Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Brak zgody na wydanie zamiennika leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugPrescriptionSupplySubstitutionEntry Nazwa wyświetlana [4] Brak zgody na wydanie zamiennika leku
Opis Szablon CDA dla braku zgody na wydanie zamiennika leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.1 (2017‑10‑11)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="DEF">
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.1"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56"/>  <code code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1070" codeSystemName="HL7 Substance Admin Substitution"/>  <text>
    <reference value="#ACT_1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/></act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F ACT
@moodCode
cs 1 … 1 F DEF
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.1
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F N
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1070
@codeSystemName
1 … 1 F HL7 Substance Admin Substitution
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed