Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

Wizualizacja dokumentu medycznego Transformatą XSLT

Informacja

W tym miejscu prezentowane są przykłady wizualizacji elektronicznych dokumentów medycznych zgodnych z regułami definiowanymi niniejszym dokumentem, których lista w postaci XML znajduje się w zakładce Szablony dokumentów / Przykłady .

Każda z wizualizacji generowana jest w wyniku kliknięcia w wybrany, umieszczony poniżej link. Generowanie realizowane jest przy pomocy Transformaty XSLT bezpośrednio z dokumentu elektronicznego w postaci XML. Po wyświetleniu przykładowej wizualizacji należy cofnąć się do tej strony przyciskiem Wstecz przeglądarki lub klawiszem Backspace .

Paczkę ZIP z Transformatą XSLT, przykładami XML, schemą XSD i transformatami wspomagającymi można pobrać pod linkiem: [Pobierz ZIP] .

Przykłady

[1] Recepta na lek OTC
[2] Recepta na lek recepturowy
[3] Recepta pro auctore
[4] Skierowanie na kardiologię
[5] Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną
[6] Skierowanie na gastroskopię
[7] Skierowanie do poradni neurologicznej
[8] Skierowanie na rehabilitację
[9] Skierowanie do laboratorium
[10] Zlecenie jednorazowe na gorset
[11] Zlecenie jednorazowe na nebulizator
[12] Zlecenie jednorazowe na szkła optyczne
[13] Zlecenie powtarzalne na pieluchomajtki anatomiczne
[14] Recepta farmaceutyczna
[15] Recepta na import docelowy
[16] Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
[17] Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową
[18] Skierowanie do zakładu opiekuńczego
[19] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową
[20] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
[21] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
[22] Dokument anulujący
[23] Konsultacja lekarska
[24] Konsultacja lekarska (treść dokumentu w formacie PDF)
[25] Opis badania diagnostycznego
[26] Opis badania diagnostycznego (treść dokumentu w formacie PNG)
[27] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 1)
[28] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 2)
[29] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 3)
[30] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (przykład 3, treść w formacie JPEG)
[31] Karta informacyjna leczenia szpitalnego
[32] Karta odmowy przyjęcia do szpitala
[33] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (treść dokumentu w formacie PNG)
[34] Protokół operacyjny
[35] Protokół operacyjny (treść dokumentu w formacie JPEG)
[36] Wpis do karty uodpornienia
[37] Karta wywiadu pielęgniarskiego
[38] Karta oceny stanu pacjenta
[39] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala
[40] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (treść dokumentu w formacie JPEG)
[41] Raport pielęgniarski
[42] Repceta spełniająca wymagaina związane z refundacja (przykład 1)
[43] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (przykład 2)
[44] Recepta na środek spożywczy
[45] Recepta na wyrób medyczny
[46] Recepta wystawiona przez asystenta medycznego
[47] Realizacja recepty farmaceutycznej
[48] Realizacja recepty na import docelowy
[49] Realizacja recepty na lek recepturowy
[50] Realizacja recepty spełniającej wymagania związane z refundacją
[51] Realizacja wycofujaca recepty
[52] Realizacja recepty spełniającej wymagania związane z refundacją - wydanie zamiennika leku
[53] Informacja dla lekarza kierującego/POZ