Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Rozpoznanie choroby zawodowej

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaOccupationalDiseaseDiagnosisEntry Nazwa wyświetlana [4] Rozpoznanie choroby zawodowej
Opis Szablon CDA dla rozpoznania choroby zawodowej
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24 Zawierać active [3] Sekcja rozpoznania choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 Zawierać active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<entry>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12"/>  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="22.2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.16" displayName="Zespół wibracyjny - postać kostno-stawowa"/>    <text>
      <reference value="#OBS_1"/>    </text>
  </observation>
</entry>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:entry
1 … 1 M (plCdotstry)
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotstry)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 0 … 1 F EVN
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.16 (Wykaz chorób zawodowych)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effetiveTime
TS 0 … 1 (plCdotstry)