Kontakt - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Kontakt

Centrum e-Zdrowia

INFOLINIA TECHNICZNA CeZ

tel. 19 239

  • P1 - czynna 7 dni w tygodniu
    w godz. 6:00 – 21:00
  • pozostałe systemy - czynna pon. - pt.
    w godz. 8:00 – 16:00

Kancelaria

tel. +48 22 597-09-59
fax. +48 22 597-09-37                       skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Kontakt dla mediów

e-mail: media@cez.gov.pl

Projekty / Systemy

Nazwa projektu/systemu

Adres e-mail

e-skierowanie

Zdarzenia Medyczne (ZM) i indeksy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

Ewidencja Wjazdu do Polski (EWP)

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)

Rejestr Aptek (RA)

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

System Informatyczny Rezydentur (SIR)

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM)

Rejestr Asystentów Medycznych (RAM)

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.