EWP - główny system IT do walki z epidemią koronawirusa w Polsce | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

grafika przedstawiająca model koronawirusa

EWP - Główny system IT do walki z epidemią koronawirusa w Polsce

EWP jest systemem, który monitoruje stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, gromadzi dane związane z zachorowalnością na COVID-19, pobytem na  kwarantannie, w izolacji oraz analizą tych danych na potrzeby zarządzania pandemią. EWP zawiera centralną bazę wszystkich osób przebywających na kwarantannie oraz w izolacji domowej.

Obsługa całości procesu zlecania badań w kierunku SARS-CoV-2, udostępniania wyników testów, wysyłania powiadomień SMS do osób przebywających na kwarantannie, zarzadzania kwarantanną i rejestracją osób wjeżdżających do Polski, poddanych kwarantannie i osób z epizodem epidemiologicznym. Informacje o szczepieniach, które wykorzystywane są przy nakładaniu (lub nie) kwarantann

obrazek przedstawiający pacjentkę i lekarza

Korzyści

Wsparcie decyzji zarządczych związanych z pandemią w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Centralna baza wszystkich osób przebywających na kwarantannie i w izolacji domowej. Obsługa całości procesu zlecania badań w kierunku SARS-CoV-2, udostępniania wyników testów, wysyłania powiadomień SMS do osób przebywających na kwarantannie, zarzadzania kwarantanną i rejestracją osób wjeżdżających do Polski, poddanych kwarantannie i osób z epizodem epidemiologicznym.  Informacje o szczepieniach, które wykorzystywane są przy nakładaniu (lub nie) kwarantann.

Informacje Dodatkowe

 

Nazwa projektu:

„EWP – Budowa systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziałania epidemii COVID-19”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,
nr POPC.02.01.00-00-0130/21-00

Planowany całkowity koszt realizacji wynosi 17 163 989,70 zł, w tym:

14 525 884,48 zł z budżetu środków europejskich
(tj. 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

2 638 105,22 zł z budżetu państwa
(tj. 15,37 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

e-Zdrowie w liczbach

18 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

2 mld

wystawionych
e-recept

198 mln

wystawionych
e-skierowań

6 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

Dzięki systemowi Poltransplant będą gromadzone dane i centralne rejestry na temat żywych dawców, informacje o przeszczepieniach narządów i tkanek

Dzięki Ewidencji Łóżek COVID-19 mogą być gromadzone aktualne informacje na temat wolnych łóżek w oddziałach szpitalnych, które hospitalizują pacjentów w związku w wystąpieniem u nich choroby SARS-CoV-2.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach „Umowy o dzielenie dotacji na działanie w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych."