Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja rodzaju operacji

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaSurgeryKindSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja rodzaju operacji
Opis Szablon CDA dla sekcji rodzaju operacji
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 4 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 Ograniczanie active [2] Treść protokołu operacyjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 Ograniczanie active [4] Wykonane procedury podczas operacji (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42"/>  <code code="10223-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Surgical operation note surgical procedure Narrative"/>  <title>Rodzaj operacji</title>  <text>
    <paragraph> Proste wycięcie uchyłka dwunastnicy </paragraph>    <list>
      <caption>Procedury medyczne wykonane w trakcie zabiegu</caption>      <item ID="PROC_1">45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy</item>      <item ID="PROC_2">100.3 Znieczulenie zewnątrzoponowe</item>      <item ID="PROC_3">100.0 Znieczulenie ogólne (8:55 - 11:50)</item>      <item ID="PROC_4">54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych</item>      <item>(...)</item>    </list>
  </text>
  <entry typeCode="COMP">
    <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>      <code code="45.31" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy"/>      <text>
        <reference value="#PROC_1"/>      </text>
    </procedure>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>      <code code="100.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Znieczulenie zewnątrzoponowe"/>      <text>
        <reference value="#PROC_2"/>      </text>
    </procedure>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>      <code code="100.0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Znieczulenie ogólne"/>      <text>
        <reference value="#PROC_3"/>      </text>
      <effectiveTime>
        <low value="201409060855"/>        <high value="201409061150"/>      </effectiveTime>
    </procedure>
  </entry>
  <entry typeCode="COMP">
    <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>      <code code="54.5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Usunięcie zrostów otrzewnowych"/>      <text>
        <reference value="#PROC_4"/>      </text>
    </procedure>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 10223-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Surgical operation note surgical procedure Narrative
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:entry
1 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 [4] Wykonane procedury podczas operacji (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [@typeCode='COMP'] [hl7:procedure [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47']]]
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1