Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

Słowniki

Nazwa
active Polskie Klasyfikatory HL7 v3 
Kod Opis
  RLEK Rodzaj leku
  KDLEK Kategoria dostępności leku
  TWREC Tryb wystawienia recepty
  TRREC Tryb realizacji recepty
  RSUZDR Rodzaj świadczenia uzdrowiskowego
  RUZDR Rodzaj uzdrowiska
  RLUD Refundacja leków wynikająca z uprawnień dodatkowych
  RLPO Poziomy odpłatności leków refundowanych
  DSUD Dostęp do świadczeń wynikający z uprawnień dodatkowych
  TZLECWM Tryb zlecenia na zaopatrzenie
  RRECP Rodzaj recepty papierowej
  RRREC Rodzaj realizacji recepty
  PREC Postać recepty
active Rodzaj leku 
Kod Opis
  G Lek gotowy
  R Lek recepturowy
  S Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  W Wyrób medyczny
active Tryb wystawienia recepty 
Kod Opis
active Tryb realizacji recepty 
Kod Opis
  Z Zwykła
active Rodzaj świadczenia uzdrowiskowego 
Kod Opis
  LU Leczenie uzdrowiskowe
  RU Rehabilitacja uzdrowiskowa
active Rodzaj uzdrowiska 
Kod Opis
  NADM nadmorskie
  NIZIN nizinne
  PODG podgórskie
  GORS górskie
active Tryb zlecenia na zaopatrzenie 
Kod Opis
  JEDN Zlecenie jednorazowe
  POWT Zlecenie powtarzalne
  PRZED Przedłużenie zlecenia
active Rodzaj recepty papierowej 
Kod Opis
  ZW Zwykła
  PA Pro auctorae
  PF Pro familia
  TG Transgraniczna
active Rodzaj realizacji recepty 
Kod Opis
  C częściowa
  W wycofująca
  Z zamykająca
active Rodzaje czynności związanych z wystawieniem i realizacją recepty 
Kod Opis
  CDSC Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej
  PRLR Przyjęcie do realizacji leku recepturowaego
  PLR Przygotowanie leku recepturowego
  PLRA Przygotowanie leku recepturowego w warunkach aseptycznych
active Postać recepty 
Kod Opis
  P papierowa
  E elektroniczna
active Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich 
Kod Opis
  SADL ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych
  SNMOCZDO Skala trzymania moczu - opieka długoterminowa
  SNMOCZSO Skala trzymania moczu - stany ostre
  SBOLSZ Skala oceny bólu podczas pobytu w szpitalu/24h
  SBOLDT Skala oceny bólu w opiece długoterminowej
  SZMEC Skala oceny zmęczenia
  SDUSZ Skala oceny duszności
  SNUDN Skala oceny nudności
  SUPASZ Skala oceny upadków podczas hospitalizacji
  SUPADT Skala oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku
  SODL Skala klasyfikacji odleżyn
active Słownik wartości dla ocen ADL 
Kod Opis
  SAM Samodzielność pacjenta
    0 niezależny
    1 wymagający okresowej pomocy
    2 potrzebujący nadzoru
    3 niewielki zakres ograniczenia opieki
    4 zwiększony zakres opieki/pomocy osób
    5 wymagający pełnej opieki
    6 całkowita zależność
active Słownik wartości dla skali oceny duszności 
Kod Opis
  DUSZ Stopień duszności
    0 bez symptomów duszności
    1 nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy średniej aktywności
    2 nieobecna przy odpoczynku, pojawiający się przy normalnych codziennych czynnościach
    3 obecna przy spoczynku
active Słownik wartości dla intensywności bólu 
Kod Opis
  BOLINT Intensywność bólu
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
active Słownik wartości dla skali nietrzymania moczu w opiece domowej 
Kod Opis
  NMOCZDO Stopień trzymania moczu
    0 trzymanie moczu
    1 okazjonalne nietrzymanie moczu, 1 raz w tygodniu lub mniej
    2 okresowe nietrzymanie 2 razy na tydzień
    3 częste nietrzymanie moczu
    4 nietrzymanie moczu
active Słownik wartości dla skali nietrzymania moczu w stanach ostrych 
Kod Opis
  NMOCZSO Stopień trzymania moczu
    0 trzymanie moczu
    1 wymaga okresowego cewnikowania/24h
    2 wymaga kontroli przez urostomię /24h
    3 okresowe nietrzymanie moczu
    4 częste nietrzymanie moczu
    5 nietrzymanie moczu
active Słownik wartości dla skali oceny nudności 
Kod Opis
  NUDN Stopień nudności
    0 brak nudności
    1 nudności okazjonalnie odczuwane i nie związane z jedzeniem i nie dokuczające przy aktywności codziennej
    2 nudności umiarkowane, częściowo związane z jedzeniem lub aktywnością w większości dni
    3 ociężkie nudności, codziennie, powiązane z jedzeniem i/lub aktywnością
    4 nudności silne, obezwładniające nawet w łóżku, przy jedzeniu i aktywnościach dnia codziennego
active Słownik wartości dla skali klasyfikacji odleżyn 
Kod Opis
  ODL Stopień odleżyn
    0 brak odleżyny
    1 I stopień - okolica ciała w której zaczerwienienie skóry nie znika po uciśnięciu
    2 II stopień - częściowa utrata grubości skóry, w której wystąpiło otarcie, pęcherz, płytki krater
    3 III stopień - utrata całej grubości skóry, pokazująca tkankę podskórną - ukazując głęboką ranę z lub bez kolejnej warstwy tkanek
    4 IV stopień - okolica ciała w której rana ukazuje tkankę podskórną, mięśnie czy kość
active Słownik wartości dla skali oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku 
Kod Opis
  UPADT Częstotliwość upadków
    0 bez upadku
    1 1 upadek w ostatnich 31-180 dniach (pół roku)
    2 1 upadek w ostatnich 30 dniach
active Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji 
Kod Opis
  UPASZ Częstotliwość upadków
    0 90 dni bez upadku
    1 bez upadku 30 dni (występowały od 31-90 dni temu)
    2 1 upadek w ostatnich 30 dniach
    3 2 upadki lub więcej w ostatnich 30 dniach
active Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w opiece długoterminowej 
Kod Opis
  BOLDT Częstotliwość występowania bólu
    0 brak bólu
    1 mniej niż codziennie
    2 codzienny ból
active Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu 
Kod Opis
  BOLSZ Częstotliwość występowania bólu
    0 brak bólu
    1 ból wystąpił, ale nie w ostatnich 24h
    2 ból ujawnił się w ciągu ostatnich 24h
active Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia 
Kod Opis
  ZMECZ Stopień zmęczenia
    0 brak zmęczenia
    1 minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień)
    2 średnie zmęczenie (zmęczenie podczas wykonywania czynności)
    3 duże (uniemożliwiające rozpoczęcie czynności dnia codziennego)
    4 uniemożliwiające normalne funkcjonowanie, żadnej czynności dnia codziennego