Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugPrescriptionAuthorizationActivityEntry Nazwa wyświetlana [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków
Opis Szablon CDA dla danych autoryzacyjnych związanych z refundacją leków
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 22, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 Ograniczanie active [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 link active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 link active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 Ograniczanie active [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 Ograniczanie active [4] Pozycja komentarza (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 (2017‑04‑26)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.19"/>  <id nullFlavor="NA"/>  <code nullFlavor="NA"/>  <entryRelationship typeCode="SUBJ">
    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="PRMS">
      <id extension="de343d-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ACT"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.19']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.19
hl7:id
II 1 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 R (plCdotstry)
  CONF
musi pochodzić z domeny pojęć "ActCode"
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:entryRelationship
1 … * M (plCdotstry)
@typeCode
1 … 1 F SUBJ
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:substanceAdministration
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "SBADM"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "PRMS"
hl7:id
II 1 … * R (plCdotstry)
hl7:consumable
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 M (plCdotstry)
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NA
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 [4] Pozycja komentarza (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act [hl7:code [(@code='48767-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)