Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Brak odleżyn

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingPressureUlcerNotPresentEntry Nazwa wyświetlana [4] Brak odleżyn
Opis Szablon CDA dla informacji o braku odleżyn
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 9, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 link active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 link active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 link active [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 link active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 link active [2] Treść raportu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
Przykład
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46"/>  <code code="10029065" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No pressure ulcer"/>  <statusCode code="completed"/></observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F 10029065
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
1 … 1 F ICNP
@displayName
1 … 1 F No pressure ulcer
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F completed