Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Rozliczenie wydania leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugBillingEntry Nazwa wyświetlana [4] Rozliczenie wydania leku
Opis Szablon CDA dla rozliczenia wydania leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 (2017‑04‑26)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67"/>  <code code="TAKSL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Taksacja leku"/>  <text>
    <reference value="#ACT_1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="WWL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Wartość wydanego leku"/>      <statusCode code="completed"/>      <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>    </observation>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="LIMU" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Limit urzędowy"/>      <statusCode code="completed"/>      <value xsi:type="REAL" value="8.40"/>    </observation>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
      <code code="RLPO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Poziomy odpłatności leków refundowanych"/>      <statusCode code="completed"/>      <value xsi:type="CV" code="100%" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1"/>    </observation>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
      <code code="KREF" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Kwota refundacji"/>      <statusCode code="completed"/>      <value xsi:type="REAL" value="0.00"/>    </observation>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="ZAPL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Zapłacono"/>      <statusCode code="completed"/>      <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>    </observation>
  </entryRelationship>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ACT"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F TAKSL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Taksacja leku
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:entryRelationship
1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='WWL']
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "OBS"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "DEF"
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F WWL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Wartość wydanego leku
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
REAL 1 … 1 M (plCdotstry)
  Schematron report rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='RRREC']/hl7:value/@code='W' and xs:decimal(hl7:value/@value)!=0  
  Komunikat Dla wycofującej realizacji recepty wartość wydanego leku powinna wynosić 0.  
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='LIMU']
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "OBS"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "DEF"
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F LIMU
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Limit urzędowy
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
REAL 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='RLPO']
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "OBS"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "DEF"
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F RLPO
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Poziomy odpłatności leków refundowanych
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
CV 1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.16 Poziom odpłatności za leki (DYNAMICZNE)
hl7:entryRelationship
1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='KREF']
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "OBS"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "INT"
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F KREF
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Kwota refundacji
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
REAL 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='ZAPL']
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "OBS"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F ZAPL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Zapłacono
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
REAL 1 … 1 M (plCdotstry)
  Schematron report rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='RRREC']/hl7:value/@code='W' and xs:decimal(hl7:value/@value)!=0  
  Komunikat Dla wycofującej realizacji recepty kwota zapłacona powinna wynosić 0.  
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='TAKL']
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "OBS"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F TAKL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Taksa laborum
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
REAL 1 … 1 M (plCdotstry)