Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBaseBodyPerformer Nazwa wyświetlana [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu
Opis Szablon CDA danych wykonawcy dla fragmentu treści dokumentu
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 30, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 Ograniczanie active [4] Wynik badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 link active [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 link active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 Ograniczanie active [4] Zalecenie leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 link active [3] Sekcja zaleceń (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 link active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 link active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 link active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 link active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania procedury (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania badania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42 Ograniczanie active [4] Podanie szczepionki (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 link active [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 link active [2] Treść wpisu do karty uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 Ograniczanie active [4] Wykonane procedury podczas operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42 link active [3] Sekcja rodzaju operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 link active [2] Treść protokołu operacyjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 Zawierać active [2] Osoba przypisana (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<performer typeCode="PRF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17"/>  <assignedEntity>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>    <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>    <code code="PIEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Pielęgniarka"/>    <assignedPerson>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>      <name>
        <given>Anna</given>        <family>Nowak</family>      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@typeCode
0 … 1 F PRF
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsmer)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsmer)
hl7:modeCode
CE 0 … 1 (plCdotsmer)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16543 ParticipationMode (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 … 1 (plCdotsmer)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMICZNE)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsmer)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49
hl7:id
II 1 … * R (plCdotsmer)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsmer)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotsmer)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsmer)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsmer)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsmer)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsmer)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsmer)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsmer)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsmer)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsmer)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotsmer)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsmer)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsmer)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]