Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

Scenariusze

Diagram XML Wszystko Nazwa Etykieta wersji [‑] Zbiór danych [‑] Szablon [‑]
html final Wystawienie dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ
html final doublearrow Informacja dla lekarza kierującego/POZ 2018‑06‑25
final rotate Informacja dla lekarza kierującego/POZ 2018‑06‑25 POCD_MT000040 [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ
html final Wystawienie dokumentu realizacji recepty
html final doublearrow Realizacja recepty 2017‑04‑26
final rotate Realizacja recepty 2017‑04‑26 POCD_MT000040 [1] Realizacja recepty
html final Wystawienie dokumentu zgodnego z szablonem bazowym
html final doublearrow Dokument zgodny z szablonem bazowym 2015‑08‑11
final rotate Dokument zgodny z szablonem bazowym 2017‑01‑02 POCD_MT000040 [1] Szablon bazowy
html final Wystawienie dokumentu karty odmowy przyjęcia do szpitala
html final doublearrow Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2015‑08‑11
final rotate Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2015‑08‑11 POCD_MT000040 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala
html final Wystawienie dokumentu protokołu operacyjnego
html final doublearrow Protokół operacyjny 2015‑08‑11
final rotate Protokół operacyjny 2015‑08‑11 POCD_MT000040 [1] Protokół operacyjny
html final Wystawienie dokumentu wpisu do karty uodpornienia
html final doublearrow Wpis do karty uodpornienia 2015‑08‑11
final rotate Wpis do karty uodpornienia 2015‑08‑11 POCD_MT000040 [1] Wpis do karty uodpornienia
html final Wystawienie dokumentu karty wywiadu pielęgniarskiego
html final doublearrow Karta wywiadu pielęgniarskiego 2015‑08‑11
final rotate Karta wywiadu lekarskiego 2015‑08‑11 POCD_MT000040 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego
html final Wystawienie dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta
html final doublearrow Karta pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta 2015‑08‑11
final rotate Karta pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta 2015‑08‑11 POCD_MT000040 [1] Karta oceny stanu pacjenta
html final Wystawienie dokumentu zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala
html final doublearrow Zalecenia pielęgniarskie przy wypise ze szpitala 2015‑08‑11
final rotate Zalecenia pielęgniarskie przy wypise ze szpitala 2015‑08‑11 POCD_MT000040 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala
html final Wystawienie dokumentu wpisu do raportu pielęgniarskiego
html final doublearrow Wpis do raportu pielęgniarskiego 2015‑08‑11
final rotate Wpis do raportu pielęgniarskiego 2015‑08‑11 POCD_MT000040 [1] Raport pielęgniarski
html final Wystawienie dokumentu konsultacji lekarskiej
html final doublearrow Konsultacja lekarska 2014‑09‑23
final rotate Konsultacja lekarska 2014‑09‑23 POCD_MT000040 [1] Konsultacja lekarska
html final Wystawienie dokumentu opisu badania diagnostycznego
html final doublearrow Opis badania diagnostycznego 2014‑09‑23
final rotate Opis badania diagnostycznego 2014‑09‑23 POCD_MT000040 [1] Opis badania diagnostycznego
html final Wystawienie dokumentu wyniku badania laboratoryjnego
html final doublearrow Wynik badania laboratoryjnego 2014‑09‑23
final rotate Wynik badania laboratoryjnego 2014‑09‑23 POCD_MT000040 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego
html final Wystawienie dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego
html final doublearrow Karta informacyjna leczenia szpitalnego 2014‑09‑23
final rotate Karta informacyjna leczenia szpitalnego 2014‑09‑23 POCD_MT000040 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego
html final Wystawienie dokumentu recepty
html final doublearrow Dokument recepty 2014‑08‑14
final rotate Dokument recepty 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Recepta
html final Wystawienie dokumentu skierowania
html final doublearrow Dokument skierowania 2014‑08‑14
final rotate Dokument skierowania 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Skierowanie
html final Wystawienie dokumentu zlecenia na zoapatrzenie w wyroby medyczne
html final doublearrow Dokument zaopatrzenie w wyroby medyczne 2014‑08‑14
final rotate Dokument zaopatrzenie w wyroby medyczne 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
html final Wystawienie dokumentu recepty spełniającej wymagania NFZ związane z refundacją
html final doublearrow Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją 2014‑08‑14
final rotate Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją
html final Wystawienie dokumentu recepty farmaceutycznej
html final doublearrow Recepta farmaceutuczna 2014‑08‑14
final rotate Recepta farmaceutuczna 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Recepta farmaceutyczna
html final Wystawienie dokumentu recepty na import docelowy
html final doublearrow Recepta na import docelowy 2014‑08‑14
final rotate Recepta na import docelowy 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Recepta na import docelowy
html final Wystawienie dokumentu skierowania do uzdrowiska
html final doublearrow Skierowanie do uzdrowiska 2014‑08‑14
final rotate Skierowanie do uzdrowiska 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Skierowanie do uzdrowiska
html final Wystawienie dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego
html final doublearrow Skierowanie do zkaładu opiekuńczego 2014‑08‑14
final rotate Skierowanie do zkaładu opiekuńczego 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego
html final Wystawienie dokumentu na pielęgniarską opiekę długoterminową
html final doublearrow Skierowanie na długoterminową opiekę pielęgniarską 2014‑08‑14
final rotate Skierowanie na długoterminową opiekę pielęgniarską 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową
html final Wystawienie dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego
html final doublearrow Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2014‑08‑14
final rotate Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
html final Wystawienie dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzenie choroby zawodowej
html final doublearrow Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2014‑08‑14
final rotate Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
html final Wystawienie dokumentu anulującego
html final doublearrow Dokument anulujący 2014‑08‑14
final rotate Dokument anulujący 2014‑08‑14 POCD_MT000040 [1] Dokument anulujący

Podsumowanie scenariusza

Scenariusze 26
Grupy transakcji 26
Transakcje 26

Transakcje na aktora

  1. osoba: Lekarz
  2. osoba: Farmaceuta

Transakcje dla aktora osoba: Lekarz

Rola Transakcja Model Szablon Diagram XML Wszystko Widok dostawcy opieki zdrowotnej
  final doublearrow Informacja dla lekarza kierującego/POZ            
Nadawca final rotate Informacja dla lekarza kierującego/POZ POCD_MT000040 [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ
  final doublearrow Realizacja recepty            
Nadawca final rotate Realizacja recepty POCD_MT000040 [1] Realizacja recepty
  final doublearrow Dokument zgodny z szablonem bazowym            
Nadawca final rotate Dokument zgodny z szablonem bazowym POCD_MT000040 [1] Szablon bazowy
  final doublearrow Karta odmowy przyjęcia do szpitala            
Nadawca final rotate Karta odmowy przyjęcia do szpitala POCD_MT000040 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala
  final doublearrow Protokół operacyjny            
Nadawca final rotate Protokół operacyjny POCD_MT000040 [1] Protokół operacyjny
  final doublearrow Wpis do karty uodpornienia            
Nadawca final rotate Wpis do karty uodpornienia POCD_MT000040 [1] Wpis do karty uodpornienia
  final doublearrow Karta wywiadu pielęgniarskiego            
Nadawca final rotate Karta wywiadu lekarskiego POCD_MT000040 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego
  final doublearrow Karta pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta            
Nadawca final rotate Karta pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta POCD_MT000040 [1] Karta oceny stanu pacjenta
  final doublearrow Zalecenia pielęgniarskie przy wypise ze szpitala            
Nadawca final rotate Zalecenia pielęgniarskie przy wypise ze szpitala POCD_MT000040 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala
  final doublearrow Wpis do raportu pielęgniarskiego            
Nadawca final rotate Wpis do raportu pielęgniarskiego POCD_MT000040 [1] Raport pielęgniarski
  final doublearrow Konsultacja lekarska            
Nadawca final rotate Konsultacja lekarska POCD_MT000040 [1] Konsultacja lekarska
  final doublearrow Opis badania diagnostycznego            
Nadawca final rotate Opis badania diagnostycznego POCD_MT000040 [1] Opis badania diagnostycznego
  final doublearrow Wynik badania laboratoryjnego            
Nadawca final rotate Wynik badania laboratoryjnego POCD_MT000040 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego
  final doublearrow Karta informacyjna leczenia szpitalnego            
Nadawca final rotate Karta informacyjna leczenia szpitalnego POCD_MT000040 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego
  final doublearrow Dokument recepty            
Nadawca final rotate Dokument recepty POCD_MT000040 [1] Recepta
  final doublearrow Dokument skierowania            
Nadawca final rotate Dokument skierowania POCD_MT000040 [1] Skierowanie
  final doublearrow Dokument zaopatrzenie w wyroby medyczne            
Nadawca final rotate Dokument zaopatrzenie w wyroby medyczne POCD_MT000040 [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
  final doublearrow Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją            
Nadawca final rotate Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją POCD_MT000040 [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją
  final doublearrow Recepta farmaceutuczna            
Nadawca final rotate Recepta farmaceutuczna POCD_MT000040 [1] Recepta farmaceutyczna
  final doublearrow Recepta na import docelowy            
Nadawca final rotate Recepta na import docelowy POCD_MT000040 [1] Recepta na import docelowy
  final doublearrow Skierowanie do uzdrowiska            
Nadawca final rotate Skierowanie do uzdrowiska POCD_MT000040 [1] Skierowanie do uzdrowiska
  final doublearrow Skierowanie do zkaładu opiekuńczego            
Nadawca final rotate Skierowanie do zkaładu opiekuńczego POCD_MT000040 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego
  final doublearrow Skierowanie na długoterminową opiekę pielęgniarską            
Nadawca final rotate Skierowanie na długoterminową opiekę pielęgniarską POCD_MT000040 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową
  final doublearrow Skierowanie do szpitala psychiatrycznego            
Nadawca final rotate Skierowanie do szpitala psychiatrycznego POCD_MT000040 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
  final doublearrow Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej            
Nadawca final rotate Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej POCD_MT000040 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
  final doublearrow Dokument anulujący            
Nadawca final rotate Dokument anulujący POCD_MT000040 [1] Dokument anulujący

Transakcje dla aktora osoba: Farmaceuta

Rola Transakcja Model Szablon Diagram XML Wszystko Widok dostawcy opieki zdrowotnej