Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Załącznik

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaAttachmentReference Nazwa wyświetlana [4] Załącznik
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 64, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 Ograniczanie active [4] Lista załączników (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 link active [3] Sekcja załączników (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22 link retired [2] Treść dokumentu dla P1 (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 link active [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 link active [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 link active [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 link active [2] Treść dokumentu anulującego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 link active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58 link active [2] Treść opisu badania diagnostycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 link active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 link active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62 link retired [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 link active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 link active [2] Treść protokołu operacyjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.77 link active [2] Treść dokumentu dla recepty na import docelowy (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 link active [1] Recepta na import docelowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 link active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 link active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 link active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 link active [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 link active [2] Treść raportu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania na opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 link active [2] Treść wpisu do karty uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33 Zawierać active [4] Dokument zewnętrzny zgodny z regułami (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34 Zawierać active [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<reference typeCode="REFR">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32"/>  <seperatableInd value="false"/>  <externalDocument>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33"/>    <id extension="2345678" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.1" displayable="false"/>    <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Laboratory report">
      <translation code="06.10" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Wyniki badań laboratoryjnych"/>    </code>
    <text>
      <reference value="#EXTDOC_2"/>    </text>
    <setId extension="432231" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.0.7.2"/>    <versionNumber value="1"/>  </externalDocument>
</reference>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@typeCode musi mieć wartość "REFR"
hl7:seperatableInd
BL 1 … 1 M (plCdotsnce)
@value
bl 1 … 1 F false
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33 [4] Dokument zewnętrzny zgodny z regułami (DYNAMICZNE)
hl7:externalDocument
0 … 1 (plCdotsnce)
@classCode
0 … 1 F DOC
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsnce)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
hl7:translation
1 … 1 M (plCdotsnce)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.1 Typ dokumentu medycznego (DYNAMICZNE)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsnce)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsnce)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:setId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
hl7:versionNumber
INT 1 … 1 M (plCdotsnce)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34 [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami (DYNAMICZNE)
hl7:externalDocument
0 … 1 (plCdotsnce)
@classCode
0 … 1 F DOC
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34
hl7:id
II 0 … * (plCdotsnce)
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsnce)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsnce)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsnce)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:setId
II 0 … 1 (plCdotsnce)
hl7:versionNumber
INT 0 … 1 (plCdotsnce)