Bieżące wsparcie 3 osób w zakresie przetwarzania, integracji i wizualizacji danych, umożliwiających automatyzację procesów raportowych, w szczególności dotyczących realizacji recept oraz świadczeń medycznych. | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Bieżące wsparcie 3 osób w zakresie przetwarzania, integracji i wizualizacji danych, umożliwiających automatyzację procesów raportowych, w szczególności dotyczących realizacji recept oraz świadczeń medycznych.

Ostatnia modyfikacja
07-04-2022

WRZ.270.35.2022

Do przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.