Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaMedicalProductPrescriptionEntry Nazwa wyświetlana [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny
Opis Szablon CDA dla pozycji recepty na wyrób medyczny
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 5, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 Ograniczanie active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 Ograniczanie active [4] Dane wyrobu medycznego (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 Ograniczanie active [4] Poziom odpłatności leku (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8 (2016‑01‑08)
Przykład
Przykład
<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28"/>  <id extension="aa3434-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>  <text>
    <reference value="#SPLY_1"/>  </text>
  <effectiveTime value="20171022"/>  <quantity value="2"/>  <product>
    <manufacturedProduct>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>      <manufacturedMaterial>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>        <code code="4015630056316" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>        <name>Paski testowe Accu Chek Active 50 szt.</name>      </manufacturedMaterial>
    </manufacturedProduct>
  </product>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <act classCode="ACT" moodCode="DEF">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57"/>      <code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Payment source"/>      <text>
        <reference value="#ACT_1"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
          <code code="PUBLICPOL" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4">
            <qualifier>
              <name code="RLPO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Poziomy odpłatności leków refundowanych"/>              <value code="100%" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1" displayName="pełnopłatne"/>            </qualifier>
          </code>
          <statusCode code="completed"/>          <performer typeCode="PRF">
            <!-- Dane ubezpieczyciela/płatnika -->
            <assignedEntity>
              <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>            </assignedEntity>
          </performer>
        </act>
      </entryRelationship>
    </act>
  </entryRelationship>
</supply>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:supply
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F SPLY
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8
hl7:id
II 1 … * R (plCdotstry)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test contains(@extension,'-') and substring-before(@extension,'-')=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@extension and xs:integer(substring-after(@extension,'-'))=parent::node()/position()  
  Komunikat Nieprawidłowy identyfikator pozycji recepty. Nie zawiera w sobie identyfikatora instancji recepty lub oznaczenia numeru pozycji recepty odzielonych od siebie znakiem '-'.  
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotstry)
  Schematron assert rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:effectiveTime/@value <= @value  
  Komunikat Data zleconego wydania leku (data realizacji recepty) musi być równa lub późniejsza od daty wystawienia dokumentu  
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F UR
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.7
hl7:independentInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
bl 1 … 1 R
hl7:quantity
PQ 1 … 1 M (plCdotstry)
@value
real 1 … 1 R
@unit
0 NP NP/nie występuje
hl7:product
1 … 1 M (plCdotstry)
@typeCode
0 … 1 F PRD
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 [4] Dane wyrobu medycznego (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']]
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.53
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 [4] Poziom odpłatności leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [@typeCode='COMP'] [hl7:act [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57']]]
@typeCode
1 … 1 F COMP
  Schematron assert rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='RLEK']/hl7:value/@code='W'  
  Komunikat Pozycja recepty na wyrób medyczny może wystąpić w dokumencie recepty jeżeli kwalifikator typu dokumentu wskazujący na rodzaj leku jest równy 'W' (wyrób medyczny).