Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Data obowiązywania obowiązuje od 2019‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1.2
Nazwa plCdaDrugPrescriptionEntry Nazwa wyświetlana [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ
Opis Szablon CDA dla pozycji recepty na lek gotowy lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 6, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 Ograniczanie active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 Ograniczanie retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 Ograniczanie active [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 Ograniczanie active [4] Wydanie leku (1.3.1.2) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56 Ograniczanie active [4] Brak zgody na wydanie zamiennika leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74 Ograniczanie active [4] Informacje o przyjmowaniu leku dla pacjenta (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.75 Ograniczanie active [4] Informacje dla osoby wydającej lek (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 Ograniczanie active [4] Referencja do listy zaleconych leków (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 (DYNAMICZNE)
Przykład
Przykład
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3"/>  <id extension="876543-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>  <text>
    <reference value="#SBADM_1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
    <low value="20171012"/>    <high nullFlavor="NA"/>  </effectiveTime>
  <repeatNumber value="1"/>  <consumable>
    <manufacturedProduct>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>      <manufacturedMaterial>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>        <code code="5679" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Polocard 150mg tabletki"/>        <name>Polocard 150mg tabletki</name>        <pharm:asContent classCode="CONT">
          <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
            <pharm:code code="5909990655007" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>            <pharm:name>Polocard 150mg (60 tabl.)</pharm:name>            <pharm:formCode code="ORTAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1127" displayName="Oral Tablet"/>            <pharm:capacityQuantity value="60"/>          </pharm:containerPackagedMedicine>
        </pharm:asContent>
      </manufacturedMaterial>
    </manufacturedProduct>
  </consumable>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55"/>      <effectiveTime value="20171012"/>      <independentInd value="false"/>      <quantity value="1"/>      <product>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedLabeledDrug>
            <code code="5909990655007" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1" displayName="Polocard 150mg (60 tabl.)"/>          </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
      </product>
    </supply>
  </entryRelationship>
</substanceAdministration>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:substanceAdministration
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F SBADM
@moodCode
cs 1 … 1 F INT
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.24
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6
Wybór 1 …  Elementy do wyboru z:
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11
hl7:id
II 1 … * R (plCdotstry)
@root
uid 1 … 1 R
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test contains(@extension,'-') and substring-before(@extension,'-')=/hl7:ClinicalDocument/hl7:id/@extension and xs:integer(substring-after(@extension,'-'))=parent::node()/position()  
  Komunikat Nieprawidłowy identyfikator pozycji recepty. Nie zawiera w sobie identyfikatora instancji recepty lub oznaczenia numeru pozycji recepty odzielonych od siebie znakiem '-'.  
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19708 ActSubstanceAdministrationCode (DYNAMICZNE)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
1 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … * (plCdotstry)
treeblank gdzie [not(@operator='A')]
hl7:effectiveTime
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [@operator='A']
@operator
1 … 1 F A
hl7:repeatNumber
IVL_INT 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:approachSiteCode
CD 0 … * (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1052
hl7:originalText
0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:doseQuantity
IVL_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:rateQuantity
IVL_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:maxDoseQuantity
RTO_PQ_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:administrationUnitCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.14570 AdministrableDrugForm (DYNAMICZNE)
hl7:consumable
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']]
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.53
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2
hl7:entryRelationship
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 [4] Wydanie leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8'] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56 [4] Brak zgody na wydanie zamiennika leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.1']
@typeCode
1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
0 … * (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1']
@typeCode
1 … 1 F RSON
hl7:act
(plCdotstry)
hl7:templateId
II 1 … 1 R (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74 [4] Informacje o przyjmowaniu leku dla pacjenta (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3']
@typeCode
1 … 1 F SUBJ
@inversionInd
1 … 1 F true
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.75 [4] Informacje dla osoby wydającej lek (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1']
@typeCode
1 … 1 F SUBJ
@inversionInd
1 … 1 F true
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 [4] Referencja do listy zaleconych leków (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration]
@typeCode
1 … 1 F REFR
hl7:sequenceNumber
INT 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
0 … * (plCdotstry)
@typeCode
1 … 1 F XCRPT
hl7:externalDocument
1 … 1 (plCdotstry)
hl7:id
1 … * (plCdotstry)
hl7:precondition
0 … * (plCdotstry)
hl7:criterion
1 … 1 (plCdotstry)
hl7:text
1 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
1 … 1 (plCdotstry)
@value
1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='RLEK']/hl7:value/@code=('G','S')  
  Komunikat Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ może wystąpić w dokumencie recepty jeżeli kwalifikator typu dokumentu wskazujący na rodzaj leku jest równy 'G' (lek gotowy) lub 'S' (ŚSSPŻ).