Unijny Certyfikat COVID (UCC) | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

zdjęcie użytkowniczki kodu QR

Unijny Certyfikat COVID (UCC) finansowany przez Unię Europejską w ramach „Umowy o dzielenie dotacji na działanie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych."

Niniejsza publikacja w zakresie dotyczącym Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) odzwierciedla poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Co to jest Unijny Certyfikat COVID?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to dokument potwierdzający otrzymanie przynajmniej jednej dawki szczepionki przeciw COVID-19 (kraje UE same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki w przypadki dwudawkowej szczepionki; w Polsce wymagane jest pełne zaszczepienie), otrzymanie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu w Polsce to 48 h), wyzdrowienie po COVID-19 (jego UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR). UCC jest zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacjach mojeIKP i mObywatel.

 

Unijny Certyfikat COVID to certyfikat udostępniony pacjentowi, umożliwiający bezpieczne i legalne przemieszczanie się do innych państw Unii Europejskiej oraz państw, które w czasie pandemii COVID-19 przystąpiły do tego programu.

zdjęcie kobiety siedzącej w maseczce ochronnej
zdjęcie telefonu z kodem QR

W ramach projektu zostało zastosowane innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które umożliwia obywatelowi wygenerowanie specjalnego kodu QR z podpisem cyfrowym. Kod ten gwarantuje bezpieczne przemieszczanie się na terenie UE i państw objętych Programem. Zapewnia jednocześnie autentyczność informacji COVID-19 na temat danego użytkownika. Unijny Certyfikat COVID informuje o tym, czy dana osoba została zaszczepiona, czy otrzymała negatywny wynik testu i przeszła COVID-19.

Korzyści Programu UCC

Dzięki programowi Unijny Certyfikat COVID możliwe jest przemieszczanie się zaszczepionych i zdrowych obywateli w obrębie Unii Europejskiej, a także do innych państw objętych programem UCC.

Unijny Certyfikat COVID ułatwia obywatelom dostęp do cyfrowego dowodu zaszczepienia szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, a także negatywnego wyniku testu na koronawirusa (lub zaświadczenia przebycia choroby nim wywołanej). Program UCC wspiera ponadto koordynację znoszenia obostrzeń COVID-19.

Informacje Dodatkowe

 

Program „Unijny Certyfikat COVID” został sfinansowany przez Unię Europejską
w zakresie realizacji „Umowy o dzielenie dotacji na działanie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych”.

Koszt całkowity realizacji programu wyniósł 4 626 545,00 PLN (tj. 993.205,00 EUR)

Dzięki UCC możliwe jest pobranie cyfrowego certyfikatu z Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji mojeIKP, a także potwierdzenie negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 lub pobranie dowodu przebycia choroby wywołanej tym wirusem.

Czas Realizacji Projektu
Od 07.04.2021 do 07.10.2021

e-Zdrowie w liczbach

18 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

2,1 mld

wystawionych
e-recept

199 mln

wystawionych
e-skierowań

6 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

Dzięki systemowi Poltransplant będą gromadzone dane i centralne rejestry na temat żywych dawców, informacje o przeszczepieniach narządów i tkanek

EWP jest systemem, który monitoruje stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, gromadzi dane związane z zachorowalnością na COVID-19

Dzięki Ewidencji Łóżek COVID-19 mogą być gromadzone aktualne informacje na temat wolnych łóżek w oddziałach szpitalnych, które hospitalizują pacjentów w związku w wystąpieniem u nich choroby SARS-CoV-2.