Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingPrescriptionsSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja zaleceń pielęgniarskich
Opis Szablon CDA dla sekcji zaleceń pielęgniarskich
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 Ograniczanie active [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50"/>  <code code="19009-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication current"/>  <text>
    <paragraph styleCode="Bold">OCENA SAMOOPIEKI W DNIU WYPISU:</paragraph>    <paragraph>Wymagana pomoc</paragraph>    <paragraph>
      <caption>Toaleta ciała (mycie, czesanie, golenie):</caption>       Nie     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Zmiana bielizny (rozbieranie, ubieranie):</caption>       Nie     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Odżywianie:</caption>       Nie     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Wydalanie:</caption>       Nie     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Sprawność ruchowa:</caption>       Tak     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Samodzielność w życiu codziennym:</caption>       Nie     </paragraph>
    <paragraph styleCode="Bold">ZALECENIA PIELĘGNIARSKIE:</paragraph>    <paragraph>Postępowanie z miejscem po wkłuciu dożylnym: okłady
hirudynowo-alkoholowe
</paragraph>
    <paragraph styleCode="Bold">WSKAZÓWKI DLA PACJENTA:</paragraph>    <paragraph>systematyczne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza</paragraph>    <paragraph>zakaz przyjmowania leków nie zleconych przez lekarza </paragraph>    <paragraph>zakaz picia alkoholu i środków pochodnych</paragraph>    <paragraph>kontynuacja programu terapeutycznego</paragraph>  </text>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.50
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 19009-0
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Medication current
hl7:title
ST 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:entry
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:component
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1