Dziedzinowe systemy teleinformatyczne | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

grafika wektorowa symbolizująca ideę sieci teleinformatycznej

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne

Systemy wspomagające realizację procesów związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w ochronie zdrowia.

pracownik apteki przy pracy

System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR)

System gromadzi i przetwarza dane, które są niezbędne do podjęcia decyzji o objęciu refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Za pośrednictwem SOLR można składać wnioski elektroniczne w sprawach związanych
z refundacją i ustaleniem urzędowej ceny zbytu, podwyższeniem lub obniżeniem ceny oraz skróceniem okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

Informacje techniczne na temat systemu znajdziesz TUTAJ

grafika wektora przedstawiająca preparat leczniczy

System Obsługi Importu Docelowego (SOID)

System gromadzi i przetwarza dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia decyzji o sprowadzeniu z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia. System umożliwia elektroniczne wystawianie i rozpatrywanie zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Informacje techniczne na temat systemu znajdziesz TUTAJ

pracownicy biura przy pracy

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia  to narzędzie, które jest wykorzystywane przez wojewodów i Ministerstwo Zdrowia przy wydawaniu opinii o celowości planowanej do realizacji inwestycji w ochronie zdrowia. System zapewnia przejrzysty i racjonalny proces oceny inwestycji.

Informacje techniczne na temat systemu znajdziesz TUTAJ

grafika obrazująca ideę logowania do systemu

Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (EPLOZ)

Na Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia (EUOZ) składają się Systemy i Rejestry, które prowadzi Centrum e-Zdrowia oraz Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).

Dzięki e-PLOZ można zalogować się przy pomocy tego samego loginu i hasła do systemów Centrum e-Zdrowia. Z poziomu e-PLOZ użytkownik może także zalogować się z wykorzystaniem usług identyfikacji tożsamości w Internecie. Usługi te są udostępniane przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – poprzez zalogowanie na stronie login.gov.pl

 

zdjęcie przedstawiające sprzęt medyczny

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

System umożliwia podmiotom leczniczym zgłaszanie drogą elektroniczną posiadanych zasobów w postaci sprzętu medycznego i wyrobów medycznych.
Zebrane dane pozwalają na ich analizę i są pomocne w procesie decyzyjnym dotyczącym zakupu sprzętu medycznego i jego optymalnego rozmieszczenia na terenie całego kraju. Głównym zadaniem systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych
z dostępem do informacji o stanie zasobów ochrony zdrowia.

Informacje techniczne na temat systemu znajdziesz TUTAJ

zdjęcie przedstawiające człowieka przy pracy w systemie

System Informatyczny Rezydentur (SIR)

System umożliwia elektroniczną obsługę finansowania rezydentur. W szczególności umożliwia rejestrację i aktualizację danych podmiotu, zarządzanie listą zatrudnionych rezydentów z wszystkich postępowań oraz parametrami rezydentur i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia wniosków o finasowanie rezydentur.

Informacje techniczne na temat systemu znajdziesz TUTAJ

zdjęcie przedstawiające pracowników medycznych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System gromadzi i przetwarza dane na temat organizacji, planowania i przebiegu szkolenia podyplomowego personelu medycznego. Umożliwia składanie i ocenę wniosków na specjalizację oraz wspiera proces przeprowadzenia egzaminów.
 

Informacje techniczne na temat systemu znajdziesz TUTAJ

zdjęcie przedstawiające system monitorujący

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ)

Zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest gromadzenie informacji o zdarzeniach, których wystąpienie lub skala może zagrażać  zdrowiu i życiu ludzi. Są to m.in. zagrożenia epidemiologiczne oraz te wynikające ze  stosowania wadliwego produktu leczniczego. W systemie są rejestrowane zgłoszenia o podejrzeniu lub rozpoznaniu zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne, dodatnich wyników badań laboratoryjnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejrzeniach zachorowań na grypę, niepożądanych działań produktów leczniczych oraz produktów leczniczych weterynaryjnych. System zawiera również moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania (RSWO).

Informacje techniczne na temat systemu znajdziesz TUTAJ

zdjęcie przedstawiające produkty lecznicze

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

System wspiera administrację publiczną, w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych w prowadzeniu polityki lekowej państwa. System gromadzi i przetwarza dane dotyczące obrotu produktami monitorowanymi od podmiotów prowadzących obrót hurtowy oraz detaliczny. Dane dotyczące wielkości planowanych dostaw są przekazywane przez podmioty odpowiedzialne ( z ang. MAH Marketing Authorisation Holder), natomiast informacje o brakach produktów leczniczych przez apteki. Dane do ZSMOPL są przekazywane za pomocą komunikatów elektronicznych lub są wpisywane za pomocą Portalu ZSMOPL. 

Informacje techniczne dotyczące systemu znajdziesz TUTAJ 

zdjęcie przedstawiające statystyki zdrowia

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce. Dane umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

W 2024r. SSOZ udostępniony będzie w dwóch wersjach:
- dotychczasowej wersji SSOZ I, w której będzie obsługiwana część formularzy
- nowej wersji SSOZ II, która docelowo ma w pełni zastąpić obecny SSOZ I

Szczegółowe informacje na temat systemu znajdziesz TUTAJ

e-Zdrowie w liczbach

18 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

2,1 mld

wystawionych
e-recept

199 mln

wystawionych
e-skierowań

6 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

Jesteśmy administratorem publicznych rejestrów medycznych. Ich celem jest ułatwienie dostępu do danych oraz upowszechnienie elektronicznej komunikacji w sektorze ochrony zdrowia. Wszystkie rejestry medyczne  dostępne są na Platformie Rejestrów Medycznych

 

 

 

Nasze systemy skutecznie wspierają profilaktykę i leczenie pacjentów, a także zarządzanie sytuacjami kryzysowymi