEAb4+yKSbHpTkv9XS1p7gJyJe13x7e/sx1x7pprKZL/3CA5+bQ7/NmqacF5OzachNdQ1Lkhp0Zy/lqkFna7SLu16mmUePttSVzp+1oFjsgPbmVh+atDQ1pfVwuHxqYGpeLfdUHEwEA746yaamez1k9O+UcVXLYam8+tuX31pSBdgK38Hm2OYxX01s1oFrT90vLS5lt57BQmF32VRpmi3Zuk+cdvlhhJ7bNpM4UUoak10RFy7o+v3O3sH0pMqemXeynDNgZ7mUcTAQAvDnKpp+zx/Y3/HD6Lc21zFQ23Gq3w1KFFCyn2beCAAC4Pcqmn/s7ZZMvSMLK5pZl05hnLzdVEwDgt1A2/dwPK4lbFSI3IZtpol+husVupfAJs+tAuG5D1QQA+DWUTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNj2Bfz8//vnn8lVaAADgOVE2/bavCyUTAAAvgbIJAABgC2XTkvwYqPM/EHJjH5//lm751bbemtu+Y5Ek8Uv7seY70/MvBwY/3Sr96yx9ZPM1fg3dkq23/Q77dnx/jR9eT3L5Gpc1+dNlGxmntqXKK87MOjZlolH8MBAAoCibVuTErOdlPj1rI5/E/STNY/HBq2e2OXSlQ5tHSdzS45j67nSZ9/Fhh7Op+yh/GjO7yZE2n3RIU+a0uNpZ2B3m3KVh+/Mcs1DRMi3zj8lbwiYv2VOnyS2jC85xybwLAMB7omxaSYdpPy7lANVWcJibM3s8vl0tsptErt1on6i+PV2vPodxnWtmHec3l0evsV/KRY8QZi03xfUvdtG6VvltEpewmLdTjMGyWr4vYTQA4A1RNi3407K2wiPXnPtyWYb1ENZ/1g4dO0vilxau5wfT04UElX+pMth3fpa/R5ZEJl1JpjTQzKxclGnZfrk2Qcm0rzj/kGRYWsenTmEnJrUZ7B8A8K4om2J6JPfrcnIOR6syne2MrRdtzJy+J0ns0srMTb4/vQ6ZkDov6HJMp0u3eo2ZtMfiJzFraUiZU8KLYZYsYnOLKL/01TifUOOiPJkE90wmTXg/AABvibIpJmdlV09NeyY37lhNDQloffUwNkFnSUqKzk/4/vQ+s8b0aX3WWf4W2/pkhly4oKyOeBLX9fGSN5F5duLYroL8PYm/LlaZfLBExQ0AwFujbAoF57EITtChSw9fcwTnS/ljZS3dSZJp6ZTBxn9/ulzpkE4wuzKzTvIn+ur0n73DvUYVpErMWo7ttzPlOpwQ5R+TTPP6TfBssMQMwvUBAO+GsikSnMdKBswRmpsuMM+c/kyaDzpMkhO04Dw2nNnfnW6HdMDt0qVY5hc50clrzMISxW7D8v1tqlxE4WLOb5MsFsqbbbNSUI4xwVPWRSIAwPuhbIrM53GXj91qOk3liHXd2jEmWydxI6uK4VvT01BvSlxvySbtFtf5xeZrzN3T5Jw7urdDvzY1s+N3XVstsA+7F5G05C5p6W2ry8W46WFrAIC3RdmEvy4u3wAAuBplE/42KZr4UREA4CYom/C31V+So3QCAPwYZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbHoW/35+/PPx+W9p3Zykv3yVRuQ04Hk86Va/Lv+8yh3Er9v4vH/vOb/9p+PKB/t8A/61337DC49Z6Lar3HHP/l3AFSibYvJN0Tzk2fruQyw73Zh3+vG74+fz1tpWN1/7AUn13ZftV0+t8zzf3vDuxM13cS/s57f3e3607g+e47u/O5bs82TO915Km3Wjty+lOdrEvMrZttMMN+EH79h19heSSOOq3d325dzt5ozvAq5A2RSSh7U+VPkjdP8nzC55B6cfv7t9Pm/vhbb6aJu35g/fwVd5abLPk8/7917Kr9+AazfwsA3vLySR7c25svy87ct52M3BFSibQu5jkz837dGVoWp4ntNQmiTRmf2oLWb17sunXdKE1+ghudtPbky7tOv3sKQlsXsxATKuk09zhltKJLayCT4+v3Qkdc7T2yyzjMlUE0lXvq4XJqbPDSYm/bW3DH2xeEoTzNWwaV7qCO9Mn7J+F84mTotVZqDfhXmVOWxj0eG1h0vFr8h1i2AbNjqx6ypJ0XpkuK5psqTxaFs+Iktd9vW2/UtojQlfyzDR7ehwYtU34z/vZuC6tKZbyFCbVS5sFn8jbSPcgO11s1Tucukz7Wlh/UUuVrEZggC3QLR/15fD65LhVltnnzOxSeyiqd9+g2lgUdPpKvlSJvr3uK3pNu0WKOlMR5BtXtf0HIVJVxqVXK4b16BsCsnjtvjY9CfNPsaZPqTmMS6jq1ljSG2kEBttlrbXZp182UMTk1q1MDtip9QAs7+dnKsttWkmn40fmnpdGmZKurSJenC+aheFtM8m1lfwdZEr3xNMaeK5ElT/bUiXe2llvIXKhVm3zT+deLzJHpetVgnCDhf1eepVYgZ8TF8rXZsIk9lGtJmZCSymzWv8HDj2pYl2Gb3Oq9f+nq1PNX1uaTsxX5schxOVGdVMtlFDZdruftL1GDrMkgs3dvmYA/NV7TUbMBMr6eo7kas5KGerfcPLCVbpGRYBZoV4/xJap0lnn1ZWMFutkfm6TprYuTa9zZCkkXrdgyRGrvoLqOpIvoxeiAmowmzhuoVMKIFhmIy7azcbWyibQubZs8+WXJqnzEYJP9xGV7MW4U7vddEmuPW7D9CUrYa5NLaVL/1/Au/mbI1gpycDbnprTN8FIsgzJEzT3P6KNnEIFz2pM3cv5kqX/HsYc9EmmZ3SZ5jW2UTLDDfT/HCVg5HcONytYW74KqPtb+FDQmnaFzIMJ4vnUK6GyGBy4af1kLl/Hi8tN9DnnU/M5tFoO8HAPFFbtr+/Fa23XbS7l3rkpy3jsjZPIs0cIhd2YIoUc5fvcdmiVdrAMuBs/+bx6J1DNuG6pKGJAjJo1VlB0qKnyzHjF6naeSOG/AfZMhm3Q/05cHpYX600FolxgLIpJI9T156y/vFUwzPqnsg+uprl+90TLEON9vrkNYfpd+lcNlHDXOaszJEA2872cqq2JTcpaQM+3jddw2aQ62bIs5wk5oljRCIZ+msK1qoWc0uXXNo5bmMytwzUfrdQZhIdTdTOzm9ymL9cZVjmbFHJ08cb171cq6fr8WPCHpP5/Qg3QYZbuDSE6xhydxo1hLTVa7+bkpVoP7Hv+nRiJqO9LXN0uu83eU/Ttkibo22y77bGfV1SO3VLo4/ayVlPm6PEvExl8hRDT19842WGASZFGk/h0nCr1IbpHLMlbopJP5PIPigtnegzJLJKozNytBhWF6cvpM2uqy+yBevWbhu42F4PqRvCVSibQvJsBY+Tf+SmKD/cRlezFuHmauyNHvfW7z4yNkdWw3waowxIlj5xL6dqWxqW6NOCAZe8NdqyfW6Yx0xyO11MNOGViQunNIu5rks6tMcPtTvT+oNsamfiepPDfJ/M8iO+tbnb4IZPMYn0NzVgCJamfSFzLrfYGJ7kVTTATbah/dqFBP1+3PADV7ytmR+VVrSdYGAIaKS/aQEt2kzTrZYfb6T+3GhThvzS1A1U0pMjhkgxd/melm0IbP1tYBlwtv9E59oMQzbhu/rbN5NIM9iaPoON6tclJqUP8p++ECU5tDfK1tfy1xJkUsVhJWGh+ykN7KJsCtknznJPr2sImdUeXDO6mmUudao2pLskyd3au3rcW3+O1QibrWhhbjNGlGc3Z9a35JYwDR/vm64hc3KjXZT1NVGLbRcmTsUTzV7StVzJYOmJpzTxXLeoxGiIH2rdvd9ms84myrwyLl1TDunsfb5lzGHbu9XXbvZR2Bgjdfu4zAVPM/1+hPSUrnw5rZRylC4Zd6lLpjxPBzRF6TerS3/unXZUtIDMr3k4UQ1LtYabNQQdpU3dfTdNm2V3m0I/LpcPbcq8i53r8keLyfTcZQdXnwJ9baXPTFitEr9M15DWwf4TXdQ+lDZBtFVJ2TcwZ+uL9/EpQ23lEJ3RYvo04/SFqLa5KFu8rulVcVhLmLV1cA3KppA8W4vHSR7GYozIT6T8OrSyz/BiVn6cS6d5gnu0fKq0d/W4m/6WLXWYbJmdbjbTtzMGmPTqOKfdkjaq3unjfdM1ZHZp9ETBragXZrVEZ0YTdUbRMrQNxlOaaO6wul1GtyFSQBmw/W7T+xNPNlnH60C4SmLDNnYrl4X0uKxtbrzWYgem22wr8/tRfQPmOYxzlN4xZHh+gs+pXdek7sn9xto2zidW7VWkgT49MbN653naqLfNcrvNkS5ZG8qiDUR9/SWUDG6VLPW0P25Wo4plRrcz1QOE27JrFLov13m81ZTE3LHlzKwO+gx2u8G3Uxn3r+PwhfR0bVacrQe2dc3cRKcEYcNLSBHD/rCBsumGxg8Vnp68Ze/wvSFfoL/xaA739ze/pfvaf+Rz+kT39hn81iOO90PZdEOUTS/nPd6y33uV/iwbDvpHSku3lf/Im/409/YpUDXhYSibbuiPfB2/C/minX6G/jfpS/2V1yofiuYXb3a5BfL5/DOf02e5t0+AqgmPQ9kEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZdO5v//27T/nq/sxfSAgA+FMom879UmGR/wrgq2sH+dtyr9rso15d39hGTUTZBAB4RpRN536pbHqQx786yiYAwIuibFqQg1tdPl1h0QemnwWloRRX/udX5oc+uf9L512+bIIc4/93SjKcZ7YL1dIOy/b+3C2zyrhZaNioGdp/dWJMacNLltSVLsKbkOYEE6akpev8VQAA8FiUTSE5q92hbhv19JbSoFUFQkPNce9SjId+D7B1U+81Cdx1HC39ciU9eTSF1Sg7Q5hZcrn56nTc5ummjCVs6NdenybcZws5eBUAADwaZVPEH+z97Pf9ZkBtTlOpCmhzg3rBZZ8TT9FV0GUziTlbuM1hViI9U3JhX8t5dh9hRMFdHwUA4HdQNkX8Dzb6eT3+wMOWC8lw2LfRoAgYMtUIG9mXzdGeBo37SUwGN8vs08/qy4zZUtu+ukyih3RBPpOlJen9Q0Se34zB0SgAAL+DsiniD3ZpTae56ANqc9pYaAgNcYF9/pygCPprl5ntrhM/qw/6/nGWJUM1dHwt59ldRA+IguNRAAB+B2VTSGqBckTLad0apn9oCA0tFcGQolcSU6GR6Vw7YMsEe23ZLfjf22QWyant7GFrrWGz+cYoDeqYWabQjKVvWEl75cotM++zBq9HazcAAI9D2bSQj2aRTupWJAg5yYveqfJhL38yTbWDvRYByiRIXJArBqTDrOCm9f62zzK3r9UnXC7jL7e1Wal799VFg25TZgMnN6FM0yQ9R9/n8avIu2+JAQB4FMqmG7KVwfWkQLCzJVtcujx1xfCzmwAAwBOjbLqhH1UMUz0UZXuBmoSyCQDwZ1E23dBPKgZfNekvTc0/ayoD0cizoGwCAPxZlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbFr4uvwzuHyVof/8z38/P3yHSDM+Pv8tjWzM0SbofFXnhMG502W1q8wrhhsDAAA3Qdm0QYqXqWgaypnc6+uVuUfk2X1qyp1jwuDU+XG5fJiF7FamKTn1tDEAAHAblE1npFBxdYhWLkMplbuHcmXuKZXNVB4lUbB0Xr6kdqojMr01ximpHW0MAADcBmXTobnKqVWJK2CSuVoZqxohUVOniIJrp6mbbJjkMivW5rgxAABwI5RNB6QS8RWIqUl81SIDvmqSHiMPzgmLKLjnnC+Ga22FGwMAALdC2bQihchQfpjaZGhIrTLUQ3NPlLIIgm2nTJR5NsxeH2wMAADcCmVTKCxwUqEyqiG1runmnkQyTJ1JGOw6c5H0aabb0YONAQCAm6FsCkgZMv28Zip5pHApUeaymHuyXOC0LCkox4TB0mnWK6VR7TFTjjYGAABuh7JpIlXHQH/QM5YivV4pNU0hcb7Hl0qlKym9YXDqdAvmoNYjrRp2sDEAAHA7lE0AAABbKJsAAAC2UDYBAABsoWwCAADYQtkEAACwhbIJAABgC2UTAADAFsomAACALZRNAAAAWyibAAAAtlA2AQAAbKFsAgAA2ELZBAAAsIWyCQAAYAtlEwAAwBbKJgAAgC2UTQAAAFsomwAAALZQNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE14Kv9+fvxz+SqNv0Fe0sfnv6V14uvyz197/QDwh1A2vQR/8srRun0Oe79XlcjKG0v/ygZ/cEM3HJZNfunUOn/x397t1sTNN2Av7L439udkf82w0fzANu21+m7xzC8QwM1RNr0Ec/Kay2/YO+1+0dNv8Ho/e8cebfMN+BPvk31n5Lq/Tbme6q/PD3Y2AYD3QNl0Z/kLN/vJIVO/nnM2n6gv4P+TOIW3/5bWfhsp2WTYnwz5BAjnJi68RddG0fOZ/5LPnW7GYkoiA7WnZ/BBPrNJNZ57qs9NoeFLM4sebSycu5jSOy+f6bK/cr95s/SUZrVin3Lrl2l6+62cl5jDNlb8/rvmukWwDRvtVs1z44YGtrXNoFz1fjVMFX46gPdA2XRX8l3bff8rVr+gP6dv83xy1C9z82Wf+8uAi5FG+/K3J4GuIJNXc9250cOlv3b3EDOeeuXK9wRTlITl9hDfgubMhRk4mmt3WAfkOl+ebCyaG06RALMX9770jcmV9Mic+m9DZ/aEdbyFysWtX2YPylZLBGGHK/o89SoxAz6mr5WuTYTJbCPaTOHiLh9uUp0j7IpmTd9dTJ1hFIA/j7LpnuSb1bJf2Vdpifz3tHSbnP2L3A307nFGP5xM/2quPclczq71uhwqnjF115k+Q2/5fqMfrsu5fkAaZUaU1Axnq7lG6/X5erDvz2qX/HsYc9E9iZvSZ5jW2UTLDKtpcrjEwUhuHG7V2HjXbH8LHxJK076K9qymgctXrdOGSX6aXAcrdmariZ0K4J1QNt2VfH133/+aLV/Sks4maadD0b7Z/Re/+cIfToTatN2ruW4xCWo7kZEm97pY5WYEU4q6ugvINF+QWbju1dzlSzP9bm60MdXnRlOkp8f2V+77M5NWLluK0o5WrP1u3cwkOpqonV1dMHOTl0sMa5ytKHn6eOO6l2v1dD1+TNhjVG1/XVJU2oU0/CaF9HRtTLpdNuE6wwgAb4Gy6c76N7P/xr5O+5rO6dz3u0nbv8z9gDlThhml7XpXc91JJUF9KZs9X/scmYkLpxR1ZpAhC/vd1tZzh4H+0uyiZxtTbW44xcf2EN+fTV3SoT1+KN7tkE3tTJz2XLnJPpPlR3xrc6spzHau1pL+pgYMwdJ0r6LsofycKQ3nxph/nqaGnQkbupoG4B1QNr0E+0Ut3+nRtW1IfP/eTwM1aPrGlw57Hq3n5kgd0EnaL6uW8Nzde+s6/TfxlJ54ipKOPGYzWHNmk65YzW3JsxRVgmq/ybTeWNbmxlPMBnJvbZj+dC1XPq1oqRcr9n6bzTqbKPPKuHT5HNLTO3zLmMO2t3rlu5a6fVzmgqOZqe/jcvnQqZLjMuc5fHV2JLfL7OUkAG+Bsukl+K9qOSXaEZAbqkdIfD8j5ATxk01sPhHsgbKeq6FCfr9I6+87kKOp9vZgzSbtlimeIuzqPSrpQUNmF3U81ybPIWWg9+9tzM5dTGmbTB0meNx8S9uzuBTHu3XTbvMykzJYe8MlEhu2sVW5LKTHZW1z47UWOzDdZltNHnaJ+w4L2VM0NVusal5HNeUF8IdRNr09OR4e8MV/eETh6T3oMZkMz03aBk8RgF9E2fTuHnUcyvHHf5a/qt979/zzSfEN4JdRNr25h1RNskj8Kyl4EfoW/sp7KKVSw0ME4HdRNgEAAGyhbAIAANhC2QQAALCFsgkAAGALZRMAAMAWyiYAAIAtlE0AAABbKJsAAAC2UDbhKm/1l32vXuxb3QQAQEfZ9BLcX5R8i7/WW/7S52v+wuUWP1UMw9Zu+Lc4l7+YWnwr68nfTb5R+6xCNqYCAP4iyqaXIOd0O/+vLXluaqoY3NZuKL3Kus71L1g2laYf7m16JbNVyMZUAMBfRNl0Z/kAz35yzvrzX8qImq3nt10pVn/Wot0tqOWQnhw/BNuAj88vnVcy1Pi2UCYdfWvVkDbcQ/15UOPyWvYFFzld7Uvj8xaSeG9J24woEaav5pWuy1d4c9abBQD8XZRNd+XrgvAE3+LOf1NEpEtTOpRrPf/tdWlIiKkRcqcNtsu4/iG+9QoNrOqQnV4itGH2kC7H3cRkuL36JqeVWf2Vj+KJhV80JamN/39794JcOYpEAbTX5QV5PV6NN9OLmREgQaaEbKq6XM+fc2KiS4Ik4bkrghsOT3v0q1sc4+HkeSkAP4bY9JHatTv89lWbGs2DQClpM+lSTy85ENSnNH/X5LY+K3PrZ4ij2+D8UxXj1Celw9PTHp5masFd33SqaKzKJXfjAPwYYtOHKjf+cJ8M3jNu7NoyNEo7TC719DICSB8+JYCtYpoM7upP+gapLL2MM/S9wthFWRs+7klZ+Mb0m4vPn6T2Oky/CP3A56UA/BBi0wcrN2zzX+7ZdP+PkBGHx3O61NNLXlmf0vxdk9v6s75BKksvqaSbt6wl86mitnrun+mqrO9ftrPLEd/5St6OA/BjiE1fQrzVQ/IYMahWzC719DLq+3Bdd1SU+X2btO5UH8bLkv5ae7W3VJZe4uH74Ew4zFTv2jtelJLbFmky9Cjj4Sv55henFsz3BuAbEpu+hHTFx9dylzfl2y7jsu9XeXoZ4aAP14eX7R97l+m6c/0YbwOHccRUll5CQBmH34SPV8S2TS4o830k9Nyl1ptT92YvanNjRfpK9v87YZm4fKB6yrwzAN+Y2PTD9QTwt6XcU1PLNNoAwOchNv1wD4tN+TtEpxAFAJ+R2PTDPSw2ta07mQmAz09sAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjbx0f+h8Af/h8j/+9b598AA8HOJTV9C+j0kf/oO/xqx6be6/N7WJSaNX/ayvb3fIi/5BasLFz/JWtlvnxbgpxObvoRyG/Z77k9fer+XLdb9mf6/1eWjP9rfs/hJvs8HBviUxKYPVu6x//4totJlJKWSm3q38rKLO4ThokylZaFjuGrHaXvlNvT08trGt7H6+m/v3vtN1zahf1nXP0dYMFZM+8fKtr6WjVOdamK34yXM9+nD+GLVqbHqsmgbmH78sNH838jCwstmhzAxvnzXXa5lC5uePvt0q/knSsPF5BixGuA7EJs+VL5Y+jX0y8pVlC6xcEUd42G4PO/D4YaMBXFlL9kKQoP9ucye1qWpfWa6tjn6l/H+IeLaOHPXv3dpYtnxetOtDr9zvONYr8/l6VjVVw91o32wPu/zvbQ8jG5jp3cXvnHCotdVd7tMyt7cNPc5njZhIteMvbbnUBE6x4q+EuB7EJs+Ur1EguM++WWp0biJwn21GW9xfNxul/v1eut1Y/o0m15Dk+A8Wpe85MFJ18l2sVNe8dZbWHaaqMZsNSk5hsqfp7lUHTrFJWNFeHtvYRSmu8v66S5vzNSXN08bjL80tx3jeC8/NSyv5w8C8KWJTR+qJJXh92+QcP+Ulkej3L7Y76xx7ZWSMTjutNAx3HWpYZue3ITjdewzXduUJVVok86y6Y1u++eJS9m73UpNF453XrsJq8pjXHDZd584xtMuVWj01sI2OIQTVmn97S6nbd7btPQZ810avt1rtBv154ajBuB7EJs+WLmh0m3zW0qXfv+Muylfi8PYdNML0p0WOh5d4ibj+Zjd5dd+Lc7XNvuSsn0fnnSdbReu3Tzx1tuk2xjJz5vT2uIyVAbaSJ4axzvGJ92alYU3J6zS+twsyjP5bfG05d9TGLzbq4x3R8GpuLyePwjAlyY2fQn5/hkXW3ma3Evb8OSmqxddG2933ukSDfdlnW/Tx+wuv25LWtV8bdOX1Jm9Kp08vNz0bxOjay57t1sZ2svrIUajvDb/bNPQz5Gn+vAYj92i9xaWdft8Gbr0KINjLL8F17Ll07bPHs6xizXBNpzrqlR8sxLgCxObvoTTNRlfy93UpRur66NlXfP8ulXs4+NyHauen+dB4fQ6mkzXNnFJqbquCOW3/Xt9HTidavNOtzF9Pl6r2tXiY9Wk5d3x4nhY9isL3zphsc8fE9NdNrFs4bTlcVdGUte+dr7XzQnCcDgWwPcgNn1D5SoMN9a4Lvl2SkgZyejv8XcM+JnEpm8oX6WnC45vJHzb6C/zdwz4mcSmb6lcY5377Psq6eVB/4r9HQN+IrEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJgD/l35enf/755+nl3/195vX53RL4rMQmgIepCeKf59f9dX8/D/xSxFgJLh/nS8Smx36J+NrEJoDHybmp3efhRm8DI0UtEJveJTbx+8QmgMdJN3h7KdJASU2nm35M7N+f2oyyQyuPYzWApdhyfdlTWm68ufQZ+tTT83N56uccTc6D9W1ft3VrT3tJfCnFTy+vfe9eu+kd00ZjdLI2f4xafLs1TIhNAA90iQgteLRcUsNAe5xc7ttELWiD/74873/Gi7+8tQZjUX/og73FMdFSSCvZnp9fZ30O4RBtXXqJ+4Tx7TGOxedr8d4ldp817Ev3w8W1cSJtlt/yFFyITQCPNO7zesu3hBIG+hU+3k4V+Za/v/h7g7G+PD0/b+M1T+wHOG98dppNr2H327L2FOPh6dTxJXYZ504vkwO0mjQRXtJm+S1PwYXYBPBQ9T7fLvp6Y5f7/rj565/hBj8u/mN+DDZt5Hzxh4KiTvTO2+T2RynZFtfKcYDRopr1KXLxeJueo77GTvunyNXxZSw7xvcl/aU9ZK0mro0vabP8lqfgQmwCeKx2odfvvrT7+jKwq+P/PD2Vm/3IG0247ScpYK89B4f2Yz978Nh/BmiSN4q7PpfXsPtt2f60/8xRaxrW5ZfYJZ1ivJw2GtJEeEmb3W8NE2ITwIPVG71IV3y1Z4Rdu9Q345Lfn0IoiGGhLWhNWtM4UQJYnStTNY0d2516PL/c9dm0PcLe+aUtuhyklLTBcYT0GJvsm8Um8SXWRGk8vuQF9W2yNUyITQAPtseHngiuA4d9YlzrvTLU9rFSFgvKDzEdS3NAuMaFc+O7PtW+vIzW7yEdk2FROF+tbiV7QZ2aNwnFe/XeZ/LS7aNxbX7p9WGT9prODxdiE8DXkS5/4G8TmwC+jPZtkf59G+AvE5sAvgqpCR5MbAIAWCI2AQAsEZsAAJaITQAAS8QmAIAlYhMAwBKxCQBgidgEALBEbAIAWCI2AXwe5b8D/rn/K+Cf/4QfofzuX78KkI3YBPB5fIfY1H4FTHcUl+E/mDzaLqnhB37xxCZ2YhPA5/GBN/8f8v4JU0VNN/WtPL2bPNbjSW2cg9P7R/ttYhM7sQng8/jAm/8Pef+EuaIEjvWP9Gux6fklNReb+HhiE8Bjldu+eX7tN3+5p9trHW+VTZuqcWQyezWr73umLDBqctfpCW/litKzbtIfmrhXK08jtbSM3HwRjl3KH0fXtPG1/+kEcWVcW552YzourQWn0/BjiE0AD1Rv9/0O3m/6+taex70d5KmUFaZS/R4KwtvRKJ6kvuwTcby1eme/dKKxQ2iZ92pnam+x6NhuvEd9l7HD2Pimf+z++vz0vP1vrzmWbhV9u9E4rIyD/ERiE8DjxIu86Df/eSI4TW1L3r7Hc33foRpvk5PU19sT3ioVQ18bGp17jqZ55lIX5JPXx5sum2NmTGxP9ftYo0V7irbpo0tb+NL35McSmwAe53xf39/8w2mqL7mT63P5eCtVJ3XR7Qlv3VSEY1wq+ib5rPktiz3K81bXh97uXx62P8sfW+H+1uvL2uHYvVQ0Rx0/lNgE8DjlOo7BoF/454ngNHXJCGe5PpePt7sNb09466YiNLrs1ZfkmbszFZPP8TzvshnFZWp7en1u89tE+7GvMbs/brbJo8vRsTS6OxE/gtgE8EDxoq7Pdzf/cJrqkaAun6zJ9SNBFOGtLh8zXRyvz+9sd9qhi8fIe4UskifikrPTLnXhcbT7/m2qBKxeWH7E6aiNG9Ye8aU91+GwMT+M2ATwWOVWb8I3PuIFfnKa6vmhXuiTNbk+x438VjsMfeL2hNMj5p5dPkbombsc42XstCS57NIWTs58OmX7kEddfotfgqeX1/Hz4ekkpfXdsfjuxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2ATwSKdfpTb59Wfd9BekbervUYu/n60VvJbhJDY4mZUf9eEQcdujz03XUdrW56VFXg5fgdgE8EA14Txt8aHHnjoSkkhKJe0lDm8uyWsbOIeR05JoOjUGt2ZH67LRqKwl29GPkVmfMrYtv5uKy+ErEJsAHqgFivKdnln6yHGjpJaWYNJ4CUnPz08jN11TU+6Tja7BdDAP113uDn4ymbosh69AbAJ4oCNQlEDSAkSMGDluhNBSJvbHmj/+DXPhsZmElm46d7cgjG+P5SlWlufh7RNMlsNXIDYBPNAIDkfaiVHi/DzCSM9G23CtaOmpDaTMEntcTCfvVow81ve4KS3DcfxU9t5y+LTEJoAHCsFhf4xRojwPMQwdGaZUtPE9N42BKna7GkEomA6mRvtWp9EkN8llC8vhkxKbAB4oBYeSNeqPKR0jb8WKFj62fx7ppA6Unxa6iytn09nbwdG2HPPksqLU3JxjZTl8UmITwAOdUsoeKY6RaYY5lJj0FEJSLb4M3AeSstdlejI4rduFLbaytHNITbcneeeE8OmITQAPdA4ONXD0kbdjRckzcbqtzdklOyWZ+F5NBq9dzseNhz30mnrGIH+auBy+ArEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACwRmwAAlohNAABLxCYAgCViEwDAErEJAGCJ2AQAsERsAgBYIjYBACz43//+D5ocb7RkRKmMAAAAAElFTkSuQmCC
</value>
            </observationMedia>
          </entry>
          <entry>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1"/>            <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN">
              <code code="8319008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Principal diagnosis"/>              <statusCode code="completed"/>              <component>
                <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                  <code code="I10" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" codeSystemName="icd10" displayName="Samoistne (pierwotne) nadciśnienie"/>                </observation>
              </component>
            </organizer>
          </entry>
          <entry>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22"/>            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO">
              <consumable>
                <manufacturedProduct>
                  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>                  <manufacturedLabeledDrug>
                    <code code="100997" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Ramipril 5 mg tabletki"/>                  </manufacturedLabeledDrug>
                </manufacturedProduct>
              </consumable>
            </substanceAdministration>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:ClinicalDocument
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@extension
1 … 1 F POCD_HD000040
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19
@extension
st 0 … 1  
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
@code
CONF 1 … 1 F 11488-4
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Consult note
hl7:translation
1 … 1 M (plCdotsote)
@code
CONF 1 … 1 F 00.65
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 … 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 … 1 F Informacja o odmowie przyjęcia
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsote)
  CONF
zawartość elementu musi być "Karta odmowy przyjęcia do szpitala"
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:confidentialityCode
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 1 … 1 M (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsote)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 [2] Dane pacjenta (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:recordTarget
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F RCT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:patientRole
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F PAT
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.  
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:patient
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F PSN
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * NP (plCdotsote)
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:name
1 … 1 R (plCdotsote)
hl7:prefix
ENXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:given
ENXP 1 … * R (plCdotsote)
hl7:family
ENXP 1 … * R (plCdotsote)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMICZNE)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:maritalStatusCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12212 MaritalStatus (DYNAMICZNE)
hl7:religiousAffiliationCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19185 ReligiousAffiliation (DYNAMICZNE)
hl7:raceCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.14914 Race (DYNAMICZNE)
hl7:ethnicGroupCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15836 Ethnicity (DYNAMICZNE)
hl7:guardian
0 … * (plCdotsote)
@classCode
1 … 1 F GUARD
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))  
  Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.  
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:guardianPerson
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:guardianOrganization
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
hl7:birthplace
0 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.20115 RoleClassBirthplace (DYNAMICZNE)
hl7:birthplace
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10892 EntityClassPlace (DYNAMICZNE)
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:name
EN 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:addr
AD 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:languageCommunication
0 … * (plCdotsote)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:modeCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12249 LanguageAbilityMode (DYNAMICZNE)
hl7:proficiencyLevelCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.12199 LanguageAbilityProficiency (DYNAMICZNE)
hl7:preferenceInd
BL 0 … 1 (plCdotsote)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 … 1 (plCdotsote)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)  
  Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.  
hl7:providerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:author
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F AUT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:functionCode
CE 1 … 1 R (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
hl7:time
TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:time/@value)  
  Komunikat Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.  
hl7:assignedAuthor
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
 • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3']
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.21 Specjalność lekarza (DYNAMICZNE)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1']
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3.1 (Mnogie specjalności lekarskie)
hl7:addr
AD 0 … * (plCdotsote)
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:assignedPerson
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']]
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE)
extPL:boundedBy
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F PART
extPL:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@nullFlavor='NA']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16']
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@nullFlavor='NA']
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NA
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.1
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.2
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.3
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.4
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.5
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.6
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.7
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.8
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.9
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.10
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.11
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.12
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.13
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.14
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.15
@extension
st 1 … 1 R
extPL:id
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3.16
@extension
st 1 … 1 R
extPL:code
0 … 1 (plCdotsote)
extPL:bounding
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F PART
extPL:reimburser
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:functionCode/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:functionCode/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:functionCode/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:functionCode/@code=('DLAB')))  
  Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu autora dokumentu  
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:custodian
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F CST
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:assignedCustodian
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ORG
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@displayable
bl 1 … 1 R
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:informationRecipient
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61
hl7:intendedRecipient
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 … * R (plCdotsote)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:informationRecipient
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:receivedOrganization
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89 [2] Organizacja do której kierowany jest dokument (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.89']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:legalAuthenticator
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F LA
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:time
TS 1 … 1 R (plCdotsote)
hl7:signatureCode
CS 1 … 1 R (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsote)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsote)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsote)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
  Schematron report rola red error  
  test not(hl7:assignedPerson/hl7:name) and not(hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:author/hl7:assignedAuthor/hl7:id/@extension])  
  Komunikat Jeśli wystawca dokumentu jest również jego autorem to identyfikator wystawcy musi być taki sam jak identyfikator autora. W przeciwnym wypadku należy podać dane personalne wystawcy dokumentu.  
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela publicznego (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:participant
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 F IND
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
cs 1 … 1 F UNDWRT
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 … 1 R
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:inFulfillmentOf
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F RQO
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:documentationOf
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
1 … 1 F DOC
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51
hl7:serviceEvent
1 … 1 M (plCdotsote)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:performer
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer (DYNAMICZNE)
hl7:functionCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 [2] Dokument powiązany (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:relatedDocument
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11610 x_ActRelationshipDocument (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:parentDocument
1 … 1 R (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsote)
  Schematron report rola red error  
  test hl7:id[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@extension]  
  Komunikat Idetyfikator dokumentu jest taki sam jak identyfikator dokumentu powiązanego wskazujcego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test hl7:setId[@root=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@root and @extension=/hl7:ClinicalDocument/hl7:setId/@extension]  
  Komunikat Identyfikator grupy wersji dokumentów (setId) powienien być identyczny dla dokumentu i dokumentu powiązanego wskazującego na jego poprzednią wersję.  
  Schematron assert rola red error  
  test (xs:integer(hl7:versionNumber/@value)+1)=xs:integer(/hl7:ClinicalDocument/hl7:versionNumber/@value)  
  Komunikat Dokument powiązany powienien wskazywać poprzednią wersję dokumentu.  
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69 [2] Dane wizyty w izbie przyjęć (DYNAMICZNE)
hl7:componentOf
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.69
hl7:encompassingEncounter
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F ENC
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsote)
@code
CONF 1 … 1 F 4900
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 (Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego))
@displayName
1 … 1 F Izba przyjęć szpitala
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 R (plCdotsote)
@value
ts 0 … 1  
hl7:low
TS 0 … 1 (plCdotsote)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:high
TS 0 … 1 (plCdotsote)
@value
ts 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavour) and not(hl7:low) and not(hl7:high) and not(concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date)  
  Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.  
hl7:dischargeDispositionCode
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Tryb wypisu ze szpitala (DYNAMICZNE)
hl7:responsibleParty
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
@typeCode
0 … 1 F RESP
hl7:encounterParticipant
0 … * (plCdotsote)
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19600 x_EncounterParticipant (DYNAMICZNE)
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsote)
hl7:assignedEntity
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']]
hl7:location
0 … 1 (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F LOC
hl7:healthCareFacility
1 … 1 (plCdotsote)
@classCode
0 … 1 F SDLOC
hl7:id
II 0 … * (plCdotsote)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsote)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.17660 ServiceDeliveryLocationRoleType (DYNAMICZNE)
hl7:location
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 [4] Miejsce (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75']]
hl7:serviceProviderOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (DYNAMICZNE)
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsote)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 1 … 1 R
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsote)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
 • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
 • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])  
  Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.  
hl7:structuredBody
0 … 1 (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank gdzie [not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
@classCode
0 … 1 F DOCBODY
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30 [3] Sekcja wywiadu lekarskiego (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.30']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31 [3] Sekcja badania przedmiotowego (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.31']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35 [3] Sekcja wyników badań (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.35']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36 [3] Sekcja zastosowanego leczenia (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.36']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40 [3] Sekcja powodu odmowy przyjęcia do szpitala (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.40']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 [3] Sekcja zaleceń (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:component
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsote)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:section [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
  Schematron report rola red error  
  test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0  
  Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.  
  Zmienna let Nazwa versionLabel  
  Wartość '1.3.1'  
  Schematron assert rola red error  
  test count(hl7:templateId[@root and @extension=$versionLabel])=1  
  Komunikat Nie występuje prawidłowe oznaczenie zgodności dokumentu z daną wersją wydania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.  
  Schematron assert rola red error  
  test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',$versionLabel,'.xsl" type="text/xsl"')  
  Komunikat Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.