Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Przyjęcie do realizacji leku recepturowego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaMagistralFormuaRealizationAcceptance Nazwa wyświetlana [4] Przyjęcie do realizacji leku recepturowego
Opis Szablon CDA dla przyjęcia do realizacji leku recepturowago
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.83 Ograniczanie active [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81"/>  <code code="PRLR" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.14"/>  <text>
    <reference value="#ACT_1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <effectiveTime value="201810231230"/>  <performer typeCode="PRF">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.83"/>    <assignedEntity>
      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <given>Anna</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </performer>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
1 … 1 M (plCdotsnce)
@classCode
0 … 1 F ACT
@moodCode
cs 0 … 1 F EVN
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsnce)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsnce)
@code
CONF 1 … 1 F PRLR
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.14
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsnce)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsnce)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsnce)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 M (plCdotsnce)
hl7:performer
 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.83 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsnce)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.83']]