Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Referencja do pozycji recepty

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPrescriptionEntryReference Nazwa wyświetlana [4] Referencja do pozycji recepty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78 Ograniczanie active [4] Autor pozycji recepty (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77 Ograniczanie active [4] Referencja do dokumentu recepty (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 (2016‑01‑08 11:13:04)
Przykład
Przykład
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63"/>  <id extension="334455-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>  <code code="PREItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2"/>  <consumable>
    <manufacturedProduct>
      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>    </manufacturedProduct>
  </consumable>
  <reference typeCode="REFR">
    <externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77"/>      <id extension="334455" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.1"/>      <code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for medication Document"/>    </externalDocument>
  </reference>
</substanceAdministration>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:substanceAdministration
(plCdotsnce)
@classCode
1 … 1 F SBADM
@moodCode
1 … 1 F INT
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11
hl7:id
1 … 1 M (plCdotsnce)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsnce)
@code
CONF 1 … 1 F PREItem
@codeSystem
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2
hl7:consumable
1 … 1 R (plCdotsnce)
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 R (plCdotsnce)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 R (plCdotsnce)
@nullFlavor
1 … 1 F NA
hl7:author
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78 [4] Autor pozycji recepty (DYNAMICZNE) (plCdotsnce)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78']]
hl7:reference
1 … 1 M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77 [4] Referencja do dokumentu recepty (DYNAMICZNE) (plCdotsnce)
treeblank gdzie [@typeCode='REFR'] [hl7:externalDocument [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77']]]
@typeCode
1 … 1 F REFR
  Schematron report rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='PREC']/hl7:value/@code='E' and not(matches(hl7:id/@extension,'.+\-1$'))  
  Komunikat Nieprawidłowy identyfikator pozycji recepty dla realizacji recepty elektronicznej.  
  Schematron assert rola red error  
  test substring-before(hl7:id/@extension,'-')=hl7:reference/hl7:externalDocument/hl7:id/@extension  
  Komunikat Nieprawidłowy identyfikator pozycji recepty lub nieprawidłowy identyfikator dokumentu recepty.